Локальні накази в медзакладі: принципи та приклад розробки

З'ясуйте загальні принципи розроблення локальних наказів у медичному закладі відповідно до вимог законодавства

Як укладати контракти з керівниками ЗОЗ

Накази (розпорядження) по лікувально-профілактичному закладу складають, керуючись нормами постанови КМУ «Деякі питання документування управлінської діяльності» від 17.01.2018 № 55.

Наказ оформлюють на відповідному бланку.

Зміст документа коротко викладають у заголовку, який починається:

 • з прийменника «Про» та віддієслівного іменника («Про затвердження…», «Про введення…», «Про створення…«)
 • або іменника («Про підсумки…», «Про заходи…«)

Хто візує накази в медзакладі

Проєкти наказів медичного закладу з основної діяльності, адміністративно-господарських питань та додатки до них візують:

 • працівник, який створив документ
 • керівник структурного підрозділу, в якому створено документ
 • посадові особи, які визначені у проекті документа як виконавці завдань, що містяться в ньому
 • керівник служби діловодства
 • керівник або посадова особа структурного підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції
 • інші посадові особи, яких стосується документ

      ✅✅✅ Локальні накази керівника медзакладу: види, оформлення, зберігання

      Зразок оформлення локального наказу по медичному закладу

      Локальні накази в медзакладі: принципи та приклад розробки

      Скачати

      Як розроблювати локальні накази

      Текст наказу з питань основної діяльності установи та з адміністративно-господарських питань складається з двох частин — констатуючої (преамбули) і розпорядчої.

      Розроблення наказу: правила

      Структурний елемент наказу (розпорядження)

      Як оформити

      Що зазначити

      Констатуюча частина

      Може починатися зі слів «На виконання», «З метою» тощо. Крапку в кінці констатуючої частини ставити не потрібно

      • підстава, обґрунтування або мета видання наказу
      • якщо документ видають на підставі іншого розпорядчого документа, потрібно вказувати: назву виду документа, автора, дату, номер, заголовок

      Розпорядча частина

      Наказ починається зі слова «НАКАЗУЮ», а розпорядження — зі слова «ЗОБОВ’ЯЗУЮ». Це слово друкують з нового рядка великими літерами без відступу від лівого поля і лапок, в кінці ставлять двокрапку. Розпорядчу частину поділяють на пункти і підпункти, які нумерують арабськими цифрами

      • виконавці (структурні підрозділи або конкретні посадові/службові особи). Виконавців у розпорядчій частині наказу можна вказати й узагальнено, наприклад: «начальникам структурних підрозділів» тощо
      • конкретні завдання (доручення), строки їх виконання
      • якщо наказом скасовується попередній розпорядчий документ, у цій частині зазначають пункт, який має починатися зі слів: «Визнати таким, що втратив чинність,…»
      • останній пункт розпорядчої частини за потреби може містити рішення про покладення на структурний підрозділ або посадову особу функцій з контролю за виконанням наказу

      NB! Не використовуйте під час написання завдань (доручень) для виконавців слова «прискорити», «поліпшити», «активізувати», «звернути увагу» тощо. Таке формулювання — некоректне.

      ✅✅✅ Як замінити відпускників у медзакладі

      До наказів не можна включати пункт «Наказ (розпорядження) довести до відома…». Установи, їх структурні підрозділи, посадових (службових) осіб, до відома яких доводиться наказ (розпорядження), зазначають у покажчику (списку) розсилки. Його готує укладач разом з проектом розпорядчого документа і передає до служби діловодства після підписання документа.

      Накази нумерують у порядку їх видання у межах календарного року. При цьому накази (розпорядження) з основної діяльності та адміністративно-господарських питань мають окрему порядкову нумерацію.

      Копії наказів засвідчують посадові особи служби діловодства. Ці копії надсилають заінтересованим установам, посадовим особам, працівникам. Список розсилки складає і підписує укладач наказу.

      Усім лікарям доводиться складати й заповнювати медичну документацію. Від того, як вони її оформлять, інколи залежить не лише життя та здоров’я пацієнта, а й кар’єра самого лікаря. Неправильно заповнені медичні документи можуть спричинити настання цивільної, матеріальної та інших видів відповідальності      зміст

      Нові вимоги до ліцензування медичної практики