Визначення строків та умов проведення інвентаризації в медзакладі

446

Запитання

Хто та яким чином проводить інвентаризацію медичного закладу? Який документ урегульовує цей аспект? Коли проведення інвентаризації обов'язкове?

Відповідь

Строки та періодичність проведення інвентаризації для певних видів активів і зобов’язань можна визначити або окремим наказом керівника на початку року, або в розпорядчому документі про облікову політику бюджетної установи.

Інвентаризацію проводять в обов’язковому порядку у разі:

  • складання річної фінансової звітності;
  • передачі майна бюджетної установи в оренду;
  • передачі бюджетної установи до сфери управління іншого органу управління (на дату передачі), крім передачі в межах одного органу управління;
  • зміни керівника колективу, вибуття з колективу більше половини його членів, на вимогу хоча б одного члена колективу (за колективної матеріальної відповідальності);
  • установлення фактів крадіжок або зловживань, псування цінностей;
  • за судовим рішенням або на підставі належно оформленого документа органу, який відповідно до закону має право вимагати проведення такої інвентаризації;
  • техногенної аварії, пожежі чи стихійного лиха;
  • припинення діяльності установи;
  • одержання відмови постачальника задовольнити претензію щодо недовантаження товарів або одержання від покупця претензії щодо недовантаження товарів.

Зміни у ліцензуванні медичної практики у 2024 році

Останні новини

Усі новини

Статті за темою

Усі статті за темою

Інвентаризація ліків і медвиробів у КНП

З’ясуйте порядок проведення інвентаризації лікарських засобів і медичних виробів у КНП. Хто проводить? Що і як інвентаризувати? Як оформлювати результати інвентаризації медикаментів?
5872

Облік та списання бактерицидних ламп: документи й інструкція

Дізнайтеся, за якими формами обліковувати та списувати бактерицидні лампи, які дані обов’язково вказати в цих документах, як розрахувати показник загального утворення відходів та найвигідніше утилізувати відпрацьовані бактерицидні лампи
13019