Положення про реабілітаційне відділення амбулаторного закладу: зразок

Автор
Експертна редакція порталу
Скачайте зразок положення про реабілітаційне відділення, цей документ допоможе організувати роботу реабілітаційного відділення ЗОЗ

Реабілітаційне відділення (далі — відділення) є структурним КНП «КДЦ ЗОР» (далі — Центр), що надає реабілітаційну допомогу у сфері охорони здоров’я (далі — реабілітаційна допомога). Відділення забезпечує доступну якісну амбулаторну реабілітаційну допомогу особам, які її потребують та впровадження сучасних технологій надання реабілітаційної допомоги на засадах доказової реабілітації, бере участь у наданні комплексної реабілітаційної допомоги особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю та особам віком до 18 років, які потребують реабілітації. Відділення реабілітації взаємодіє з іншими відділеннями та підрозділами Центру з питань проведення консультацій лікарів-спеціалістів та організації надання екстреної медичної допомоги в разі виникнення невідкладного стану в особи, що потребує реабілітації, під час надання реабілітаційної допомоги або під час перебування на території відділення.

Програма медичних гарантій — 2023

Відділення має право організовувати графік роботи персоналу відділення для забезпечення оптимальної якості надання реабілітаційної допомоги особам, які її потребують. Графік затверджує керівник Центру в установленому законодавством порядку.

NB! Відділення може надавати платні послуги в межах чинного законодавства.

Зразок положення про реабілітаційне відділення 

Зразок положення про реабілітаційне відділення лікарні

Скачати

✅✅✅  Планування роботи медичного закладу на 2023 рік

Основні завдання реабілітаційного відділення

В своїй роботі реабілітаційне відділення виконує наступні функції:

 • надання реабілітаційної допомоги особам, які потребують реабілітації, протягом після гострого та довготривалого реабілітаційних періодів за реабілітаційними пакетами медичних послуг відповідно до програми державних гарантій медичного обслуговування населення в амбулаторному відділенні післягострої та довготривалої реабілітації
 •  надання реабілітаційної допомоги особам, які потребують реабілітації, протягом післягострого та довготривалого реабілітаційних періодів в рамках нереабілітаційних пакетів медичних послуг відповідно до програми державних гарантій медичного обслуговування населення за місцем перебування пацієнта у мобільному режимі надання реабілітаційної допомоги (далі — мобільний режим) згідно із загальними метою та завданнями, зазначеними в розділі першому індивідуального реабілітаційного плану на засадах доказової реабілітації
 • участь у наданні комплексної реабілітаційної допомоги особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю протягом довготривалого реабілітаційного періоду в амбулаторних умовах післягострої та довготривалої реабілітації згідно з індивідуальною програмою реабілітації особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю на засадах доказової реабілітації
 • забезпечення, підбір, налаштування, виготовлення та навчання користуванню технічними та іншими засобами реабілітації, забезпечення медичними виробами протягом надання реабілітаційної допомоги особам, які потребують реабілітації
 • надання реабілітаційної допомоги із застосуванням телереабілітації
 • надання консультативної та методологічної підтримки з питань обмежень повсякденного функціонування/життєдіяльності та з питань надання реабілітаційної допомоги нереабілітаційним відділенням і підрозділам Центру, окремим медичним працівникам, які надають медичну допомогу в Центрі
 • надання консультативної та методологічної підтримки з питань обмежень повсякденного функціонування/життєдіяльності та з питань надання реабілітаційної допомоги особам, які потребують реабілітації, членам їх сімей, особам, які здійснюють догляд за особою з обмеженнями повсякденного функціонування
 • надання консультативної та методологічної підтримки з питань обмежень повсякденного функціонування/життєдіяльності та з питань надання реабілітаційної допомоги закладам вищої та фахової передвищої освіти, іншим суб’єктам освітньої діяльності, які мають ліцензію на надання освітніх послуг з фахової передвищої, вищої та післядипломної освіти та/або здійснюють безперервний професійний розвиток фахівців з реабілітації згідно із законодавством
 • забезпечення проведення у відділенні практичної підготовки здобувачів вищої та фахової передвищої освіти у галузі знань «22 Охорона здоров’я» із залученням фахівців з реабілітації, що працюють у відділенні

Відповідно до покладених завдань, відділення:

 • надає реабілітаційну допомогу на засадах доказової реабілітації особам, які її потребують, протягом післягострого та довготривалого реабілітаційних періодів у амбулаторних умовах Центру
 • здійснює постійний контроль ефективності наданої реабілітаційної допомоги та застосування технічних та інших засобів реабілітації за допомогоб збору, обробки, аналізу, зберігання та передачі інформації, яку внесено до медичних записів індивідуального реабілітаційного плану особи, що потребує реабілітації, та медичної інформаційної системи Центру

Структура реанімаційного відділення

У відділенні наявні кабінети для амбулаторного прийому осіб, які потребують реабілітації, фахівцями з реабілітації, а також такі приміщення:

 • кабінет завідувача відділення
 • ординаторська лікарів фізичної та реабілітаційної медицини
 • протокольна кімната, оснащена автоматизованими робочими місцями для розміщення повного складу фахівців з реабілітації відділення;
 • кімната для середнього та молодшого медичного персоналу відділення
 • приміщення для фізичної терапії
 • приміщення для ерготерапії
 • кабінет для надання індивідуальної реабілітаційної допомоги з терапії мови та мовлення
 • кабінет для надання індивідуальної психологічної допомоги
 • приміщення для підбору, налаштування та/або виготовлення технічних та інших засобів реабілітації
 • приміщення для інвазивних реабілітаційних втручань
 • приміщення для консультацій інших лікарів-спеціалістів
 • приміщення для зборів мультидисциплінарної реабілітаційної команди (можна використовувати зал фізичної терапії або ерготерапії)

Відділення у роботі використовує кабінет ультразвукових та електрофізіологічних (електронейроміографія) методів дослідження в реабілітації також кабінет апаратної фізіотерапії.

✅✅✅  Атестація медичних сестер 2023: актуальні зміни під час воєнного стану

Фінансово-господарська діяльність реанімаційного відділення

Фінансове забезпечення відділення здійснюється за рахунок доходів від основної діяльності, благодійних внесків, пожертв українських та іноземних фізичних і юридичних осіб, платних послуг та інших надходжень, не заборонених чинним законодавством України.

Статистична звітність про діяльність реанімаційного відділення відповідає чинному законодавству України.

 зміст

Зміни у ліцензуванні медичної практики у 2024 році

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді