План підготовки молодшого медичного персоналу на прикладі психоневрологічного відділення

Часто обсяги роботи у лікарнях можуть бути настільки великі, що навіть щойно взяті у штат працівники змушені виконувати ті самі функції, що й досвідчені молодші медичні сестри. Дивіться, як розробити план занять з молодшим медичним персоналом, щоб навчання пройшло успішно.

Ваш безплатний доступ до КПК медсестер

Курси підготовки молодших медичних сестер психіатричного стаціонару повинні дати працівникам навики для того, щоб він:

 • мав загальне уявлення про види психічних розладів;
 • знав особливості лікувально-охоронного режиму, мікроклімату і психотерапевтичного середовища у психіатричному стаціонарі та вміє їх додержуватися;
 • мав навички спілкування з психічнохворими;
 • мав навички індивідуального спостереження та догляду за пацієнтом у психіатричному стаціонарі;

План підготовки молодшого медичного персоналу на прикладі психоневрологічного відділенняЧитайте: "Відмова від щеплення: як правильно оформити?"

 • мав навички догляду за лежачими та важкохворими пацієнтами;
 • правильно спостерігав за пацієнтами та збирав про них інформацію за дорученням медичної сестри;
 • брав участь у веденні документації відділення;
 • допомагав в організації лікувальної фізкультури, психомоторної терапії та арт-терапії, працетерапії;
 • знав алгоритм дій у разі надзвичайної ситуації та вміти надати первинну допомогу при опіках, обмороженнях, психомоторному збудженні, судомному пароксизму, кровотечі, асфіксії, переломах, паморочному розладі свідомості, непритомності;
 • знав принципи спілкування з родичами пацієнтів;
 • контролював дотримання пацієнтами режиму лікувального харчування;
 • знав вимоги санітарно-протиепідемічного режиму закладів охорони здоров’я, використовує у своїй роботі директивну документацію із санепідрежиму.

План підготовки молодшого медичного персоналу на прикладі психоневрологічного відділенняЧитайте: "Доплата за використання у роботі деззасобів: приклади та робочі ситуації"

План занять молодшого медичного персоналу психіатричного стаціонару: програма підготовки

1. Види психічних розладів, захворювань та причини їх виникнення

2. Прояви психічних розладів та особливості поведінки хворих із розладами:

 • сприйняття;
 • мислення;
 • пам’яті;
 • емоцій;
 • волі;
 • свідомості

3. Лікувально-охоронний режим, психотерапевтичне середовище у закладах охорони здоров’я:

 • види лікувальних режимів (охоронний, щадний тощо);
 • правила поведінки медичного персоналу;
 • деонтологія та медична етика

4. Організація спостереження за психічнохворими:

 • режим психіатричного стаціонару;
 • види режимів спостереження за пацієнтами (постійний, диференційований тощо) та їх організація;
 • роль молодшої медичної сестри у спостереженні за пацієнтами;
 • поняття суспільно-небезпечного діяння, вчиненого психічнохворим

5. Збирання інформації про пацієнта:

 • правила збирання важливої інформації про пацієнта;
 • форми передачі інформації про хворого лікуючому лікарю, медичній сестрі, рідним пацієнта та основні вимоги до організації такої взаємодії між медичними працівниками

План підготовки молодшого медичного персоналу на прикладі психоневрологічного відділенняЧитайте: "Положення про контроль якості роботи медсестер: приклад"

6. Налагодження контакту з пацієнтами:

 • поняття комунікації;
 • вербальна та невербальна комунікація;
 • уміння розмовляти з психічнохворим;
 • поняття динамічного інтерв’ю;
 • формування партнерських стосунків з пацієнтом

7. Робота молодшої медичної сестри з догляду за пацієнтами з психічними розладами у стаціонарі, зокрема індивідуальний пост, догляд за хворими з:

 • маячними розладами;
 • розладами мислення;
 • розладами пам’яті та інтелекту;
 • розладами свідомості;
 • депресивними станами;
 • маніакальними станами;
 • неврозоподібними станами (неврозом)

8. Догляд за лежачими і важкохворими пацієнтами:

 • допомога пацієнту в дотриманні особистої гігієни;
 • подача підкладного судна;
 • подача грілки і міхура з льодом;
 • догляд за хворими з гарячкою;
 • техніка постановки банок та гірчичників;
 • техніка постановки клізм;
 • догляд за шкірою пацієнтів і профілактика пролежнів;
 • заміна натільної та постільної білизни;
 • годування пацієнта, який відмовився від харчування або неспроможний їсти самотужки

9. Психотерапевтичні підходи в роботі:

 • зменшення емоційної напруги;
 • підвищення активності пацієнта у лікувальному процесі

10. Проведення реабілітаційної роботи:

 • лікувальна фізкультура;
 • психомоторна терапія;
 • арт-терапія;
 • працетерапія

11. Дії у разі надзвичайної ситуації, допомога пацієнту при:

 • опіках;
 • обмороженні;
 • асфіксії;
 • кровотечі;
 • переломах;
 • судомних пароксизмах;
 • психомоторному збудженні;
 • паморочному розладі свідомості;
 • знепритомнінні.

План підготовки молодшого медичного персоналу на прикладі психоневрологічного відділенняЧитайте:"Річний план роботи Ради медичних сестер"

12. Робота з рідними пацієнтів:

 • налагодження стосунків з рідними хворого;
 • інформування рідних пацієнта про його стан;
 • організація відвідування пацієнта родичами

13. Документація у роботі молодшої медичної сестри:

 • план догляду за пацієнтом молодшою медичною сестрою;
 • складення опису поведінки пацієнта;
 • складення опису бесіди з пацієнтом;
 • складення списку завдань на зміну

14. Санітарно-протиепідемічний режим лікувальних закладів. Накази профільних міністерств та відомств, які регламентують протиепідемічний режим у закладі охорони здоров’я:

 • поняття гігієни, санітарії, протиепідемічного режиму;
 • виконання санітарно-гігієнічних норм;
 • внутрішньолікарняні інфекції та їх профілактика;
 • роль молодшої медичної сестри у профілактиці внутрішньолікарняних інфекцій;
 • основи дезінфекції;
 • види дезінфекції;
 • правила проведення поточних та генеральних прибирань;
 • правила використання та зберігання інвентарю для прибирання;
 • види дезінфікуючих засобів;
 • техніка приготування та застосування деззасобів;
 • вимоги охорони праці при готуванні та використанні деззасобів

15. Техніка безпеки у роботі молодшої медичної сестризміст

Нові вимоги до ліцензування медичної практики