Інформування Держпродспоживслужби: новий порядок

Якщо заклад охорони здоров’я виявить подію чи ситуацію, що загрожує життю і здоров’ю, санітарному та епідемічному благополуччю населення, то зобов’язаний негайно поінформувати про це Держспоживслужбу. За яким порядком діяти — читайте далі

 

Щоб повідомити Держпродспоживслужбу про подію чи ситуацію, що загрожує життю і здоров’ю, санітарному та епідемічному благополуччю населення, медзаклад має звіритися із затвердженим переліком відповідних захворювань (отруєнь), а відтак — зателефонувати та надіслати до Держпродспоживслужби повідомлення встановленої форми. 

Як набрати бали до атестації 2020

 

Порядок інформування Держпродспоживслужби

Порядок надання інформації про події та ситуації, що становлять загрозу життю і здоров’ю, санітарному та епідемічному благополуччю населення, КМУ затвердив постановою від 21.08.2019 № 818 (далі — Порядок). Згідно з ним заклади охорони здоров’я, суб’єкти господарювання, які провадять господарську діяльність із медичної практики, та органи виконавчої влади мають інформувати територіальні органи Держпродспоживслужби про події та ситуації, що становлять загрозу життю і здоров’ю, санітарному та епідемічному благополуччю населення. До таких подій і ситуацій належать:

  • виникнення і поширення інфекційних хвороб та масових неінфекційних захворювань (отруєнь)
  • радіаційне ураження населення
  • виявлення невідповідності харчових продуктів вимогам законодавства щодо їх безпечності або поява обґрунтованої підозри щодо їх невідповідності

Як же визначити, за яких саме інфекційних хвороб інформувати Держпродспоживслужбу?

 

Перелік інфекційних хвороб (отруєнь)

КМУ визначив 10 захворювань (отруєнь), на які подається повідомлення про події та ситуації, що становлять загрозу життю і здоров’ю, санітарному та епідемічному благополуччю населення. Їх перелік затверджений як додаток 1 до Порядку. Що це за захворювання та скільки їх випадків достатньо для того, щоб повідомляти про них територіальні органи Держпродспоживслужби, — розгляньте в Таблиці 1.

 

Таблиця 1

Захворювання (отруєння),
про які слід інформувати Держпродспоживслужбу 

Назва

Кількість випадків

Шигельоз (дизентерія) та інші гострі кишкові інфекційні захворювання встановленої та невстановленої етіології

≥ 5

Вірусний гепатит А

≥ 3

Сальмонельоз

≥ 3

Ботулізм

1

Харчове отруєння, масове неінфекційне захворювання, отруєння, пов’язане з діяльністю організованого дитячого колективу

кожен

Харчове отруєння, виникнення якого пов’язане з підприємствами харчової промисловості, закладами громадського харчування, торгівлі, підприємствами водопостачання

≥ 3

Масові неінфекційні захворювання (отруєння), у тому числі сурогатами алкоголю

≥ 3

Отруєння або захворювання, яке виникло в результаті споживання питної води

≥ 5 (одночасно)

Інфекційне захворювання невстановленої етіології

≥ 5

Радіаційна аварія

1

Отже, якщо виявите якесь із перелічених захворювань, повідомте про це територіальний орган Держпродспоживслужби. Як саме — про це далі.

Способи інформування Держспоживслужби

Якщо виявите подію чи ситуацію, що загрожує життю і здоров’ю, санітарному та епідемічному благополуччю населення, зателефонуйте до територіального органу Держпродспоживслужби. Зробіть це упродовж години.

Якщо установите факт можливого зв’язку інфекційної хвороби, харчового отруєння, виникнення неінфекційних захворювань (отруєнь), пов’язаних із діяльністю суб’єктів господарювання незалежно від форми власності, а також у разі виникнення або у разі появи підозри щодо захворювання (отруєння) згідно з переліком (табл. 1), надайте Держпродспоживслужбі письмове підтвердження. На це маєте 24 години з моменту появи такої події та ситуації.

Форму письмового повідомлення КМУ затвердив як додаток 2 до Порядку. Розгляньте її в Таблиці 2.

Таблиця 2

ПОВІДОМЛЕННЯ
про подію та ситуації, що становлять загрозу життю і здоров’ю, санітарному та епідемічному благополуччю населення, у разі встановлення факту можливого зв’язку інфекційної хвороби, харчового отруєння, виникнення неінфекційних захворювань (отруєнь), пов’язаних з діяльністю суб’єктів господарювання

 

 № з/п

Перелік питань, що підлягають висвітленню

Інформація про подію та ситуацію

Примітка

1

Найменування та місцезнаходження закладу, відповідальні особи якого заповнили повідомлення

 

 

2

Дата та час надіслання повідомлення

 

 

3

Найменування територіального органу Держпродспоживслужби, якому надсилається повідомлення

 

 

4

Назва суб’єкта господарювання, з діяльністю якого пов’язане виникнення події та ситуації

 

 

5

Адреса суб’єкта господарювання, з діяльністю якого пов’язане виникнення події та ситуації

 

 

6

Кількість потерпілих осіб, у тому числі дітей

 

 

7

Дата захворювання та звернення за медичною допомогою

 

 

8

Кількість осіб, яких було госпіталізовано, у тому числі дітей

 

 

9

Попередній діагноз або симптоми захворювання/отруєння

 

 

10

Дата останнього відвідування закладу, з діяльністю якого пов’язане виникнення події та ситуації

 

 

11

Перелік продуктів харчування або інших чинників, з якими ймовірно пов’язано захворювання/отруєння, якщо відомо, детально зазначити виробника, назву продукту, дату та номер партії продукту тощо

 

 

12

Кількість людей, які разом із хворою особою перебували в тих самих умовах/вживали продукти харчування, їх стан (якщо відомо)

 

 

13

Проведені первинні протиепідемічні заходи та додаткові відомості

 

 

14

Посада, прізвище, ініціали особи, яка надіслала повідомлення, контактний номер телефону, підпис

 

 

15

Посада, прізвище, ініціали особи, яка прийняла повідомлення, контактний номер телефону, дата та час отримання повідомлення, підпис

 

 

Надалі КМУ планує запровадити електронне інформування. Для цього доручив МОЗ та Держпродспоживслужбі розробити та впровадити електронну систему інформування та взаємодії щодо подій та ситуацій, що становлять загрозу життю і здоров’ю, санітарному та епідемічному благополуччю населення. Установлений дедлайн — 30.10.2019.

 

 

Перевірки Держпродспоживслужби

На підставі повідомлення згідно з додатком 2 до Порядку територіальні органи Держпродспоживслужби проводять позапланові заходи державного нагляду (контролю) стосовно суб’єктів господарювання.

Після позапланової перевірки та санітарно-епідеміологічного розслідування Держпродспоживслужба, заклади охорони здоров’я, суб’єкти господарювання, які провадять господарську діяльність із медичної практики, та органи виконавчої влади обмінюються отриманою інформацією. Відтак повідомляють про результати проведених заходів:

  • місцевим органам виконавчої влади
  • органам місцевого самоврядування
  • територіальним підрозділам Національної поліції

На підставі отриманих даних ці органи можуть прийняти рішення про відповідне реагування. А у разі потреби — організувати протиепідемічні заходи, щоб забезпечити санітарне та епідемічне благополуччя населення.

 зміст

Нові вимоги до ліцензування медичної практики