Спеціальний рецептурний бланк ф-3: облік, знищення, відповідальні

UA RU
Автор

Медична справа

Експертна редакція порталу
З’ясуємо, як обліковувати, зберігати та знищувати спеціальні рецептурні бланки ф-3. Скачайте бланки необхідних документів
Зміст статті:
Вимоги до виписування наркотичних лікарських засобів Скачати Локальний наказ про обіг наркотичних лікарських засобів та прекурсорів у медзакладі

 

 

 

Із 1 листопада 2022 року за наявності технічної можливості в медичних та аптечних закладах виписувати й відпускати наркотичні лікарські засоби слід за електронним рецептом через електронну систему охорони здоров’я (ЕСОЗ). Але нові правила стосуються препаратів, які пацієнт купує за власний кошт та/або за рахунок інших джерел, не заборонених законом, крім бюджетних коштів. Для отримання ліків на пільгових умовах рецепти на наркотичні і психотропні препарати, як і раніше, лікар виписуватиме на спеціальному паперовому бланку форми ф-3 (пп. 5 п. 4 Наказу № 587). Крім того, Електронні рецепти не виписуватимуть на наркотичні лікарські засоби, вироблені (виготовлені) в умовах аптеки. Тож паперовий бланк ф-3 залишається в обігу.

Документування кожного етапу обігу наркотичних лікарських засобів у медичному закладі дає змогу і працівникам закладу, і перевіряльникам своєчасно виявити порушення. Тому правильне зберігання, знищення та заповнювання рецептурних бланків ф-3 відіграє важливу роль для обліку та формування загальної картини обігу наркотичних лікарських засобів.

Організація обігу медичних виробів та лікарських засобів

Організацію рецептурного відпуску лікарських засобів урегульовує наказ МОЗ від 19.07.2005 № 360 (далі — Наказ № 360). Наказ № 360 затвердив такі нормативні документи, як:

 • Правила виписування рецептів на лікарські засоби і вироби медичного призначення
 • Порядок відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів
 • Інструкція про порядок зберігання, обліку та знищення рецептурних бланків (далі — Інструкція)

✅✅✅ Електронний рецепт: як виписувати

Вимоги до виписування наркотичних лікарських засобів

Останній раз зміни у формах рецептурних бланків внесені наказом МОЗ від 04.10.2018 № 1819. Була оновлена :

 1. форма рецептурного бланка № 1 (ф-1) для виписування лікарських засобів і виробів медичного призначення, що відпускаються за повну вартість, безоплатно або з доплатою
 2. форма спеціального рецептурного бланка № 3 (ф-3) для виписування рецептів на наркотичні (психотропні) лікарські засоби в чистому вигляді або в суміші з індиферентними речовинами
 3. електронні форми рецептів за рецептурними бланками ф-1, ф-3

Тепер ставити печатку суб’єкта господарювання на рецептурному бланку ф-3 не потрібно, оскільки обов’язкова наявність печатки не передбачена ст. 58 Господарського кодексу України.

Спеціальний рецептурний бланк форми № 3

Рецептурний бланк ф-3 нового зразка

 

Скачати

 

Спеціальні рецептурні бланки форми № 3 виготовляють на папері рожевого кольору розміром 75 × 120 мм. Бланки мають наскрізну нумерацію. 

Наказ № 1819 передбачає виконання певних вимог при виписуванні рецептурних бланків на наркотичні та психотропні лікарські засоби. Ці вимоги стосуються:

 • оформлення бланка рецепта
 • осіб, які виписують лікарські препарати
 • даних, які відповідальна особа вписує в бланк
 • кількості лікарського засобу відповідно до дозового режиму

Усі призначення, які відповідальна особа вписує в рецепт, слід внести в медичну документацію: амбулаторну карту, історію хвороби тощо. Медичні працівники, котрі виписують рецепт, несуть відповідальність за призначення пацієнту лікарського засобу. Якщо ж рецепт був виписаний з порушенням вимог, відповідальна особа зобов’язана негайно виписати новий рецепт для пацієнта.

 Правила заповнення рецептурного бланка ф 3

Перелік даних

Примітка

Частина І. Вихідні дані

для закладів охорони здоров’я:

 • найменування закладу охорони здоров’я,
 • місцезнаходження,
 • код за ЄДРПОУ,
 • номер та дата (число, місяць, рік числовим способом) видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики або номер та дата (число, місяць, рік числовим способом) рішення органу ліцензування про видачу ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики

для ФОП:

 • прізвище, ім’я та по батькові ФОП, лікар якого виписує Рецепт,
 •  місцезнаходження (місце провадження діяльності) ФОП,
 • реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті),
 • номер та дата (число, місяць, рік числовим способом) видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики або номер та дата (число, місяць, рік числовим способом) рішення органу ліцензування про видачу ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики

Частина ІІ. Рецепт

Загальна інформація

 • серія та номер
 • дата (число, місяць, рік) виписування рецепта
 • прізвище, ініціали та вік хворого
 • номер амбулаторної карти чи карти стаціонарного хворого
 • прізвище та ініціали лікаря
 • серія та номер  зазначаються друкарським способом

Звернення лікаря до фармацевтичного працівника

 • міжнародна непатентована назва
 • торговельна назва у випадках, визначених пунктом 3 цього розділу
 • назва формоутворюючих та коригуючих речовин
 • склад лікарського засобу
 • лікарська форма
 • звернення лікаря до фармацевтичного працівника про виготовлення та/або видачу лікарського засобу
 • назву лікарського засобу вказують латинською/англійською/українською мовами
 • скорочення вказують лише латинською мовою
 • латинські скорочення використовують відповідно до рецептурних скорочень, прийнятих у медичній та фармацевтичній практиці

спосіб застосування ліків із зазначенням:

 • дози
 • частоти
 • часу
 • умов прийому
 • спосіб застосування ліків вказують державною мовою/мовою міжнаціонального спілкування
 • не можна робити загальні вказівки типу «Зовнішнє», «Відомо» тощо

у графі «Місце позначки» пишуть:

 • Хронічно хворому
 • За спеціальним призначенням
 • позначки «Хронічно хворому», «За спеціальним призначенням» пишуть державною мовою
 • на паперових рецептурних бланках ці позначки додатково засвідчують підписом та печаткою лікаря

Частина ІІІ. Засвідчення рецепта

Рецепт засвідчується підписом та особистою печаткою лікаря.

Засвідчувати печаткою лікаря не заповнені та не підписані лікарем рецептурні бланки забороняється

 

 

Електронні форми рецептурного бланка форми 3

Із 1 листопада 2022 року за наявності технічної можливості в медичних та аптечних закладах виписувати й відпускати наркотичні лікарські засоби слід за електронним рецептом через електронну систему охорони здоров’я (ЕСОЗ). 

Дозволено виписувати електронні рецепти на ліки, що містять наркотичні засоби та психотропні речовини в чистому вигляді або в суміші з індиферентними речовинами. 

При цьому потрібно дотримуватися низки вимог:

 • електронні рецептурні бланки можна створювати, зберігати та передавати лише в електронній інформаційно-телекомунікаційній системі (ІТС)
 • ТС повинна мати комплексну систему захисту інформації
 • доступ до ІТС слід надавати обмеженій кількості осіб: які виписують електронні рецепти та які відпускають лікарський засіб за електронним рецептом
 • обов’язковий електронний підпис

До електронного рецепту форми 3 лікар вносить ту ж інформацію, що і в паперовий варіант. 

За запитом пацієнта лікар може надати йому інформаційну довідку в паперовій формі, що сформована системою та містить відомості, зокрема: 

 • про номер виписаного е-рецепта
 • код підтвердження
 • дату виписування е-рецепта 
 • інформацію про виписаний лікарський засіб, передбачену спеціальним рецептурним бланком форми № 3 (ф-3)

Строк дії е-рецепта на наркотичний лікарський засіб становить десять календарних днів з дати накладення кваліфікованого електронного підпису на електронний рецепт в ЕСОЗ. 

Інформаційна довідка на наркотичний лікарський засіб не прирівнюється до рецепта. Її не треба засвідчувати підписом та особистою печаткою лікаря (абз. 4—5 п. 5-3 Наказу № 360).

Наркотичні засоби та прекурсори: курс

 

Локальний наказ про обіг наркотичних лікарських засобів та прекурсорів у медзакладі

Питання щодо обігу наркотичних лікарських засобів та прекурсорів у медичному закладі слід врегулювати локальним  наказом «Про заходи щодо придбання, перевезення, зберігання, відпуску, використання та знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та спеціальних рецептурних бланків ф-3».

Локальний наказ про бланки ф-3 визначає:

 • особу, відповідальну за зберігання, облік та видачу рецептурних бланків ф-3 та/або процедуру уповноваження працівників на виписування електронних рецептів в ІТС
 • список лікарів, які мають право виписувати наркотичні засоби, психотропні речовини на спеціальних рецептурних бланках ф-3
 • постійно діючу комісію з проведення щоквартальних інвентаризацій спеціальних рецептурних бланків ф-3  

Скачати наказ про діяльність з обігу наркотичних засобів

Функції заступника головного лікаря щодо обігу рецептурних бланків ф-3:

 • забезпечити своєчасне виписування нового рецепта, якщо лікарем був виписаний рецепт із порушенням правил
 • здійснювати контроль за обігом спеціальних рецептурних бланків ф-3

Зберігання й облік спеціальних рецептурних бланків № 3

Відповідальна особа зберігає рецептурні бланки ф-3 в замкнених шухлядах або сейфах. Вона веде облік спеціальних рецептурних бланків № 3 в Журналі реєстрації спеціальних рецептурних бланков форми № 3 (ф-3) у закладах охорони здоров’я (форма первинної облікової документації № 129-12/о; наказ МОЗ від 07.08.2015 № 494).

Замовляючи рецептурні бланки ф-3, важливо розрахувати потребу так, щоб у закладі не було перевищено одномісячної потреби запасів.

За схоронність бланків відповідають лікарі, які виписують пацієнтам рецепти за формою 3. Якщо лікар звільняється, то повинен повернути залишки рецептурних бланків в місце їх отримання.  

Знищення рецептурних бланків ф-3

Локальний наказ по медзакладу визначає порядок передачі зіпсованого рецептурного бланка відповідальній особі. Також створюють комісію зі знищення зіпсованих рецептурних бланків (це може бути комісія з проведення щоквартальних інвентаризацій) та затверджують порядок знищення таких документів.

Строки знищення зіпсованих рецептурних бланків законодавством не визначені. У внутрішньому наказі ви можете визначити: проводити знищення використаних рецептурних бланків ф-3 раз на квартал, після або під час проведення інвентаризації.

По закінченні кожного кварталу працівник аптеки, який відповідає за облік та зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин, складає на бланки ф-3, за якими відпущені наркотичні засоби і психотропні речовини, реєстри рецептів ф-3 (далі — Реєстри рецептів) за установленою формою (додаток 1 до Інструкції).

Реєстр рецептів (ф-3), за якими відпущені наркотичні засоби і психотропні речовини

РЕЄСТР РЕЦЕПТІВ (Ф-3)

Скачати

Електронні рецепти ф-3, отримані аптекою за допомогою засобів електронного зв’язку, обліковують у Реєстрі рецептів, створеному в електронному вигляді. Окрім того, аптеки можуть складати в електронному вигляді реєстри рецептів, які включають рецепти ф-3 як у паперовому, так і в електронному вигляді (узагальнені реєстри). Всі види реєстрів рецептів ф-3 зберігають в ІТС аптеки п’ять років з можливістю їх відтворення в паперовому вигляді.

Акт знищення рецептів (ф-3), за якими відпущені  у фармацевтичних (аптечних) закладах охорони здоров’я  наркотичні засоби, психотропні речовини.

Акт знищення рецептів (ф-3), за якими відпущені  у фармацевтичних (аптечних) закладах охорони здоров’я  наркотичні засоби, психотропні речовини

Акт знищення рецептів (ф-3)

Скачати

Після закінчення строку зберігання зіпсованих рецептурних бланків ф-3, рецептів форми № 3 (ф-3), за якими відпущені наркотичні засоби, психотропні речовини:

 • знищують методом, що унеможливлює їх подальше використання
 • складають акт знищення зіпсованих рецептурних бланків форми № 3 (ф-3) за встановленою формою (додаток 2 до Інструкції)

 зміст

Нові вимоги до ліцензування медичної практики