Як замінити відпускників у медзакладі

UA RU
Автор

Морєва Олена

експерт із питань оплати праці та планування, Дніпро
Функції працівників, які йдуть у відпустку, переважно покладають на інших працівників. Розгляньмо порядок визначення відпусткового періоду працівників закладу охорони здоров’я та оплати за заміщення тимчасово відсутніх працівників

Відпускні: як розраховувати та коригувати

Відпустки медпрацівникам надають відповідно до Закону України «Про відпустки» від 15.11.1996 № 504/96-ВР. Коли й кому надавати відпустку, визначають за графіком відпусток медпрацівників, який затверджує керівник закладу за погодженням із виборним органом профспілкової організації. У графіку враховують інтереси закладу й особисті інтереси працівників. Конкретний період надання щорічних відпусток у межах, установлених графіком, узгоджують між працівником і закладом.

Щорічну відпустку зазвичай надають працівникам так, щоб її використали до закінчення робочого року.

Як компенсацію за виконуваний обсяг робіт, ступінь напруженості, складність і самостійність у роботі, необхідність періодично виконувати службові завдання понад установлену тривалість робочого часу, працівникам із ненормованим робочим днем можуть надавати щорічну додаткову відпустку тривалістю до 7 календарних днів. Конкретну кількість днів додаткової відпустки обумовлюють у колективному договорі.

У пошуках заміни: хто виконуватиме роботу відпускника

Щоб забезпечити стабільну та ефективну роботу певного структурного підрозділу чи закладу загалом на час тимчасової відсутності відповідного працівника, керівник може:

  • покласти виконання обов’язків на іншого працівника за його згодою без звільнення його від основних трудових обов’язків з відповідною доплатою
  • покласти виконання обов’язків на іншого працівника за його згодою зі звільненням його від виконання роботи, обумовленої трудовим договором (тимчасове заступництво)
  • доручити працівнику виконувати обов’язки відсутнього працівника у вільний від основної роботи час (сумісництво)
  • прийняти на цю посаду іншу особу за строковим трудовим договором

У більшості випадків функції відпускників роботодавці покладають на інших працівників, за що встановлюють їм відповідні доплати, надбавки. При цьому враховують наявну професійну підготовку та зайнятість під час виконання власної роботи. Деякі посади не заміщують узагалі.

Однак якщо з попередніми варіантами труднощів переважно не виникає, то сумісництво чи строковий трудовий договір викликають у керівників деякі побоювання.

Такі договори укладають зазвичай тоді, коли потрібно замінити працівника, що пішов у відпустку для догляду за дитиною. Однак ніхто не забороняє укладати їх, щоб замінити відсутнього під час звичайної щорічної відпустки. Особливо це зручно, коли працівник замінюватиме кількох відпускників підряд.

Спробуємо розібратися, як правильно оформити такі відносини документально і як потім оплачувати роботу працівників.

Паперова робота: як оформити й оплатити заміщення

Щоб працювати за сумісництвом чи строковим трудовим договором, працівник має написати заяву на ім’я керівника закладу охорони здоров’я, а той — видати наказ про прийняття на роботу.

На час заміщення медпрацівника виконувати його обов’язки може лише особа, яка має відповідну медичну освіту та кваліфікацію.

Кошти на оплату заміни працівників закладу на час їхньої відпустки входять до додаткового фонду заробітної плати й передбачені в кошторисі. Заробітну плату встановлюють у розмірі, який не перевищує розміру посадового окладу відпускника.

Розглянемо ці умови детальніше.

Сумісництво в медзакладі

На час відсутності основного працівника з працівником, що його заміщує, потрібно укласти трудовий договір на виконання роботи за сумісництвом. Оформлюють таку роботу у звичайному порядку: на підставі заяви працівника керівник закладу видає наказ про прийняття на роботу за сумісництвом .

Трудові договори за внутрішнім сумісництвом (основною посадою та посадою за сумісництвом) юридично не пов’язані між собою, оскільки за кожною посадою окремо визначають порядок оплати праці, тривалість робочого часу тощо.

Працю сумісника оплачують за фактично виконаний обсяг роботи з урахуванням наявної кваліфікації працівника. Тривалість роботи за сумісництвом не може перевищувати чотирьох годин на день або половини місячної норми робочого часу (п. 2 постанови КМУ «Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій» від 03.04.1993 № 245). Відпрацьований час відображають у табелі обліку робочого часу закладу. Відповідно до нього нараховують заробітну плату.

Строковий договір у медичному закладі

За строковим трудовим договором працівників приймають на роботу так само, як і за безстроковим. Основна відмінність — у наказі про прийняття на роботу вказують строк, на який укладають договір.

Наказ про прийняття на роботу за строковим трудовим договором

Як замінити відпускників у медзакладі

Скачати

Строк дії договору може бути будь-яким — від одного дня до кількох років. Жодних обмежень щодо цього законодавство не містить.

Оплачують роботу працівника за строковим трудовим договором на загальних підставах.

Отже, щоб відпустка працівника не стала причиною хаосу в закладі, заздалегідь продумайте, хто й на яких умовах виконуватиме роботу відпускника. Такий виважений підхід має кілька переваг:

  • працівник, який замінятиме відпускника, знатиме, що й заради чого він робить
  • коли відпускник повернеться з відпочинку, його не чекатиме купа невиконаної роботи
  • відсутність працівника не зашкодить роботі підрозділу, де він працює, і діяльності закладу загалом

Ви маєте кілька варіантів, як замінити тимчасово відсутнього працівника. А який зі способів обрати — рішення за вами.зміст

Нові вимоги до ліцензування медичної практики