Скачайте форму № 262/о «Журнал обліку аналізів, зроблених в лабораторії»

Журнал обліку аналізів оформлюють у лабораторії лікувально-профілактичного закладу. Подивіться, як заповнювати журнал, і скачайте форму документа

Форму медичної облікової документації «Журнал обліку аналізів, зроблених у лабораторії» № 262/о (рос. — № 262/у) використовують у лабораторіях лікувально-профілактичних закладів.

Скачати більше форм і зразків документів

Форма 262/о затверджена наказом МОЗ «Про затвердження форм медичної облікової документації, що використовується в лабораторіях лікувально-профілактичних закладів» від 04.01.2001 № 1. Цю та інші форми ввели у зв'язку з переходом ЗОЗ на Міжнародну статистичну класифікацію хвороб десятого перегляду (МКХ-10).

Як заповнювати форму № 262/о

Журнал обліку аналізів, зроблених у лабораторії, веде старший лаборант.

Рядки графи «Найменування аналізу» заповнюють згідно з «Номенклатурою основних видів лабораторних аналізів» за розділами:

  • І — загальноклінічні аналізи
  • ІІ — гематологічні
  • ІІІ — біохімічні
  • IV — біохімічні
  • V — мікробіологічні
  • VI — імунологічні

У графу «Лікувальні підрозділи» (підграфи 4—23) вносять назви стаціонарів (лікувальних відділень), амбулаторно-поліклінічних закладів, які обслуговує лабораторія.

NB! Окремо вказують аналізи, зроблені під час надання пацієнту медичної допомоги вдома.

Форма № 262/о «Журнал обліку аналізів, зроблених в лабораторії»

Форма № 262/о

Скачати

✅✅✅ Форма № 252/о «Журнал реєстрації мікробіологічних і паразитологічних досліджень»

Чи можна оформити електронний варіант форми № 262/о

Багато облікових форм ведуть в електронному форматі. Однак форму n 262/о можна оформлювати лише на папері. Така вимога прописана в додатку до наказу МОЗ «Про запровадження ведення електронного варіанта облікових статистичних форм в лікувально-профілактичних закладах» від 05.07.2005 № 330 — Переліку облікових статистичних форм, які мають вестись на паперових носіях.зміст

Зміни у ліцензуванні медичної практики у 2024 році

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді