Посадова інструкція парамедика

Автор
Експертна редакція порталу
З’ясуйте які обов’язки має парамедик, які вимоги висувають до його освітнього рівня? Про це та інше читайте в основних положеннях посадової інструкції парамедика I кваліфікаційної категорії

Парамедик – це фахівець з медичною освітою, що надає екстрену медичну допомогу пацієнтам і постраждалим у повсякденних умовах, в особливий період і під час ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, здійснює медичну евакуацію таких пацієнтів, транспортує їх до місця призначення.

Радіаційна загроза: як підготуватися й уберегтися

Парамедик I кваліфікаційної категорії безпосередньо співпрацює з оперативно-диспетчерською службою КНП «Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» (далі — Центр), у роботі використовує лише дозволені в медичній практиці методи діагностики та екстреної медичної допомоги.

Роботу парамедика I кваліфікаційної категорії оцінює завідувач відділення ЕМД та медицини катастроф за показниками діяльності, якістю виконання посадових обов’язків та виявленими недоліками в роботі.

Зразок посадової інструкції парамедика I кваліфікаційної категорії

image99

Скачати

✅✅✅ Мінно-вибухові поранення: домедична допомога

Функціональні обов’язки парамедика

Парамедик I кваліфікаційної категорії:

 • Прибуває на місце події за викликом, оцінює стан здоров’я осіб, які стали жертвами нещасних випадків, вогневого чи осколкового ураження в результаті вибуху та інших надзвичайних ситуацій, приймає рішення щодо обсягу екстреної медичної допомоги
 • Заспокоює пацієнта, пояснює йому мету й суть медичних процедур, які проводить або проводитиме медична бригада, налагоджує взаємодію між пацієнтом і медичною бригадою
 • Діє відповідно до клінічних рекомендацій (медичного протоколу), якщо пацієнт непритомний
 • Оцінює місце події на наявність загроз власному життю й життю інших людей, визначає чинники, що впливають на стан та здоров’я пацієнтів, убезпечує себе й за можливості зберігає недоторканість місця події та речових доказів
 • Взаємодіє з іншими медичними службами, поліцією, рятувальниками під час надання екстреної медичної допомоги
 • Проводить медичні процедури, розраховує дозу лікарських засобів та вводить їх пацієнтові, застосовує методи лікування відповідно до клінічних рекомендацій (протоколу) з надання невідкладної медичної допомоги, виконує апаратні дослідження й невідкладні процедури та готує пацієнта до інших досліджень
 • Відстежує зміни в стані здоров’я пацієнта під час транспортування до закладу охорони здоров’я, контролює свідомість, дихання, кровообіг тощо, підтримує психологічно
 • Фіксує інформацію про пацієнта та його стан, обсяг медичної допомоги в системі зберігання медичної документації
 • Надає екстрену медичну допомогу цивільному населенню
 • Сортує постраждалих на основі екстреного встановлення діагнозу ураження та прогнозу для життя і здоров’я постраждалого

Вимоги до знань парамедика I кваліфікаційної категорії

Для роботи на посаді парамедика, фахівець повинен знати:

 • Конституцію України, законодавство України про охорону здоров’я та нормативні акти, що регламентують діяльність закладів охорони здоров’я
 • Законодавство України про інформацію та її захист
 • Фармакодинаміку лікарських засобів та їх взаємодію, показання та шляхи введення, дозування, ускладнення під час їх застосування
 • Міжнародну класифікацію хвороб
 • Клінічні настанови (протоколи) з медицини невідкладних станів та надання екстреної медичної допомоги
 • Анатомію, патологічну анатомію, фізіологію та патологічну фізіологію людини, внутрішню медицину, педіатрію, хірургію, акушерство та гінекологію, ортопедію і травматологію, урологію, оториноларингологію, офтальмологію, неврологію, інфектологію, імунологію, онкологію, етіологію та патогенез невідкладних станів, методи їх діагностики та принципи лікування
 • Принципи ведення фізіологічних пологів та розпізнавання патологічних
 • Методи серцево-легеневої реанімації, особливості реанімації та інтенсивної терапії в дітей і новонароджених
 • Порядок роботи під час надзвичайних ситуацій з великою кількістю постраждалих, а також у разі виявлення особливо небезпечних інфекцій
 • Правила безпеки під час роботи з медичним інструментарієм та устаткуванням
 • Принципи роботи з наркозно-дихальною та іншою апаратурою, яку застосовують під час екстреної медичної допомоги
 • Правила медичної етики й деонтології, комунікації між працівниками та іншими службами
 • Правила медичного сортування
 • Вимоги до ведення первинної медичної облікової документації
 • Правила, порядок й умови перевезення пацієнтів

✅✅✅ Наказ про організацію надання медичної допомоги пораненим військовослужбовцям: зразок

Вимоги до кваліфікації парамедика

На посаду парамедика I кваліфікаційної категорії призначають особу, яка має вищу освіту за ступенем бакалавра в галузі знань «Охорона здоров’я», за спеціальністю «Медсестринство», спеціалізацію «Екстрена медицина», кваліфікацію «Парамедик»; пройшла підвищення кваліфікації (курси удосконалення тощо); має посвідчення про присвоєння (підтвердження) I кваліфікаційної категорії, а також стаж роботи за фахом понад 7 років.

 зміст

Зміни у ліцензуванні медичної практики у 2024 році

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді