Скачати форму № 232/о «Аналіз крові (глікемічна криза після навантаження глюкозою, галактозою)»

UA RU
Перегляньте бланк аналізу крові та скачайте, щоб використати в роботі

Форму медичної облікової документації № 232/о «Аналіз крові № (глікемічна криза після навантаження глюкозою, галактозою)» (рос. — форма 232/у) використовують у лабораторіях лікувально-профілактичних закладів.

Де знайти форми і зразки документів

Форма № 232/о затверджена наказом МОЗ «Про затвердження форм медичної облікової документації, що використовується в лабораторіях лікувально-профілактичних закладів» від 04.01.2001 № 1. Цю та інші медичні форми ввели у зв'язку з переходом ЗОЗ на Міжнародну статистичну класифікацію хвороб 10-го перегляду (МКХ-10).

✅✅✅ Форма № 230/о «Імунологічне дослідження крові»

Форма 232/о

Бланк 232/о

Скачати

✅✅✅ Форма № 233/о «Аналіз крові (імуноферментний аналіз)»

Багато облікових форм ведуть в електронному форматі. Однак бланк № 232/о можна оформлювати лише на папері. Така вимога прописана в додатку до наказу МОЗ «Про запровадження ведення електронного варіанта облікових статистичних форм в лікувально-профілактичних закладах» від 05.07.2005 № 330 — Переліку облікових статистичних форм, які мають вестись на паперових носіях.

Зміни у ліцензуванні медичної практики у 2024 році

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді