Наказ про наставництво в медзакладі

Наказ про наставництво в медзакладі — основний документ, яким на рівні установи затверджують адаптаційну роботу з середнім медичним персоналом. Розробити його правильно і вчасно — завдання не з легких. Та ви вже у виграші — перегляньте та використайте приклад наказу, який розробив фахівець!

Наказ про наставництво у медзакладі - основний, та не єдиний документ щодо цього питання в медичному закладі.

Додатково розробіть такі документи - приклади додаємо:

Комунальний заклад «Зразкова обласна лікарня»

НАКАЗ

13.03.2018                                                                                                                                 № 32

Про посилення ролі наставництва на робочих місцях у професійній підготовці молодих фахівців — молодших спеціалістів з медичною освітою

На виконання листа МОЗ від 07.09.2011 № 08.01-47/1607 щодо посилення ролі наставництва на робочих місцях у професійній підготовці молодих спеціалістів, з метою підвищення професійної компетенції та майстерності молодих фахівців

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити:

1.1. Положення про наставництво молодих фахівців — молодших спеціалістів з медичною освітою.

1.2. Перелік організаційних заходів для проведення наставницької роботи.

1.3. Склад Ради наставників молодих фахівців — молодших спеціалістів з медичною освітою.

1.4. Список молодих фахівців — молодших спеціалістів з медичною освітою та їх наставників.

1.5. Примірний план наставницької роботи з підготовки молодих фахівців — молодших спеціалістів з медичною освітою.

1.6. План роботи наставника з молодим фахівцем.

1.7. Індивідуальний план підготовки молодого фахівця.

2. Старшим медичним сестрам відділень та структурних підрозділів:

2.1. Організувати наставництво молодих фахівців — молодших спеціалістів з медичною освітою.

2.2. Забезпечити виконання наставниками Положення про наставництво.

2.3. Спрямувати роботу наставників на професійну підготовку молодих фахівців — молодших спеціалістів з медичною освітою.

2.4. По завершенню наставником професійної підготовки молодого фахівця щороку проводити з ним у відділенні залікове заняття, оформлювати відповідний протокол (голова комісії — завідувач відділення, члени комісії — старша медична сестра, резерв на посаду старшої медичної сестри, наставник).

2.5. На основі плану наставницької роботи з молодшими спеціалістами з медичною освітою розробляти індивідуальні плани професійної підготовки.

2.6. Забезпечити у колективі сприятливі умови для швидкої адаптації молодих фахівців, аби вони опанували навички, набули досвіду та підвищили професійний рівень, а також для плідної творчої праці наставника.

2.7. Забезпечити участь молодих фахівців у роботі школи наставників, їх підготовку шляхом проведення наставниками щомісячних занять відповідно до плану з оформленням протоколів.

2.8. Контролювати у відділеннях та структурних підрозділах виконання планів роботи наставників та індивідуальних планів підготовки молодих фахівців.

Наказ про наставництво в медзакладіЧитайте: "Кадрові документи для акредитації медзакладу: повний перелік"

3. Голові Ради наставників Андрусяк П. П. на засіданні Ради медичних сестер щокварталу інформувати про результати аналізу рівня підготовки молодих фахівців.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника головного лікаря з медсестринства Очеретняну О. М.

Головний лікар                                      Головний                                                     Л. І. Головний

Як створити наглядову раду ЗОЗ: алгоритм дій від розробників постанови

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді