Обов’язки режимної комісії медзакладу у разі аварії: алгоритм дій

Читайте, як має діяти режимна комісія медичного закладу, якщо сталася аварія. Також завантажте алгоритм дій, в якому чітко зазначено порядок заходів, передбачений законодавством.

Обов’язки режимної комісії медзакладу у разі аварії: алгоритм дійЧитайте: 

Локальні накази в медзакладі: принципи та приклад розробки

3 випадки, коли можна розголошувати інформацію про пацієнта 

Обшук в медзакладі: поведінка керівника та персоналу 

Обов’язки режимної комісії закладу охорони здоров’я у разі аварії

КРОК 1

Одержати письмові пояснення працівника та інших осіб (за потреби) про обставини, за яких відбулась аварія

КРОК 2

Обстежити місце аварії (у день аварії або у перший робочий день після дня аварії), перевіривши забезпечення робочих місць працівників відповідними засобами індивідуального захисту згідно з нормативними документами, та визначити відповідність умов праці вимогам нормативно­-правових актів з питань санітарного законодавства та законодавства про охорону праці

КРОК 3

Перевірити, чи було проведено екстрену постконтактну профілактику

КРОК 4

Оцінити ризики інфікування ВІЛ при аварії та контакті з потенційним джерелом інфікування під час виконання професійних обов’язків залежно
від форми контакту та кількості небезпечного біологічного матеріалу — перевіряти дані

КРОК 5

Реєстраційної карти випадку контакту, пов’язаного з виконанням професійних обов’язків

КРОК 6

Перевірити дотримання посадовими особами та працівником вимог нормативно-­правових актів з питань санітарного законодавства,
законодавства про охорону праці та посадових обов’язків

КРОК 7

Перевірити дані про проходження працівником навчання,  інструктажів з охорони праці та перевірки знань з безпечного виконання робіт під час здійснення професійних обов’язків

КРОК 8

Перевірити внесення записів до форми № 108­0 «Журнал реєстрації аварій при наданні медичної допомоги ВІЛ-­інфікованим особам та роботі з ВІЛ­інфікованим матеріалом», затвердженої Наказом № 148, та проаналізувати дані щодо таких випадків

КРОК 9

Отримати та проаналізувати довідки про обстеження на антитіла до ВІЛ, проведене протягом п’яти днів після аварії

КРОК 10

Подати керівнику лікувального закладу/ наукової установи/ підприємства клопотання про проведення додаткових лабораторних досліджень, випробувань та інших робіт, необхідних для всебічного і об’єктивного розслідування

КРОК 11

Встановити обставини та причини, що призвели до аварії, осіб, які допустили порушення вимог нормативно-­правових актів з питань охорони праці, а також розробити заходи щодо запобігання таким випадкам

КРОК 12

Проаналізувати документи, зазначені у пунктах 1, 3, 4, 6, 7, протягом п’яти робочих днів. Тобто потрібно проаналізувати, чи є інформована згода, документ з обстеження місця аварії і так далі

КРОК 13

Скласти акт розслідування випадку контакту з джерелом потенційного інфікування ВІЛ

Наказ МОЗ від 17.03.2015 № 148 "Про затвердження Порядку підтвердження зв'язку зараження ВІЛ-інфекцією з виконанням працівником своїх професійних обов'язків"

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді