Електронний рецепт на наркотичні лікарські засоби та психотропні речовини: коли запрацює і як виписувати

Автор
провідний консультант з питань охорони здоров'я
Вже в листопаді цього року стартує відпуск рецептурних препаратів наркотичного та психотропного походження за електронним рецептом

Із 1 листопада 2022 року виписуйте електронні рецепти на ліки, що містять наркотичні засоби та психотропні речовини в чистому вигляді або в суміші з індиферентними речовинами. 

Електронний рецепт на наркотичні лікарські засоби — це другий етап впровадження е-рецепта на відпуск рецептурних препаратів. Нагадаємо, у серпні 2022 року всі лікарі почали виписувати, а пацієнти купувати антибіотики за е-рецептами

NB! Електронний рецепт — це електронний документ, який створюється, зберігається і передається з використанням медичної інформаційної системи в електронній системі охорони здоров’я. 

МОЗ упроваджує е-рецепти на наркотичні лікарські засоби наказом від 11.10.2022 № 1841. Документ уносить зміни до двох інших наказів МОЗ: 

  • «Про затвердження Правил виписування рецептів на лікарські засоби і вироби медичного призначення, Порядку відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів, Інструкції про порядок зберігання, обліку та знищення рецептурних бланків» від 19.07.2005 № 360 (далі — Наказ № 360); 

  • «Деякі питання ведення Реєстру медичних записів, записів про направлення та рецептів в електронній системі охорони здоров’я» від 28.02.2020 № 587 (далі — Наказ № 587). 

Зміни передбачають, що за наявності технічної можливості з 1 листопада в медичних та аптечних закладах виписувати й відпускати наркотичні лікарські засоби слід за електронним рецептом через електронну систему охорони здоров’я (ЕСОЗ). 

Нові правила стосуються препаратів, які пацієнт купує за власний кошт та/або за рахунок інших джерел, не заборонених законом, крім бюджетних коштів. Для отримання ліків на пільгових умовах рецепти на наркотичні і психотропні препарати, як і раніше, лікар виписуватиме на спеціальному паперовому бланку форми ф-3 (пп. 5 п. 4 Наказу № 587). 

Як виписувати е-рецепт на наркотики 

Електронний рецепт лікар виписує на одне найменування наркотичного лікарського засобу за міжнародною непатентованою назвою такого лікарського засобу. 

Під час виписування електронного рецепта на наркотичний лікарський засіб на номер телефону пацієнта чи його представника надходить повідомлення з номером виписаного е-рецепта і кодом підтвердження, що внесені до ЕСОЗ

За запитом пацієнта лікар може надати йому інформаційну довідку в паперовій формі, що сформована системою та містить відомості, зокрема: 

  • про номер виписаного е-рецепта
  • код підтвердження
  • дату виписування е-рецепта 
  • інформацію про виписаний лікарський засіб, передбачену спеціальним рецептурним бланком форми № 3 (ф-3)

Строк дії е-рецепта на наркотичний лікарський засіб становить десять календарних днів з дати накладення кваліфікованого електронного підпису на електронний рецепт в ЕСОЗ. 

Інформаційна довідка на наркотичний лікарський засіб не прирівнюється до рецепта. Її не треба засвідчувати підписом та особистою печаткою лікаря (абз. 4—5 п. 5-3 Наказу № 360).

Нагадаємо, що до е-рецепта на антибіотики лікар обов’язково видає інформаційну довідку і може прирівнюватися до рецепта (абз. 3—6 п. 5-2 Наказу № 360).

NB! Електронні рецепти не виписуватимуть на наркотичні лікарські засоби, вироблені (виготовлені) в умовах аптеки. 

Окрім того, зміни передбачають, що на електронні рецепти на наркотичні ліки не поширюється дія Інструкції про порядок зберігання, обліку та знищення рецептурних бланків, затвердженої Наказом № 360. 

Наркотичні засоби та прекурсори

Е-рецепти для проведення замісної підтримувальної терапії (ЗПТ) осіб з розладами психіки та поведінки внаслідок вживання опіоїдів 

Лікар виписує е-рецепт на наркотичний лікарський засіб із посиланням на план лікування, зазначений як призначення в медичному записі. Новий е-рецепт на наркотичний лікарський засіб з однаковою міжнародною непатентованою назвою можна виписати такому пацієнту не раніше, ніж за три дні до дати закінчення попереднього курсу лікування за е-рецептом на той самий лікарський засіб (абз. 3 п. 5-3 Наказу № 360). 

Е-рецепти для пацієнтів із хронічним чи затяжним захворюванням або для продовження лікування за попередньо встановленим діагнозом і планом лікування, крім ЗПТ 

Пацієнт може звернутися до лікаря технічними засобами електронних комунікацій, щоб отримати е-рецепт на наркотичний лікарський засіб без особистого відвідування лікаря (абз. 6 п. 5-3 Наказу № 360). 

 

Як відпускати наркотики за е-рецептом 

Придбати наркотичні та психотропні лікарські засоби за електронним рецептом можна в аптеках, що мають відповідну ліцензію на відпуск наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів. Для відпуску таких препаратів за е-рецептом аптечні заклади до листопада повинні обов’язково зареєструватися в ЕСОЗ (абз. 10 п. 5-3 Наказу № 360). 

Щоб отримати наркотичний лікарський засіб на підставі е-рецепта, пацієнт має надати номер виписаного електронного рецепта і код підтвердження. Пацієнт пред’являє цю інформацію працівнику аптеки — фармацевту або асистенту фармацевта, тобто особі, яка уповноважена аптечним закладом на внесення відповідних записів до Реєстру медичних записів, записів про направлення та рецептів в ЕСОЗ. 

Щоб поінформувати пацієнтів про аптечні заклади, які відпускають наркотичні препарати за е-рецептами, НСЗУ оприлюднюватиме та оновлюватиме їх перелік на своєму офіційному вебсайті. 

 зміст

Зміни у ліцензуванні медичної практики у 2024 році

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді