Форма № 25: Звіт будинку дитини

Скачайте бланк форми № 25 "Звіт будинку дитини" та читайте правила заповнювання документу.

Звіт будинку дитини за формою № 25 відображає інформацію про діяльність будинків дитини. Цей медичний документ містить дані про кількість закладів, їх вихованців, розподілених за віковими категоріями, а  також стан медичної допомоги та якість профілактичних заходів, які проводилися протягом звітного року.

Форму № 25 заповнюють в усіх будинках дитини незалежно від підпорядкування та форми власності. В документі відображають інформацію про кількість будинків дитини, вихованців, стан їхнього здоров’я та показники якості медичної допомоги. Персональну відповідальність за достовірність наведених у звіті даних несе особа, яка заповнює документ. В бланку зазначають прізвище, ім'я та по батькові лікаря, який заповнив форму та його контактний телефон. Підписує звіт керівник закладу та ставить печатку закладу.

Форма № 25:  Звіт будинку дитиниЧитайте: "Наставничество в медицине — разработка адаптационной программы"

Скачайте бланк форми № 25 "Звіт будинку дитини"

Форма № 25:  Звіт будинку дитини

Принципи заповнення форми № 25

Звіт будинку дитини заповнюють на підставі наступних облікових документів:

  • форми N 121/о "Журнал прийому дітей у будинках дитини";
  • форми N 112/о "Історія розвитку дитини";
  • форми N 060/о "Журнал обліку інфекційних захворювань";
  • форма N 106/о "Лікарське свідоцтво про смерть" (вносять дані про число померлих дітей до відповідних граф).

Форма № 25:  Звіт будинку дитиниЧитайте: "Профилактика эмоционального выгорания у медработников"

Інформацію, яку вносять до документа умовно можна розділити на декілька частин

№ п/п

Вид інформації

Зміст інформації

1

Інформація стосовно закладу

Повне найменування закладу, адреса його розташування, наявність та кількість допоміжних приміщень для оздоровчої роботи, кількість розгорнутих ліжок.

2

Інформація, яка стосується штатів закладу

Загальна кількість посад медичних працівників, відповідно до штатного розпису.

Кількість зайнятих посад на кінець звітного року (інформацію отримують з відомості за грудень звітного року). Спеціалістів, які відсутні тимчасово (перебувають у відпустці чи відрядженні), включають до документа також.

Зазначають кількість основних працівників.

3

Інформація стосовно дітей, які перебувають в будинку дитини

Загальна кількість дітей, що перебувають в будинку дитини в звітний період.

Кількість дітей, які прибули до закладу протягом року.

Кількість дітей, що вибули з закладу протягом року (включаючи дітей, яких всиновили, яких забрали батьки та тих, яких перевели до інших закладів).

Кількість дітей, які померли протягом звітного періоду (виокремлюють кількість померлих дітей, що не досягли одного року). До документа вносять інформацію про осіб, смерть яких настала  безпосередньо в будинку дитини  і в медичному закладі під час проходження ними курсу лікування.

4

Інформація, що відображає стан надання медичної допомоги дітям, що перебувають в будинку дитини

Дані про кількість випадків захворювань у дітей протягом звітного року. В тому числі дані про вперше виниклі хвороби та про основне захворювання, з приводу якого дитина знаходиться в закладі.

Число ліжко-днів, проведених усіма вихованцями дитячих будинків.

Виокремлюють випадки захворювань у дітей першого року життя.

Кількість захворювань розподіляють залежно від класу хвороб.

Дані про випадки захворювань у дітей з ВІЛ-інфекцією.

Інформація про дітей, яких вперше взято на диспансерний облік та скеровано на санаторне лікування.

5

Інформація про проведену профілактичну роботу

Число випадків виявлення під час профілактичних оглядів різноманітних відхилень у здоров’ї (порушень в фізичному чи психічному розвитку, порушень харчування).

Всю інформацію про дітей, яку містить форма № 25 розподіляють за віковими категоріями. зміст

Зміни у ліцензуванні медичної практики у 2024 році

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді