Пацієнт не продовжив листок непрацездатності і прийшов працездатним пізніше

371

Запитання

Як позначити порушення режиму у листку непрацездатності, якщо пацієнт не продовжив листок непрацездатності і прийшов працездатним через три дні після вказаної дати прийому?

Відповідь

Якщо працездатний хворий несвоєчасно прийшов до лікаря, то у графі «Стати до роботи» пишуть літерами число і місяць та зазначають «з’явився працездатним» (відповідно до п. 10 Інструкції № 532).

У графі «Відмітки про порушення режиму:» зазначають дату порушення режиму, що засвідчують підписом лікаря. У правому нижньому полі листка непрацездатності у графі «Примітка:» лікар вказує вид порушення (у цьому випадку — «несвоєчасна явка на прийом до лікаря»), ставить підпис (згідно з пп. 3.5 та 4.1 Інструкції № 532). Такі записи вносять також до медичної карти амбулаторного хворого. Листок непрацездатності закривають датою, коли пацієнт мав з’явитись на огляд.

Нагадуємо, що пацієнти, які в період отримання допомоги по тимчасовій непрацездатності порушують встановлений лікарем режим або не з’являються без поважних причин у призначений строк на медичний огляд, у тому числі на лікарсько-консультативну комісію чи медико-соціальну експертну комісію, втрачають право на цю допомогу з дня допущення порушення. Строк, на який пацієнти втрачають право на допомогу, встановлює орган, що призначає допомогу по тимчасовій непрацездатності.

Зміни у ліцензуванні медичної практики у 2024 році

Останні новини

Усі новини

Статті за темою

Усі статті за темою

Ліцензування медичної практики: нова форма Відомостей про стан матеріально-технічної бази

Зміни до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики наберуть чинності 30.03.2024 року. Від цієї дати заповнюйте і подавайте нову форму Відомостей про стан матеріально-технічної бази
616