Посадова інструкція рентгенлаборанта: скачайте!

Скачайте розроблену експертом посадову інструкцію рентгенлаборанта та використовуйте, адаптувавши до умов роботи вашого закладу!
Посадова інструкція рентгенлаборанта включає такі розділи:
 • Загальна частина
 • Завдання та обов'язки
 • Права рентгенлаборанта
 • Відповідальність
 • Знання
 • Кваліфікаційні вимоги
 • Відносини за професією

Призначає на посаду працівника головний лікар своїм наказом за погодженням з завідувачем відділення, якому рентгенлаборант підпорядковується. 

Посадова інструкція рентгенлаборанта: скачайте!Читайте: "Планування роботи медичного закладу на 2018 рік"

Обов’язки рентгенлаборанта:
 • Застосування сучасних  методів променевої діагностики 
 • Приготування контрастних речовини та лабораторного посуду.
 • Володіння методикою роботи з рентгенодіагностичною апаратурою.
 • Перша медичну допомогу при ураженні електричним струмом, алергічних реакціях на йодовмісні контрастні препарати.
 • Дотримання правил безпечної експлуатації рентгенівської апаратури.
 • Дотримання принципів медичної деонтології.
 • Заповнення медичної документації.
 • Дотримання санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режиму на робочому місці.
 • Систематичне підвищення  кваліфікації, участь у сестринських конференціях.
 • Знання і виконання вимог нормативних актів про охорону праці, правил поводження з механізмами, обладнанням; користування засобами колективного та індивідуального захисту; дотримання зобов’язань щодо охорони праці, передбачених колективною угодою та правилами внутрішнього трудового розпорядку закладу.
 • Проходження у встановленому порядку попередніх та періодичних медичних оглядів і всіх необхідних щепленнь.
 • Співпраця з керівником закладу охорони здоров’я щодо створення безпечних нешкідливих умов праці, вживання посильних заходів щодо усунення будь-якої виробничої ситуації, яка може створити загрозу життю чи здоров’ю медичного персоналу та пацієнтів, а також навколишньому середовищу. Повідомлення про небезпеку безпосереднього керівника або іншої посадової особи.
 • Ургентне чергування відповідно до затвердженого графіка.

Скачайте посадову інструкцію рентген-лаборанта

Посадова інструкція рентгенлаборанта

Нові вимоги до ліцензування медичної практики