Протокол засіданя атестаційної комісії: приклад оформлення

Перегляньте та збережіть приклад оформлення протоколу засідання атестаційної комісії. Також дізнайтеся, на яких підставах цей документ створюють та які реквізити треба обов'язково зазначити.

Протокол атестації робочих місць — документ, який складають  за проведенням засідання атестаційної комісії медичного закладу. 

Його оформлюють на основі:

 • відповідності фактично виконуваної роботи працівником кваліфікаційним характеристикам  або посадовим інструкціям;
 • шкідливих чинників, які впливають на працівника;
 • фотографії робочого дня (для того, щоб визначити  тривалість дії шкідливих чинників, які впливають на працівника впродовж його роботи).

Протокол засіданя атестаційної комісії: приклад оформленняЧитайте: "Доплата за використання у роботі деззасобів: приклади та робочі ситуації"  

Приклад Протоколу засідання атестаційної комісії за результатами атестації робочих місць

за умовами праці

Протокол № 2

засідання атестаційної комісії

КЗ «Зразківська міська лікарня № 1» від 05.02.2017

ПРИСУТНІ НА ЗАСІДАННІ:

 • голова комісії — Б. М. Штатний;
 • секретар — М. Р. Корнілов.

СКЛАД КОМІСІЇ:

А. Г. Суботін, С. Д. Боброва, І. Н. Івасько.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Розгляд результатів проведеної атестації робочих місць за умовами праці.

СЛУХАЛИ:

Голову комісії Штатного Б. М., який повідомив, що згідно з наказом від 16.01.2017 № 15 «Про проведення атестації робочих місць за умовами праці» у лікарні завершено проведення атестації робочих місць за умовами праці. Атестацію проведено відповідно до вимог Порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.1992 № 442, та Методичних рекомендацій для проведення атестації робочих місць за умовами праці, затверджених постановою Міністерства праці України від 01.09.1992 № 41, Інструкції проведення атестації робочих місць в установах охорони здоров’я і соціального забезпечення (додаток 2 до листа Міністерства праці України від 05.05.1995 № 061544 і Міністерства охорони здоров’я України від 17.05.1995 № 5.05.06370). Під час атестації здійснено таку роботу:

 • складено Перелік робочих місць, що підлягають атестації;
 • проведено санітарно-гігієнічні дослідження чинників виробничого середовища і трудового процесу із залученням на договірній основі лабораторії;
 • складено протоколи досліджень шкідливих виробничих чинників;
 • складено фотографії робочого дня;
 • заповнено Карти умов праці;
 • складено протоколи згідно з Інструкцією проведення атестації робочих місць в установах охорони здоров’я і соціального забезпечення;
 • визначено робочі місця, працівникам яких підтверджено право на пенсію за віком на пільгових умовах за Списками № 1 і № 2;
 • проведено розрахунки конкретної тривалості щорічної додаткової відпустки за роботу зі шкідливими і важкими умовами праці, розмірів доплат, а також визначено інші пільги і компенсації, передбачені законодавством за роботу у таких умовах;
 • складено Перелік робочих місць, виробництв, робіт, професій і посад, працівникам яких підтверджено право на пільги і компенсації, передбачені законодавством;
 • складено Перелік робочих місць з несприятливими умовами праці, на яких необхідно здійснити першочергові заходи з їх поліпшення;
 • підготовано проект наказу про результати проведення атестації робочих місць за умовами праці.

Після розгляду та обговорення представлених матеріалів члени атестаційної комісії

УХВАЛИЛИ:

1. Вважати роботу з проведення атестації робочих місць за умовами праці у закладі завершеною.

2. Голові атестаційної комісії погодити з профспілковим комітетом складені за результатами атестації робочих місць Переліки. Після погодження надати їх разом з проектом наказу та протоколом цього засідання головному лікарю для видання наказу про результати атестації робочих місць за умовами праці.

Додаток: Матеріали атестації робочих місць за умовами праці — на 8 арк.

Голова                           Штатний                                                                                           Б. М. Штатний

Секретар                      Корнiлов                                                                                                М. Р. Корнілов

Нові вимоги до ліцензування медичної практики