Вимоги з інфекційного контролю для законтрактованих НСЗУ ЗОЗ

3807
Автор
головний редактор експертно-правової системи «Експертус Медзаклад»

Запитання

Яких вимог з інфекційного контролю мають дотримувати ЗОЗ, що співпрацюють з НСЗУ?

Відповідь

На запитання відповідає  головний редактор системи «Експертус Медзаклад», Ольга Дубина.

Перегляньте нові зобов’язання медзакладів щодо забезпечення належного рівня надання медичних послуг за договором з НСЗУ. КМУ вніс зміни до додатка 3, де перераховані ці зобов’язання, Типової форми договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, затвердженої постановою КМУ від 25.04.2018 № 410 (постанова КМУ від 21.04.2023 № 376; далі — Постанова № 376).

ІПНМД: міфи і правда

Найбільше змін стосується забезпечення належного інфекційного контролю в законтрактованих медзакладах. КМУ розділив вимоги до ЗОЗ, які надають медичну допомогу в стаціонарних та амбулаторних умовах. Зобов’язання відповідають новим Державним санітарним нормам і правилам «Санітарно-протиепідемічні вимоги до новозбудованих, реставрованих і реконструйованих закладів охорони здоров’я» і змінам в інфекційному контролі, затвердженим наказом МОЗ від 21.02.2023 № 354.

✅✅✅ Наказ МОЗ № 1614: нові правила інфекційного контролю

Нових зобов’язань муситимуть дотримувати ЗОЗ, які укладатимуть договори з НСЗУ у 2024 році. Постанова № 376 набере чинності 1 січня 2024 року. Зокрема, щоб відповідати вимогам на момент оголошення пропозицій про укладення договорів, стаціонарний ЗОЗ повинен мати відділ з інфекційного контролю, затверджений план дій з профілактики інфекцій та інфекційного контролю на рік і визначений бюджет на його реалізацію. Так само план з ПІІК повинен мати амбулаторний ЗОЗ, утім наявність відділу з інфекційного контролю для такого закладу не обов’язкова. 

Ознайомтеся з повним переліком зобов’язань, аби вчасно підготуватися до співпраці з НСЗУ у 2024 році.

Перелік зобов’язань законтрактованого надавача медпослуг щодо забезпечення належного інфекційного контролю

Медична допомога в стаціонарних умовах дорослим і дітям

Надавач протягом строку дії договору з НСЗУ відповідно до законодавства зобов’язаний забезпечити:

1. Наявність відділу з інфекційного контролю (з розрахунку 250 ліжок на одну особу, яка працює на умовах повної зайнятості)

2. Наявність затвердженого керівником надавача плану дій з профілактики інфекцій та інфекційного контролю (ПІІК) на поточний рік і визначеного бюджету на його реалізацію, який включає або частиною якого є плани дій з покращення гігієни рук і адміністрування антимікробних лікарських засобів

3. Проведення спостереження за споживанням антимікробних лікарських засобів і ведення обліку спожитих засобів відповідно до Інструкції з впровадження адміністрування антимікробних препаратів в закладах охорони здоров’я, які надають медичну допомогу в стаціонарних умовах, затвердженої наказом МОЗ від 03.08.2021 № 1614

4. Проведення рутинного епідеміологічного нагляду за інфекційними хворобами, пов’язаними з наданням медичної допомоги:

 • інфекціями в ділянці хірургічного втручання (за наявності хірургічних відділень)
 • девайс-асоційованими інфекціями
 • інфекційними хворобами, викликаними Clostridium difficile, включно з проведенням моніторингу антимікробної резистентності клінічно значущих збудників

5. Наявність у структурі надавача лабораторій мікробіологічного профілю або договору, укладеного з такою лабораторією чи іншим ЗОЗ, у якого є лабораторія мікробіологічного профілю:

 • у якій впроваджено методологію визначення чутливості збудників до антимікробних лікарських засобів EUCAST;
 • яка акредитована на відповідність вимогам ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019 та/або ДСТУ EN ISO 15189:2015;

6. Наявність стандартних операційних процедур:

 • з гігієни рук
 • деконтамінації медичних виробів
 • очищення і дезінфекції поверхонь
 • поводження з медичними відходами
 • безпеки під час проведення ін’єкцій
 • медичного сортування (тріажу)
 • стандартних, контактних, крапельних і аерогенних заходів із запобігання інфікуванню
 • реагування на виникнення надзвичайних і аварійних ситуацій

затвердження:

 • переліку антимікробних лікарських засобів, які використовують у ЗОЗ
 • протоколів периопераційної антибіотикопрофілактики і емпіричної антимікробної терапії
 • протоколів преавторизації призначення антимікробних лікарських засобів

7. Наявність затвердженого графіка навчань медпрацівників з ПІІК на поточний рік та наявність підтвердних документів щодо проведених навчання, підготовки і перевірки знань медпрацівників з ПІІК, включно із заповненими формами проведеного анкетування/перевірки знань медпрацівників і звітів щодо проведених навчальних заходів

8. Наявність запасу засобів індивідуального захисту і засобів специфічної хіміопрофілактики на випадок виникнення надзвичайної ситуації у сфері громадського здоров’я

9. Наявність однієї палати на кожні 20 ліжок для індивідуальної/групової ізоляції пацієнтів з інфекційними хворобами з крапельним шляхом інфікування та/або пацієнтів, інфікованих мікроорганізмами з резистентністю

10. Відстань між ліжками (з усіх сторін) мінімум 1 метр

11. Наявність мінімум одного унітаза на 20 ліжок стаціонару

12. Наявність палат захисної ізоляції пацієнтів у надавачів, які проводять трансплантацію кісткового мозку

13. Проведення передопераційного бактеріологічного обстеження пацієнтів перед плановим хірургічним втручанням на S. aureus (мазок з носа), дослідження калу на виявлення токсинів А і В Clostridium difficile, бактеріологічного скринінгового дослідження щодо наявності мікроорганізмів з мультирезистентністю до антимікробних лікарських засобів відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я, затверджених МОЗ

14. Наявність приміщень/палат, що розраховані на розміщення максимально двох пацієнтів у протитуберкульозних ЗОЗ

Медична допомога в в амбулаторних умовах дорослим і дітям

Надавач протягом строку дії договору з НСЗУ відповідно до законодавства зобов’язаний забезпечити:

1. Наявність затвердженого плану дій з ПІІК на поточний рік, який включає або частиною якого є план дій з покращення гігієни рук (крім ФОП, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики)

2. Наявність стандартних операційних процедур:

 • з гігієни рук
 • деконтамінації медичних виробів
 • очищення і дезінфекції поверхонь
 • поводження з медичними відходами, безпеки під час проведення ін’єкцій, медичного сортування (тріажу); стандартних, контактних, крапельних і аерогенних заходів із запобігання інфікуванню
 • реагування на виникнення надзвичайних і аварійних ситуацій

3. Наявність затвердженого графіка навчань медпрацівників з ПІІК на поточний рік та наявність підтвердних документів щодо проведених навчання, підготовки і перевірки знань медпрацівників з ПІІК, включно із заповненими формами проведеного анкетування/перевірки знань медпрацівників і звітів щодо проведених навчальних заходів (крім ФОП, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики)

4. Наявність запасу засобів індивідуального захисту і засобів специфічної хіміопрофілактики на випадок виникнення надзвичайної ситуації у сфері охорони здоров’я

 

Зміни у ліцензуванні медичної практики у 2024 році

Останні новини

Усі новини

Статті за темою

Усі статті за темою

Ботулізм: симптоми, лікування та профілактика

Просвітницька робота серед пацієнтів має важливе значення для профілактики смертельно небезпечних хвороб. Медичні праціники мають знати симптоми ботулізму і ділитися інформацією пацієнтами
4990

Класифікація медичних відходів

З'ясуйте, до якої категорії належать медичні відходи. Дотримуйте вимог чинного законодавства та убезпечте заклад від поширення інфекцій, а себе — від відповідальності
97165