Як завіряти документи ЛКК

471
Автор
провідний консультант системи «Експертус Медзаклад»

Запитання

Чи потрібно засвідчувати документи ЛКК печаткою лікаря?

Відповідь

Не засвідчуйте документи лікарсько-консультативної комісії (даліЛКК) печаткою лікаря. Як правильно завіряти — пояснимо далі.

Здебільшого питання використання печаток і штампів наразі урегульовують статути, накази та інші локальні акти суб’єктів господарювання. Але медичну документацію слід завіряти відповідно до правил, закріплених у тому чи тому нормативному акті, як-от інструкції щодо ведення відповідних медичних форм. Якщо правила чи інструкція визначають необхідність використовувати печатки певного виду — дотримуйте цих норм.

Так, діяльність ЛКК регулює наказ МОЗ «Про затвердження Порядку організації експертизи тимчасової втрати працездатності» від 09.04.2008 № 189 (далі — Порядок № 189).

До основних завдань ЛКК належить:

  • видавати документи, що засвідчують тимчасову непрацездатність особи, відповідно до вимог пункту 4 розділу IV Порядку № 189;
  • направляти пацієнтів на огляд та обстеження до МСЕК для встановлення інвалідності;
  • надавати до МСЕК документи пацієнта, направленого на огляд та обстеження тощо.

Інструкція щодо заповнення форми первинної облікової документації № 088/о «Направлення на медико-соціально-експертну комісію (МСЕК)», затверджена наказом МОЗ від 14.02.2012 № 110, передбачає, що цю заповнену форму завіряють голова ЛКК (прізвище, ім’я та по батькові, підпис) та її члени, а також печаткою закладу охорони здоров’я, який направив пацієнта на МСЕК.

ЛКК видає, зокрема, довідки довільної форми, засвідчені підписом лікаря та печаткою суб’єкта господарювання:

  • особам, які проходять обстеження за направленням слідчих органів, прокуратури й суду;
  • у разі тимчасової непрацездатності громадян, які шукають роботу, і безробітних, ураховуючи період їх професійної підготовки й перепідготовки;
  • особам, які проходять обстеження у суб’єктів господарювання за направленням територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки тощо.

Наведемо ще кілька прикладів.

ЛКК видає Висновок про наявність порушення функцій організму, через які невиліковно хворі особи не можуть самостійно пересуватися та самообслуговуватися і потребують соціальної послуги з догляду на непрофесійній основі. Це форма первинної облікової документації № 080-4/о, затверджена наказом МОЗ від 09.03.2021 № 407. Висновок підписують члени ЛКК із проставленням дати видачі. Після цього заповнену форму завіряють печаткою закладу охорони здоров’я.

Форма первинної облікової документації № 080-1/о «Довідка про потребу дитини (дитини-інваліда) у домашньому догляді» затверджена наказом МОЗ від 11.06.2012 № 430. Цю довідку можуть видавати ЗОЗ незалежно від форми власності та підпорядкування на підставі рішення ЛКК. Форму № 080-1/о так само засвідчують печаткою ЗОЗ, який її видав.

Форма Висновку лікарської комісії медичного закладу щодо необхідності постійного стороннього догляду за особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу затверджена наказом МОЗ від 31.07.2013  № 667. Такий висновок надають за підписами членів ЛКК, завіреними печаткою ЗОЗ, у структурі якого перебуває ЛКК.

Своєю чергою, Медичний висновок про дитину з інвалідністю віком до 18 років за форомю № 080/о оформлюють за підписами головного лікаря дитячого лікувально-профілактичного закладу, його заступника з медичної частини та лікуючого лікаря і завіряють круглою печаткою (п. 11 Порядку видачі медичного висновку про дитину з інвалідністю віком до 18 років, затверджений наказом МОЗ від 04.12.2001 № 482). Якою саме печаткою — МОЗ не визначає. Але в такому разі слід дотримувати інструкції з діловодства в ЗОЗ.

Нагадаємо, що інструкцію з діловодства в ЗОЗ розробляють згідно з вимогами:

Зазвичай інструкції передбачають, що підпис керівника ЗОЗ і посадових осіб скріплюють печатками установи.

Як бачимо, у більшості перерахованих форм вимога до завіряння однакова — документ підписують члени ЛКК і завіряють печаткою ЗОЗ. Отже, під час видачі документів, затверджених нормативними актами, ЛКК має дотримувати правил їх ведення. А якщо правила не місять чітких вимог щодо завіряння — керуватися інструкцією з діловодства.

Статичний блок для запитань-відповідей

Останні новини

Усі новини

Статті за темою

Усі статті за темою

Форма № 086/о: медична довідка для вступу до закладів освіти

Довідку за формою № 086/о видає лікар первинної медичної допомоги після завершення повного обстеження і винесення лікарського висновку про стан здоров’я. Це медичний документ для подання до закладів освіти всіх рівнів
279638