Журнал обліку звернень осіб з травмами кримінального характеру в медзакладі: зразок!

Теми:
Журнал обліку звернень осіб з травмами кримінального характеру в медзакладі ведуть за формою, наведеною у Наказі No 612/679. Скачайте короткі рекомендації щодо цього та заповнення документу та скачайте зразок оформлення.

Журнал обліку звернень осіб з травмами кримінального характеру в медзакладі зберігають та ведуть у приймальних пунктах лікарень, госпіталів, профілакторіїв, клінік, травмпунктів та інших закладів охорони здоров’я. За ведення журналу відповідають працівники лікувально-профілактичного закладу, що займаються прийомом осіб, які звернулися та доставлені із заподіяними тілесними ушкодженнями кримінального характеру. При цьому керівник закладу визначає наказом працівника, відповідального за ведення Журналу.

Журнал обліку звернень осіб з травмами кримінального характеру в медзакладіЧитайте: "Локальні накази в медзакладі: принципи та приклад розробки"

Вимоги до оформлення Журналу

Аркуші Журналу мають бути пронумеровані, прошнуровані та скріплені печаткою закладу охорони здоров’я. Записи роблять розбірливо, повністю, охайно і тільки чорнилом чорного або синього кольору. Виправлення і підчистки не допускаються.

Скачайте зразок заповненої форми Журнал обліку звернень осіб з травмами кримінального характеру 

Журнал обліку звернень осіб з травмами кримінального характеру в медзакладізміст

Нові вимоги до ліцензування медичної практики