Організація роботи ЛКК у приватному медзакладі

2335
Автор
консультант із питань експертизи тимчасової втрати працездатності

Запитання

Чи відрізняється склад, повноваження й організація роботи лікарсько-консультативної комісії у приватному та комунальному закладах охорони здоров’я?

Відповідь

Законодавство не визначає окремих вимог до роботи лікарсько-консультативної комісії (ЛКК) у приватних і комунальних закладах охорони здоров’я.

Медичну експертизу з тимчасової втрати працездатності громадян проводить лікар або комісія лікарів у закладах охорони здоров’я незалежно від форми власності, а також лікарі, які провадять господарську діяльність з медичної практики як фізичні особи — підприємці (ФОП).

Порядок проведення медичної експертизи з тимчасової втрати працездатності громадян визначає центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я (ст. 69 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» від 19.11.1992 № 2801-XII).

Питання організації та експертизи тимчасової втрати працездатності, формування медичних висновків про тимчасову непрацездатність (МВТН) і порядку видачі листків непрацездатності врегульовує наказ МОЗ «Деякі питання формування медичних висновків про тимчасову непрацездатність та проведення їхньої перевірки» від 01.06.2021 № 1066 (далі — Наказ № 1066).

Порядок організації експертизи тимчасової втрати працездатності, затверджений наказом МОЗ від 09.04.2008 № 189 (далі — Порядок № 189, Наказ № 189) теж діє в редакції Наказу № 1066.

NB!Порядок № 189 — єдиний та обов’язковий до виконання під час визначення факту тимчасової непрацездатності для всіх закладів охорони здоров’я, незалежно від форми власності, і ФОП, які отримали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики. Відповідальність за забезпечення виконання вимог Наказу № 189 МОЗ покладає на керівників закладів охорони здоров’я (п. 2 Наказу № 189).

ЛКК створюють при лікувально-профілактичних закладах охорони здоров’я незалежно від форми власності. У роботі ЛКК керується:

  • стандартами медичних технологій лікувально-діагностичного процесу
  • протоколами надання медичної допомоги за спеціальностями
  • іншими законодавчими та нормативно-правовими актами

Основні завдання ЛКК визначає розділ ІІІ Порядку № 189.

ЛКК створюють за наказом керівника ЗОЗ. У наказі слід визначити:

  • склад комісії (голова та члени)
  • розподіл функціональних обов’язків
  • графік і план роботи комісії, який ураховуватиме графік роботи закладу та обсяг поставлених завдань
  • форму контролю та звіту щодо діяльності комісії

Кваліфікаційних вимог щодо голови ЛКК та її членів законодавство не визначає.

Статичний блок для запитань-відповідей

Останні новини

Усі новини

Статті за темою

Усі статті за темою

Протиепідемічні заходи в разі виявлення пацієнта з підозрою на холеру: скачати СОП

Як дотримати протиепідемічних заходів і запобігти поширенню особливо небезпечної інфекціїї в ЗОЗ. Скачайте зразок оформлення СОП «Протиепідемічні заходи в разі виявлення пацієнта з підозрою на холеру»
11251