Зарплата головного бухгалтера медзакладу: як вираховувати та з чим порівнювати

Дізнайтеся зі статті, як визначити посадовий оклад головного бухгалтера закладу охорони здоров’я та чи потрібно корегувати оклад, якщо в закладі змінився головний лікар.

Порядок визначення розміру зарплати бухгалтера медзакладу встановлюється спільним наказом Мінпраці та МОЗ від 05.10.2005 № 308/519 (далі – Наказ № 308/519). Окрім того, цей наказ визначає і посадові оклади іншим працівників медзакладу. Розглянемо основні положення Наказу № 308/519 стосовно керівного складу ЛПУ:
  • заступники головного лікаря та завідувачів відділень отримують зарплату, меншу від зарплатні відповідної керівної особи на 5-15%, а головний бухгалтер у порівнянні з головним лікарем має отримувати меншу на 10-30% зарплату;
  • при нарахуванні посадових окладів цих осіб треба послуговуватися п. 1.5 Наказу № 308/519 та не слід враховувати доплати  за кваліфікаційну категорію, шкідливі та важкі умови праці, окрім зарплатні заступника головного лікаря з медсестринства;
  • визначення посадового окладу керівника ЛПУ здійснюється  відповідно до пп.  2.1-2.2 Наказу № 308/519, при цьому підвищення, на які працівник має право за кваліфікаційною категорією, враховуються. Треба переконатися, що посадовий оклад головного лікаря не менший від визначених в пп. 2.1–2.2 Наказу № 308/519 з урахування доплат за хірургічні втручання окладів завідувачів відділень лікарів, що мають таку ж або меншу кваліфікацію. Проте на керівників медзакладів без категорії таке положення не діє.
Розрахунок розміру зарплати бухгалтера медзакладу пропонуємо розглянути на прикладах.

Зарплата головного бухгалтера медзакладу: як вираховувати та з чим порівнюватиЧитайте: "Фармаконадзор: обязанности медработников и отчетность"

Приклад № 1

Керівник ЛПУ має 17-й розряд за тарифною сіткою, тобто його посадовий оклад від початку 2018 року становить 5286,00 грн. Його кваліфікаційна категорія за спеціальністю «Організація та управління охороною здоров’я» – друга.

Оклад керівника треба порівняти з окладом керівника структурного підрозділу хірургічного профілю, адже він має його найбільший серед усіх завідувачів. Так, зарплатня йому нараховується за чотирнадцятим розрядом, вищою кваліфікацією, з 15-відсотковою доплатою за операції. Тобто розмір окладу – 4264,00 грн. Зарплату бухгалтеру медзакладу треба виплачувати меншу на 15% від зарплати керівника ЛПУ.

Давайте розглянемо, яким чином це треба робити.

Крок 1. Визначення посадового окладу керівника ЛПУ на рівні не нижчому, ніж оклад керівника хірургічного відділення. При проведенні порівняння слід орієнтуватися на оклад завідувача, кваліфікація якого така ж або нижча.

У вищенаведеному прикладі завідувач відділення має вищий у порівнянні з головним лікарем рівень кваліфікації, тому порівнювати їх оклади не можна. У цьому випадку для порівняльних розрахунків  треба взяти оклад керівника відділення хірургічного профілю еквівалентної категорії головного лікаря або навіть нижчої. Розрахунки наведено у таблиці

Посада

Складові зарплати, грн

Разом, грн

посадовий оклад

підвищення за кваліфікаційну категорію

підвищення за керівництво

підвищення за оперативне втручання

Головний лікар

5286,00

424,64 (1762,00 × 24,1%)

-

-

5710,64

Завідувач (друга кваліфікаційна категорія)

3735,00

-

747,00 (3735,00 × 20%)

672,30 ((3735,00 +
+ 747,00) × 15%)

5154,30


За результатами підрахунків оклад керівника медзакладу більший, ніж відповідний керівника відділення, тому фіксуйте суму  в 5286,00 грн як посадовий оклад головного лікаря у 5-й графі тарифікаційного списку. До цієї суми дораховуйте доплати та підвищення.

Зарплата головного бухгалтера медзакладу: як вираховувати та з чим порівнюватиЧитайте: "Дежурство медработников: оплата и требования законодательства" 

Крок 2. Визначення зарплати бухгалтера медзакладу, а саме його посадового окладу. Його розрахунок ведеться відповідно до вимог Наказу №308/519 на основі окладу керівника ЛПУ, тобто у даному випадку:

5286,00 грн – 5286,00 грн × 15% = 4493,10 грн.

У ситуації, коли б посадовий оклад керівника відділення був з урахуванням підвищення за кваліфікаційну категорію більший, ніж у головлікаря, то у 5-й графу тарифікаційного списку головному лікареві занесли б такий розрахунковий оклад, до якого нараховували б затверджені для головлікаря доплати.

Приклад № 2

Керівник ЛПУ має 17-й розряд за тарифною сіткою, його кваліфікаційна категорія за спеціальністю «Організація та управління охороною здоров’я» – вища.
Оклад керівника треба порівняти з окладом керівника структурного підрозділу хірургічного профілю, адже він має його найбільший серед усіх завідувачів. Так, зарплатня йому нараховується за чотирнадцятим розрядом, вищою кваліфікацією, з 40-відсотковою доплатою за операції. Тобто розмір окладу – 4264,00 грн. Зарплату бухгалтеру медзакладу треба виплачувати меншу на 15% від зарплати керівника ЛПУ. Давайте розглянемо, яким чином це треба робити у даній ситуації.

Крок 1. Визначення посадового окладу керівника ЛПУ. У цій ситуації кваліфікація головлікаря та завідувача відділення хірургічного профілю однакова, тому саме з посадовим окладом цього завідувача ми і порівнюватимемо оклад керівника медзакладу.

Посада

Складові зарплати, грн

Разом, грн

посадовий оклад

підвищення за кваліфікаційну категорію

підвищення за керівництво

підвищення за оперативне втручання

Головний лікар

5286,00

424,64 (1762,00 × 24,1%)

-

-

5710,64

Завідувач (друга кваліфікаційна категорія)

3735,00

-

747,00 (3735,00 × 20%)

672,30 ((3735,00 +
+ 747,00) × 15%)

5154,30


Посадовий оклад завідувача перевищує оклад головлікаря, тому  у 5-ту графу тарифікаційного списку навпроти «головного лікаря» треба записати суму окладу 7163,52 грн. Вже до цієї суми треба додавати доплати, на які має право головний лікар.

Зарплата головного бухгалтера медзакладу: як вираховувати та з чим порівнюватиЧитайте: "Стерилізація перев'язувального матеріалу"

Так, посадовий оклад керівника медзакладу з доплатою за категорію розраховуєтся так:

7954,66 грн (7163,52 грн + 791,14 грн).

Крок 2. Визначення зарплати бухгалтера медзакладу. Його розрахунок ведеться  відповідно до вимог Наказу №308/519 на основі окладу керівника ЛПУ без підвищення за кваліфікаційну категорію, тобто у нашій ситуації:

7163,52 грн – 7163,52 грн × 15% = 6088,99 грн.

Зарплата головного бухгалтера медзакладу: як вираховувати та з чим порівнюватиЧитайте: "Етичний кодекс медсестри"

Зміна розмірів зарплатні

В разі зміни розміру зарплатні головлікаря, зміна відбувається і із зарплатою бухгалтера медзакладу та інших співробітників.

Якщо керівником став лікар з нижчим рівнем кваліфікації, ніж у його попередника, то посадові оклади бухгалтера та заступників керівника стануть меншими.

Якщо протягом року відбулися зміни у розмірах посадових окладів та додаткових виплат, тарифікаційна комісія має внести правки до тарифікаційного списку. Такий місяць не буде базовим для головбуха, оскільки базовим є місяць підвищення посадових окладів  відповідно до рішення Уряду, а не індивідуального підвищення окладу.

Законодавчо встановлено певні гарантії захисту прав працівників на належну оплату праці. Так, керівник закладу не має права в односторонньому порядку зменшувати зарплату бухгалтера медзакладу, інших працівників, про що йде мова  у ч. 4 ст. 97 КЗпП та ст. 22 ЗУ «Про оплату праці» від 24.03.1995 № 108/95-ВР.

зміст

Зміни у ліцензуванні медичної практики у 2024 році

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді