Посадова інструкція медсестри/медбрата з реабілітації: зразок

Автор
Експертна редакція порталу
Чим займається сестра медичнаї/брат медичний з реабілітації? Якими знаннями має володіти та який рівень кваліфікації мати? Відповіді на ці запитання шукайте в статті та скачайте типову посадову інструкцію сестри медичної/брата медичного з реабілітації

Посада сестри медичної/брата медичного з реабілітації належить до посад молодшого медичного персоналу з медичною освітою, за класифікатором професій має код КП 3231.

Як вести особисте освітнє портфоліо

Метою роботи сестри медичної/брата медичного з реабілітації є вживання заходів, які спрямовані на підтримку, компенсацію, покращення або відновлення функціонування особи, яка потребує реабілітації.

В щоденній діяльності сестра медична/брат медичний з реабілітації керується принципами та правилами медичної етики й деонтології, правилами внутрішнього трудового розпорядку, Положенням про реабілітаційне відділення й іншими локальними нормативними актами лікарні, цією посадовою інструкцією, службовими наказами та розпорядженнями керівництва.

Сестра медична/брат медичний з реабілітації має дотримуватись правил санепідрежиму, проходити профілактичні медичні огляди в установлені терміни та носити відповідний одяг.

✅✅✅ Види лабораторних досліджень

Посадова інструкція сестри медичної/брата медичного з реабілітації реабілітаційного відділення

image56

Скачати

Функціональні обов’язки

Згідно з посадовою інструкцією сестра медична/брат медичний з реабілітації має:

 • Виконує призначення лікаря фізичної та реабілітаційної медицини щодо реалізації програм реабілітації (абілітації), при цьому ураховує клінічні рекомендації, а також вікові, індивідуальні фізіологічні та психологічні особливості пацієнта
 • Бере участь у виконанні програм ерготерапевта та фізичного терапевта відповідно до індивідуального реабілітаційного плану
 • Своєчасно готує своє робоче місце, обробляє медичну апаратуру та устаткування відповідно до санітарно-епідеміологічних вимог, за потреби усуває пошкодження
 • Готує пацієнта у межах своїх компетентностей до діагностичних, терапевтичних і реабілітаційних втручань, призначень лікаря фізичної та реабілітаційної медицини
 • Контролює, як пацієнт виконує медичні маніпуляції та процедури медикаментозного лікування, спостерігає за станом та самопочуттям пацієнта під час введення лікарських засобів
 • Оцінює ризики виникнення ускладнень під час реабілітації, зокрема медикаментозної терапії, за потреби спільно з лікарем фізичної та реабілітаційної медицини вносить корекції до плану реабілітації
 • Навчає пацієнтів користуватися технічними засобами реабілітації, пристроями для побутової та соціальної незалежності, допомагає пацієнтам з обмеженнями життєдіяльності досягти максимального рівня функціональності
 • Надає екстрену медичну допомогу в станах, які становлять загрозу життю пацієнта, зокрема під час клінічної смерті, відповідно до медичних протоколів
 • Надає інформаційну підтримку пацієнтам та особам, які за ними доглядають, у межах своїх компетентностей

Вимоги до знань

До виконання посадових обов’язків сестри медичної/брата медичного з реабілітації реабілітаційного відділення допускається особа, яка має орієнтуватися у нормах чинного законодавства про охорону здоров’я, знати Національні і міжнародні документи з питань реабілітації, соціального захисту, прав осіб з інвалідністю; організацію надання реабілітаційної допомоги в галузі охорони здоров’я, застосовувати в роботі теорію й практику корекційно-реабілітаційних заходів та процесів психологічної допомоги, соціально-побутової адаптації, професійної реабілітації осіб з обмеженнями життєдіяльності. Також працівник/працівниця повинна знати:

 • правила догляду за хворими
 • алгоритм дій в разі виявлення хворого, підозрілого на особливо небезпечні інфекції
 • правила виписування та зберігання лікарських речовин
 • фармакологічну дію найпоширеніших лікарських речовин, їхню сумісність, дозування, методи введення
 • основи переміжної катетеризації
 • правила асептики та антисептики.
 • правила безпеки під час роботи з медичним інструментарієм та обладнанням
 • основні принципи лікувального харчування

Кваліфікаційні вимоги

Для роботи на посаді сестри медичної/брата медичного з реабілітації медпрацівник повинен мати фахову передвищу освіту, початковий рівень (короткий цикл) або перший (бакалаврський) рівень вищої освіти в галузі знань «Охорона здоров’я» за спеціальністю «Медсестринство», освітньо-професійні програми «Медсестринство», «Акушерська справа», «Лікувальна справа». Спеціалізація за фахом «Фізична та реабілітаційна медицина». Безперервний професійний розвиток. Вимог до стажу роботи немає.зміст

Зміни у ліцензуванні медичної практики у 2024 році

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді