Залишок коштів за минулі періоди у фінансовому плані на 2023 рік

1187

Запитання

Чи зазначати залишок коштів за минулі періоди у фінансовому плані на 2023 рік?

Відповідь

Станом на 1 січня 2023 року матимемо залишок коштів на рахунку в банку. Чи зазначати цю інформацію у фінплані? Якщо не зазначимо, то витрати перевищать доходи.

Сервіс з фінансового планування

Відповідає шеф-редактор Експертус Головбух Тарас Шарий.
 

Єдиного підходу до побудови фінплану та розкриття інформації в ньому, зокрема про залишок коштів, немає. Змоделюємо три можливі ситуації.

1. Медичний заклад зазначає інформацію про залишок коштів у таблиці ІІІ «Рух грошових коштів (за прямим методом)» фінплану. Це той випадок, коли власник і медичний заклад орієнтуються на фінплан із додатку 1 до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб’єкта господарювання державного сектору економіки, затвердженого наказом Мінекономрозвитку від 02.03.2015 № 205 (далі — Порядок № 205). Тоді у цьому розділі фіксують:

  • залишок коштів на початок періоду;
  • залишок коштів на кінець періоду.

Таблицю III «Рух грошових коштів (за прямим методом)» заповнюйте за даними бухгалтерського обліку підприємства та форми № 3 «Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)», визначеної НП(С)БО 1.

2. Медичний заклад інформує про залишок коштів у пояснювальній записці до фінплану. Це треба зробити тоді, коли форма фінплану не розкриває інформацію про залишок коштів, проте власник наполягає на деталізації такої інформації. Наводити інформацію про залишок коштів потрібно і у випадку, коли ЗОЗ застосовує форму фінплану з Порядку № 205.

3. Медичний заклад не зазначає інформації про залишок коштів у фінплані. Залишок коштів — це лише інформативна складова цього документа, яку подають як фактичний показник на певну дату. Форма фінплану, що затвердив власник, узагалі може не передбачати відомостей про залишки. І це теж норма! Тоді підприємство бере орієнтир на планові витрати та доходи без урахування залишку коштів.

За матеріалом "Експертус Медзаклад"

Статичний блок для запитань-відповідей

Останні новини

Усі новини

Статті за темою

Усі статті за темою