Бухоблік в перетвореному медзакладі (КНП)

Читайте, за якими правилами має вести бухгалтерський облік та звітувати про свою господарську діяльність заклад-КНП. Для цього проаналізуємо основні зміни в господарсько-фінансовій діяльності закладу після перетворення.

Антикризовий онлайн-марафон ➤ ВЗЯТИ УЧАСТЬ

Більшість комунальних закладів первинної медичної допомоги (далі — заклади ПМД) дотримали вимог Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства з питань діяльності закладів охорони здоров’я» від 06.04.2017 № 2002-VIII (далі — Закон про автономізацію). Тобто стали комунальними некомерційними підприємствами (далі — заклад-КНП).

Перед їхніми бухгалтерами виникло головне запитання: як нині організовувати бухоблік на підприємстві? Адже до перетворення заклади ПМД мали статус бюджетних установ. Вони вели облік за:

  • Національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в державному секторі (далі — Нацстандарти).

До цього їх зобов’язувала частина 3 статті 58 Бюджетного кодексу України (БК).

Вести бухгалтерський облік та звітувати про свою господарську діяльність закладам-КНП мають за правилами, визначеними для госпрозрахункового сектора, а не для державного. Це зумовлено тим, що заклади-КНП не мають статусу бюджетної установи, а є лише одержувачами бюджетних коштів і провадять свою діяльність на засадах господарської самостійності та самофінансування за фінансовим планом і планом розвитку закладу-КНП.

Бухоблік в перетвореному медзакладі (КНП)Читайте: "Реимбурсация в Украине"

Отже, закладам-КНП слід вести бухгалтерський облік та звітувати про свою господарську діяльність за правилами, визначеними:

  • Національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку для госпрозрахункового сектору.

Далі розглянемо, як закладу-КНП та органу вищого рівня відображати в обліку передане майно.

 

1. Облік переданого майна в закладі-КНП

Дані передавального акта відобразіть в обліку за проведеннями для:

  • зобов’язань у кореспонденції з Д-т означених субрахунків.

Потім за даними бухобліку складіть вхідний Баланс. Форма вхідного Балансу для закладу-КНП інша, ніж у бюджетної установи. Оберіть ту, що є додатком 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затвердженого наказом Мінфіну від 07.02.2013 № 73 (далі — Стандарт 1).

Ви не маєте жодних підстав складати Баланс за формою № 1-дс, що є додатком 1 до Нацстандарту 101 «Подання фінансової звітності», затвердженого наказом Мінфіну від 28.12.2009 № 1541, оскільки ви не є суб’єктом державного сектора. Подавати цей вхідний Баланс до органу Держказначейства не потрібно. Ви — одержувач бюджетних коштів, тому подаєте лише бюджетну звітність.

Бухоблік в перетвореному медзакладі (КНП)Читайте: "Принципи надання невідкладної допомоги при анафілактичному шоці"

2. Облік переданого майна в органі вищого рівня

Для головних розпорядників бюджетних коштів, яким були підпорядковані заклади ПМД, дані передавального акта є підставою відобразити в обліку довгострокові фінансові інвестиції, що їх вклав як статутний капітал у заклад-КНП Засновник. Так вони повинні вчиняти відповідно до Нацстандарту 133 «Фінансові інвестиції», затвердженого наказом Мінфіну від 18.05.2012 № 568. Тож відобразіть ці фінансові інвестиції на субрахунках, визначених Планом рахунків № 1203.

Як відобразити в обліку оприбуткування довгострокових фінансових інвестицій, укладених у заклад-КНП засновником, унаочнимо в Таблиці.

Бухгалтерські проведення з оприбуткування довгострокових фінансових інвестицій, укладених у заклад-КНП Засновником

Зміст господарської операції Кореспонденція субрахунків Підстава
Д-т К-т
Отримано до сфери управління головного розпорядника коштів як суб’єкта державного сектору підприємство комунального сектору економіки, тобто заклад-КНП 2513 «Довгострокові фінансові інвестиції у капітал підприємств» 5212 "Капітал у підприємствах в іншій формі участі у капіталі р. 4.3 Типової кореспонденції

Отже, якщо ви головний розпорядник коштів, передбачених у відповідному місцевому бюджеті для оплати медичних послуг, що надає населенню заклад-КНП, оприбуткуйте за передавальним актом довгострокові фінансові інвестиції, які вклав у нього його Засновник як статутний капітал. Для цього виконайте проведення, визначене у рядку 4.3 Типової кореспонденції субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій із активами, капіталом та зобов’язаннями розпорядниками бюджетних коштів та державними цільовими фондами, затвердженої наказом Мінфіну від 29.12.2015 № 1219.

Нові вимоги до ліцензування медичної практики