План заходів МОЗ на 2015 рік

МОЗ оприлюднило на офіційному сайті План заходів із виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України та Коаліційної угоди у 2015 році

Міністерство охорони здоров’я України опублікувало на офіційному сайті для широкого загалу План заходів із виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України та Коаліційної угоди у 2015 році.

План заходів Міністерства охорони здоров’я України з виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України та Коаліційної угоди у 2015 році 

Напрям

Зміст заходів

Термін виконання

Заходи МОЗ

Основний виконавець

Термін виконання

Індикатор виконання

Нова соціальна політика: реформа системи охорони здоров’я

1

Усунення корупційних схем під час проведення тендерних закупівель в системі охорони здоров’я, передача функції державних закупівель від Міністерства охорони здоров’я, зокрема до міжнародних організацій (2015–2016 роки) шляхом:

 

2015–2016 роки

Внесення змін до нормативно-правових актів, що регулюють відносини державних закупівель, у тому числі у сфері охорони здоров’я:
Розробка та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проектів:
- Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про здійснення державних закупівель»;
- Бюджетного Кодексу України

Відповідальні:

заступники Міністра
Є. Д. МОРОЗ,
А. В. ТЕРЕЩЕНКО
Виконавці:
Фінансово-економічний департамент
Департамент медичної допомоги/
Юридичний департамент

І півріччя 2015 року

Прийняття актів

Розробка та подання на розгляд Уряду проекту постанови про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України «Про особливості виконання рамкових угод» від 04.07.2012 № 603

Відповідальний:
заступник Міністра МОРОЗ Є. Д.
Виконавці:
Фінансово-економічний департамент
Департамент медичної допомоги
Юридичний департамент

І півріччя 2015 року

Прийняття акту

Розроблення та сприяння прийняттю проекту Закону України щодо запровадження механізму безоплатної передачі лікарських засобів та медичних виробів у рамках процедури державних закупівель

Відповідальний: 
Заступник Міністра з питань європейської інтеграції: Ю. О. САВКО 
Виконавці:
Управління фармацевтичної діяльності
Юридичний департамент
ДП «Державний експертний центр МОЗ України»

І півріччя 2015 року

Прийняття акту

Розробка та затвердження нормативно-правового акту, яким визначається перелік лікарських засобів та виробів медичних до яких застосовуватиметься процедура державних закупівель у відповідності до вимог статті 13 Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 10.04.2014 № 1197-VII

Відповідальні:
заступники Міністра
Є. Д. МОРОЗ,
А. В. ТЕРЕЩЕНКО
Виконавці:

Фінансово-економічний департамент
Департамент медичної допомоги
Юридичний департамент
Управління бухгалтерського обліку

І півріччя 2015 року

Прийняття акту

Надання пропозицій до Міністерства економічного розвитку та торгівлі України та Міністерства юстиції України щодо запровадження електронних торгів

Відповідальні:
заступники Міністра
Є. Д. МОРОЗ,
Ю. О. САВКО
Виконавці:
Фінансово-економічний департамент
Юридичний департамент

І півріччя 2015 року

Лист МОЗ України до Міністерства економічного розвитку та торгівлі України та Міністерства юстиції України

Внесення змін до наказу МОЗ України «Про положення про комітет конкурсних торгів МОЗ України»

Відповідальний:
заступник Міністра Є. Д. Мороз
Виконавці:
Фінансово-економічний департамент
Юридичний департамент

У місячний термін після прийняття змін до Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 10.04.2014 № 1197-VII

Прийняття акту

 

 

Внесення змін до угод між Міністерством охорони здоров’я України та Всесвітньою організацією охорони здоров’я, Дитячим Фондом ООН «ЮНІСЕФ» тощо в частині запровадження співпраці щодо закупівлі лікарських засобів та виробів медичного призначення

Відповідальний:
заступник Міністра Ю. О. САВКО
Виконавці:
Юридичний департамент (відділ міжнародних зв’язків та європейської інтеграції)
Фінансово-економічний департамент

І півріччя 2015 року

Оновлення угод

Закупівля вакцин та спеціальних медичних препаратів через міжнародні організації системи ООН та інші міжнародні організації та фонди

2015–2016 роки

Укладення договорів з міжнародними організаціями системи ООН та іншими міжнародними організаціями та фондами щодо закупівлі вакцин та інших груп спеціальних медичних препаратів

Відповідальні:

заступники Міністра
Ю. О. САВКО,
Є. Д. МОРОЗ
Виконавці:
Юридичний департамент (відділ міжнародних зв’язків та європейської інтеграції)
Фінансово-економічний департамент

ІІ півріччя 2015 року

Укладення договорів

Укладення прямих довгострокових угод з виробниками лікарських засобів

2015–2016 роки

Укладення прямих довгострокових договорів з виробниками лікарських засобів

Відповідальні:

заступники Міністра
Ю. О. САВКО,
Є. Д. МОРОЗ
Виконавці:
Юридичний департамент (відділ міжнародних зв’язків та європейської інтеграції)
Фінансово-економічний департамент

ІІ півріччя 2015 року

Укладення договорів

2

Трансформація і модернізація мережі лікарень та створення єдиної трирівневої системи (місцеві лікарні — регіональні лікарні — національні референтні центри) (2017 рік) шляхом:

Розроблення та сприяння прийняттю Закону України «Про заклади охорони здоров’я та медичне обслуговування»

2017 рік

Розробка та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України «Про заклади охорони здоров’я та медичне обслуговування»

Відповідальний:
заступник Міністра Н. О. ЛІСНЕВСЬКА
Виконавці:
Управління реформ системи охорони здоров’я

Квітень 2015 року

Прийняття акту

Розробка та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України щодо скасування Закону України «Про введення мораторію на ліквідацію та реорганізацію закладів охорони здоров’я»

Відповідальний:
заступник Міністра:
Н. О. ЛІСНЕВСЬКА
Виконавці:
Управління реформ системи охорони здоров’я

І квартал 2015 року

Прийняття акту

Застосування Закону України «Про державно-приватне партнерство» 01.07.2010 № 2404-VI у сфері охорони здоров’я

 

Розроблення та подання до Міністерства економічного розвитку та торгівлі України пропозицій до проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про державно-приватне партнерство» в частині його застосування у сфері охорони здоров’я

Відповідальні:
перший заступник Міністра
В. В. ЛАЗОРИШИНЕЦЬ, 
заступник Міністра Н. О. ЛІСНЕВСЬКА
Виконавці:
Юридичний департамент
Фінансово-економічний департамент
Управління реформ системи охорони здоров’я
Департамент медичної допомоги

І півріччя 2015 року

Лист МОЗ України на Міністер-ства економіч-ного розвитку та торгівлі України з проектом акту

Планування трансформації і модернізації мережі лікарень. Надання методичної допомоги МОЗ АР Крим, структурним підрозділам з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій у розробці генеральних планів мережі лікарень з урахуванням географічної наближеності до пацієнта

Відповідальні:
заступники Міністра
Н. О. ЛІСНЕВСЬКА,
А. В. ТЕРЕЩЕНКО
Виконавці:
Управління реформ системи охорони здоров’я
Департамент медичної допомоги
ДУ «Інститут стратегічних досліджень МОЗ України»

2015–2016 роки

Наради, селекторні наради, листи-роз’яснення

Затвердження переліку захворювань і станів, медична допомога при яких надається у закладах, що надають третинну медичну допомогу

Відповідальний:
Заступник Міністра:
А. В. ТЕРЕЩЕНКО
Виконавці:
Департамент медичної допомоги
ДУ «Інститут стратегічних досліджень МОЗ України»
Головні позаштатні спеціалісти МОЗ НАМН (за згодою)

Квітень 2015 р.

Наказ МОЗ

Розробка медичних маршрутів пацієнта за основними нозологічними формами захворювань щодо отримання третинної медичної допомоги

Відповідальні:
заступники Міністра
Н. О. ЛІСНЕВСЬКА,
А. В. ТЕРЕЩЕНКО
Виконавці:
Управління реформ системи охорони здоров’я
Департамент медичної допомоги,
ДУ «Інститут стратегічних досліджень МОЗ України»,
Головні позаштатні спеціалісти МОЗ України,
Національна академія медичних наук України
(за згодою)

2015–2016 роки

Методичні рекомендації МОЗ

3

Дерегуляція фармацевтичного ринку, суттєве зменшення кількості ліцензій та дозволів (2015–2016 роки) шляхом:

Визнання (спрощення) реєстрації лікарських засобів та виробів медичного призначення, що виготовлені в ЄС, США, Канаді, Австралії, Японії, з подальшим застосуванням принципу взаємності

2015–2016 роки

Внесення змін до відповідних актів законодавства України

Відповідальний:
заступник Міністра Ю. О. САВКО
Виконавці:
Управління фармацевтичної діяльності
Юридичний департамент
ДП «Державний експертний центр МОЗ України»

І півріччя 2015 року

Прийняття актів

 

 

Розробка та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо запровадження системи реімбурсації лікарських засобів

Відповідальний:
Заступник Міністра Ю. О. САВКО
Виконавці:
Управління фармацевтичної діяльності
Департамент медичної допомоги
ДП «Державний експертний центр МОЗ України»

ІV квартал 2015 року

Прийняття відповідного акту

Розроблення та сприяння прийняттю Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про лікарські засоби»

 

Розробка та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про лікарські засоби», зокрема внесення змін до статті 9

Відповідальний:
заступник Міністра Ю. О. САВКО
Виконавці:
Управління фармацевтичної діяльності
Юридичний департамент
ДП «Державний експертний центр МОЗ України»

І півріччя 2015 року

Прийняття акту

Розробка та подання на розгляд Уряду проекту постанови про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України «Про Порядок державної реєстрації (перереєстрації) лікарських засобів і розмірів збору за їх державну реєстрацію (перереєстрацію)»

Відповідальний:
заступник Міністра: Ю. О. САВКО
Виконавці:
Управління фармацевтичної діяльності та якості фармацевтичної продукції
Юридичний департамент
ДП «Державний експертний центр МОЗ України»

ІІІ квартал 2015 року

Прийняття акту

Внесення змін до власних нормативно-правових актів МОЗ України «Про внесення змін до Порядку проведення експертизи реєстраційних матеріалів на лікарські засоби, що подаються на державну реєстрацію (перереєстрацію), а також експертизи матеріалів про внесення змін до реєстраційних матеріалів протягом дії реєстраційного посвідчення», в частині спрощення державної реєстрації лікарських засобів, які зареєстровані в країнах зі строгою регуляторною політикою

Відповідальний:
заступник Міністра Ю. О. САВКО
Виконавці:
Управління фармацевтичної діяльності та якості фармацевтичної продукції
Юридичний департамент
ДП «Державний експертний центр МОЗ України»

ІІІ квартал 2015 року

Прийняття акту

4

Структурна реорганізація системи медичного обслуговування для чого необхідно:

Створити Центр реформ в системі охорони здоров’я, максимально залучити до його функціонування представників громадянського суспільства

 

Надання пропозиції до Кабінету Міністрів України та Адміністрації Президента України щодо необхідності створення Центру реформ в системі охорони здоров’я подавши місце розташування, а також пропозиції до його положення та персонального складу

Відповідальний:
заступник Міністра: Н. О. ЛІСНЕВСЬКА
Виконавці:
Управління реформ системи охорони здоров’я

Січень–лютий 2015 року

Лист МОЗ до Кабінету Міністрів України та Адміністрації Президента України

Стимулювати розвиток первинної медико-санітарної допомоги: лікарі повинні мати відповідний рівень професійних знань та досвід, отримати прозорі механізми фінансової мотивації

 

Надання методичної допомоги обласним державним адміністраціям у розробці регіональних планів розвитку мережі амбулаторій

Відповідальний:
заступник Міністра:
Н. О. ЛІСНЕВСЬКА
Виконавці:
Управління реформ системи охорони здоров’я
Департамент медичної допомоги
Фінансово-економічний департамент

Протягом 2015 року

Наради, у тому числі селекторні, листи-роз яснення

Підготовка та подання на розгляд Уряду проекту розпорядження Кабінету Міністрів України щодо віднесення розвитку мережі амбулаторій та її матеріально-технічного забезпечення (оснащення) до категорії пріоритетів інвестування

Відповідальний:
заступник Міністра Є. Д. МОРОЗ
Виконавці:
Управління реформ системи охорони здоров’я
Фінансово-економічний департамент
Департамент медичної допомоги
Юридичний департамент

І півріччя 2015 року

Прийняття акту

Підготовка для розгляду Кабінетом Міністрів України питання щодо інвестування розвитку мережі амбулаторій та її матеріально-технічного забезпечення з державного бюджету, у тому числі міжнародної технічної допомоги

Відповідальні:
заступники Міністра
Є. Д. МОРОЗ,
Ю.О. САВКО
Виконавці:
Управління реформ системи охорони здоров’я
Фінансово-економічний департамент
Департамент медичної допомоги
Юридичний департамент

І півріччя 2015 року

Прийняття акту

Організація проведення навчання для працівників фінансово-економічних та статистичних служб центрів первинної медико-санітарної допомоги щодо запровадження оплати праці медичних працівників, що надають первинну медичну допомогу з урахуванням обсягу та якості виконаної роботи відповідно до положень постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання оплати праці медичних працівників, що надають первинну медичну допомогу» від 30.12.2013 № 977

Відповідальний:
заступник Міністра
Є. Д. МОРОЗ
Виконавці:
Фінансово-економічний департамент
Управління реформ системи охорони здоров’я
Департамент медичної допомоги

І півріччя 2015 року

Наради, у тому числі і селекторні, листи-роз’яснення

Приведення стандартів вищої освіти для підготовки лікарів та молодших спеціалістів з медичною освітою у відповідність до вимог Європейського Союзу

Відповідальний:
перший заступник Міністра В. В. ЛАЗОРИШИНЕЦЬ
Виконавці:
Департамент кадрового менеджменту, освіти та науки

Протягом року

Оновленні програми навчання

Забезпечити реалізацію принципу вільного вибору пацієнтами лікаря та створити рівні права для медичних закладів усіх форм власності, розвивати лікарське самоврядування

 

Розробка та затвердження Порядку обрання / зміни лікаря, що надає первинну медичну допомогу

Відповідальні:
заступники Міністра:
А. В. ТЕРЕЩЕНКО,
Н. О. ЛІСНЕВСЬКА
Виконавці:
Департамент медичної допомоги
Управління реформ системи охорони здоров’я

І півріччя 2015 року

Прийняття акту

Розробка та затвердження алгоритму дій на рівні департаментів охорони здоров’я ОДА, виконавчих органів районних та міських рад, центрів первинної медико-санітарної допомоги щодо впровадження Порядку обрання/зміни лікаря, що надає первинну медичну допомогу

Відповідальний:
заступник Міністра Н. О. ЛІСНЕВСЬКА
Виконавці:
Управління реформ системи охорони здоров’я
ДУ «Інститут стратегічних досліджень МОЗ України»
Департамент медичної допомоги

І півріччя 2015 року

Методичні рекомендації

Реорганізувати структуру Міністерства охорони здоров’я відповідно до європейських норм та принципів. Позбавити відомство невластивих йому функцій (закупівлі, утримання медичних та освітніх закладів тощо)

 

Внесення змін до відповідних актів законодавства

Відповідальні:
перший заступник Міністра В. В. ЛАЗОРИШИНЕЦЬ,
заступник Міністра:
Н. О. ЛІСНЕВСЬКА
Виконавці:
Юридичний департамент
Департамент кадрового менеджменту, освіти та науки

Протягом року

Прийняття актів

Забезпечити держзамовлення на підготовку фахівців у медичні галузі

 

Формування обсягів державного замовлення на підготовку та підвищення кваліфікації спеціалістів, наукових та науково-педагогічних кадрів відповідно до потреб галузі охорони здоров’я у вищих навчальних закладах сфери управління МОЗ

Відповідальний:
перший заступник Міністра В. В. ЛАЗОРИШИНЕЦЬ
Виконавці:
Департамент кадрового менеджменту, освіти та науки

Щорічно

Накази МОЗ

Забезпечення розміщення державного замовлення на підготовку лікарів

Відповідальний:
перший заступник Міністра В. В. ЛАЗОРИШИНЕЦЬ
Виконавці:
Департамент кадрового менеджменту, освіти та науки

Щорічно

Розміщеня державного замовлення

5

Якісна та доступна медицина

Інвентаризація і паспортизація медичних закладів, створення реєстрів: медичних працівників, медичних закладів, медичних препаратів з референтними цінами, медичного обладнання з референтними цінами, медичних протоколів. Запровадження ліцензування медичної діяльності

 

Проведення інвентаризації закладів охорони здоров’я

Відповідальний:
перший заступник Міністра В. В. ЛАЗОРИШИНЕЦЬ
Виконавці:
Фінансово-економічний департамент
Управління бухгалтерського обліку
Департамент медичної допомоги
Управління реформ системи охорони здоров’я
ДП «Український інформаційно-обчислювальний центр МОЗ України»
ДУ «Інститут стратегічних досліджень»

І півріччя 2015 року

Аналітичний звіт

Розробка та затвердження методики складання паспортів закладів охорони здоров’я

Відповідальні:
перший заступник Міністра В. В. ЛАЗОРИШИНЕЦЬ
заступники Міністра
А. В. ТЕРЕЩЕНКО,
Н. О. ЛІСНЕВСЬКА
Виконавці:
Фінансово-економічний департамент
Управління реформ системи охорони здоров’я
Департамент медичної допомоги
ДУ «Інститут стратегічних досліджень МОЗ України»

ІІ півріччя 2015 року

Прийняття акту

Розробка та сертифікація програмного забезпечення реєстру медичних працівників та закладів охорони здоров’я

Відповідальний:
перший заступник Міністра В. В. ЛАЗОРИШИНЕЦЬ
Виконавці:
Департамент кадрового менеджменту, науки та освіти
ДП «Укрмедреєстр» МОЗ України

Протягом 2015 року

Програмне забезпечення реєстрів

Продовження ведення реєстру лікарських засобів та виробів медичних з доповненням інформацією щодо референтних цін

Відповідальний:
Заступник Міністра Ю. О. САВКО
Виконавці:
Управління фармацевтичної діяльності та якості фармацевтичної продукції
Державна служба України з лікарських засобів
ДП «Український інформаційно-обчислювальний центр МОЗ України»

Постійно

Інформація на веб-сайті МОЗ

Продовження процедури ліцензування господарської діяльності з медичної практики

Відповідальний:
заступник Міністра Є. Д. МОРОЗ
Виконавці:
Юридичний департамент

Постійно

Видача безстрокових ліцензій на провадження господар-ської діяльності з медичної практики

Оновлення методики розробки медико-технологічних документів з надання медичної допомоги з урахуванням європейської практики

Відповідальний:
перший заступник Міністра В. В. ЛАЗОРИШИНЕЦЬ
Виконавці:
Відділ з питань якості медичної допомоги
ДУ «Інститут стратегічних досліджень МОЗ України»
ДП «Державний експертний центр МОЗ України»

2015 рік

Прийняття акту

Запровадження для обов’язкового використання клінічних протоколів з переліком послуг та розмежуванням рівнів. Запровадження розрахунку вартості послуг

 

Затвердження медичних стандартів та уніфікованих клінічних протоколів для станів і захворювань, що найчастіше зустрічаються у практиці надання первинної медичної допомоги

Відповідальні:
перший заступник Міністра
В. В. ЛАЗОРИШИНЕЦЬ,
заступник Міністра
А. В. ТЕРЕЩЕНКО
Виконавці:
Департамент медичної допомоги
Відділ з питань якості медичної допомоги
ДУ «Інститут стратегічних досліджень МОЗ України»
ДП «Державний експертний центр МОЗ України»

Постійно

Прийняття акту не менше 5 в рік

Здійснення переходу на фінансування на основі подушного нормативу виконання послуг та пролікованого випадку на засадах DRG (diagnosis-related group, клініко-споріднені групи) та заздалегідь встановлених тарифів у межах запланованих обсягів. Розробка національного класифікатора DRG

 

Виконання плану запровадження DRG (diagnosis-related group, клініко-споріднені групи)

Відповідальні:
перший заступник Міністра
В. В. ЛАЗОРИШИНЕЦЬ,
заступник Міністра
Є. Д. МОРОЗ
Виконавці:
Фінансово-економічний департамент
Департамент медичної допомоги
Управління реформ системи охорони здоров’я
ДП «Український інформаційно-обчислювальний центр МОЗ України»
Центр медичної статистики МОЗ України
Структурні підрозділи з питань охорони здоров’я, які визначені як пілотні в реалізації DRG

Протягом року

Звіт про виконання плану

Запровадження інтегрованої медичної допомоги, сприяння добровільній інтеграції закладів у лікарсько-госпітальні об’єднання з можливістю подальшої спеціалізації лікарень-учасниць корпорації (медико-соціальні заклади, хоспіси і т.д.)

 

Запровадження інтегрованої медичної допомоги, сприяння добровільній інтеграції закладів у лікарсько-госпітальні об’єднання з можливістю подальшої спеціалізації лікарень-учасниць корпорації (медико-соціальні заклади, хоспіси і т.д.)

Відповідальні:
перший заступник Міністра В. В. ЛАЗОРИШИНЕЦЬ,
заступники Міністра
А. В. ТЕРЕЩЕНКО,
Н. О. ЛІСНЕВСЬКА
Виконавці:
Управління реформ системи охорони здоров’я
Департамент медичної допомоги

2015–2017 роки

Прийняття відповідного акту

Самоврядування та автономність медичних закладів шляхом надання статусу неприбуткових підприємств закладам охорони здоров’я через прийняття рішення відповідними органами місцевого самоврядування та затвердження нових статутів, укладення договорів на медичне обслуговування

 

Внесення на розгляд Уряду законопроекту «Про заклади охорони здоров’я та медичне обслуговування»

Відповідальний:
заступник Міністра Н. О. ЛІСНЕВСЬКА
Виконавці:
Управління реформ системи охорони здоров’я

І півріччя 2015 року

Прийняття акту

Створення умов для вільного доступу постачальників усіх форм власності на ринок гарантованих державою медичних послуг. Запровадження спільних рамкових вимог та умов до постачальників всіх форм власності. Створення умов для закупівлі органами місцевої влади послуг у приватних постачальників всіх форм власності

Квітень 2015 року

Внесення на розгляд Уряду законопроекту «Про заклади охорони здоров’я та медичне обслуговування»

Відповідальний:
заступник Міністра Н. О. ЛІСНЕВСЬКА
Виконавці:
Управління реформ системи охорони здоров’я

Квітень 2015 року

Прийняття акту

Поетапне запровадження обов’язкового державного соціального медичного страхування (єдиний канал постачання медичних послуг) та розвиток добровільного страхування

Протягом 2015 року

Розробка та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України «Про загальнообов’язкове медичне страхування»

Відповідальний:
заступник Міністра Н. О. ЛІСНЕВСЬКА
Виконавці:
Управління реформ системи охорони здоров’я
Юридичний департамент
Фінансово-економічний департамент
Департамент медичної допомоги

Грудень 2015 року

Звіт про громадське обговорення

Затвердження військової медичної доктрини

 

Сприяння прийняттю Військово-медичної доктрини України

Відповідальний:
перший заступник Міністра В. В. ЛАЗОРИШИНЕЦЬ
Виконавці:
Мобілізаційний сектор
Департамент медичної допомоги
Національна академія медичних наук України

Протягом 2015 року

Прийняття акту

6

Здійснення раціональної фармацевтичної політики на макро- та мікрорівні, для чого необхідно:

Переглянути Національний перелік основних життєво важливих лікарських засобів та виробів медичного призначення з включенням до його складу доведено ефективних та безпечних препаратів. Національний перелік використовувати як базовий в рамках програми державних гарантій забезпечення населення медичною допомогою, при розробці стандартів, протоколів лікування, клінічних керівництв. На основі Національного переліку розробити та запровадити формулярну систему медикаментозного забезпечення як організаційний та економічний інструмент постачання і використання ефективних лікарських засобів

 

Розробка та подання на розгляд Уряду проекту постанови Кабінету Міністрів України в частині внесення змін до Національного переліку лікарських засобів та виробів медичного призначення

Відповідальний:
заступник Міністра Ю. О. САВКО
Виконавці:
Управління фармацевтичної діяльності та якості фармацевтичної продукції
Департамент медичної допомоги
ДП «Державний експертний центр МОЗ України»
Державна служба України з лікарських засобів

І півріччя 2015 року

Прийняття акту

Продовження розвитку формулярної системи

Відповідальний:
заступник Міністра Ю. О. САВКО
Виконавці:
Управління фармацевтичної діяльності та якості фармацевтичної продукції
Департамент медичної допомоги
ДП «Державний експертний центр МОЗ України»
Державна служба України з лікарських засобів

Постійно

 

Розробка національної настанови з системи оцінки технологій охорони здоров’я (ОТОЗ), узагальнивши досвід зарубіжних країн, щодо впровадження ОТОЗ

Відповідальний:
заступник Міністра Ю. О. САВКО
Виконавці:
Управління фармацевтичної діяльності та якості фармацевтичної продукції
Департамент медичної допомоги
ДП «Державний експертний центр МОЗ України»
Державна служба України з лікарських засобів

Протягом 2015–2016 років

Прийняття відповідного акту

Забезпечити професійну підготовку керівників органів та закладів охорони здоров’я в сфері менеджменту у відповідності до сучасних вимог

 

Продовження підготовки керівників органів та закладів охорони здоров’я в сфері менеджменту

Відповідальний:
перший заступник Міністра В. В. ЛАЗОРИШИНЕЦЬ
Виконавці:
Департамент кадрового менеджменту, освіти та науки

Постійно

Звіт

Заборонити рекламу лікарських засобів

 

Створення робочої групи по внесенню змін до законодавства України щодо реклами, зокрема реклами лікарських засобів

Відповідальний:
заступник Міністра: Ю. О. САВКО
Виконавці:
Управління фармацевтичної діяльності та якості фармацевтичної продукції

І квартал 2015 року

Наказ про створення робочої групи

7

Здоровий спосіб життя та громадське здоров’я

Забезпечення пріоритетності оздоровлення, фізичної культури. Популяризація здорового способу життя, культури здоров’я, ранньої діагностики хвороб. Заборона реклами тютюнових виробів та алкогольних напоїв

 

Розробка Національного плану заходів з реалізації програми «Здоров’я-2020: основ Європейської політики в підтримку дій держави і суспільства в інтересах здоров’я і благополуччя» щодо неінфекційних захворювань на період до 2020 року»

Відповідальний:
перший заступник Міністра В. В. ЛАЗОРИШИНЕЦЬ
Виконавці:
Управління громадського здоров’я
Департамент медичної допомоги
ДУ «Інститут стратегічних досліджень МОЗ України»
ДП «Державний науково-дослідний центр з проблем гігієни харчування»
ДП «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л. І. МЕДВЕДЯ
ДУ «Інститут гігієни та медичної екології ім. О. М. МАРЗЄЄВА НАМН України» (за згодою)

І квартал 2015 року

Прийняття акту

Використання інструменту соціальної реклами в засобах масової інформації для популяризації здорового способу життя

Створення належної інфраструктури для занять фізкультурою і спортом через податкове стимулювання бізнесу та розвиток державно-приватного партнерства

Стимулювання розвитку екобезпечних технологій та посилення просвітницької діяльності серед населення щодо вимог екологічних норм і стандартів

Затвердження Національного плану заходів з реалізації програми «Здоров’я — 2020: основ Європейської політики в підтримку дій держави і суспільства в інтересах здоров’я і благополуччя» щодо неінфекційних захворювань на період до 2020 року»

Відповідальний:
перший заступник Міністра В. В. ЛАЗОРИШИНЕЦЬ
Виконавці:
Управління громадського здоров’я
Департамент медичної допомоги

ІІ квартал 2015 року

Прийняття акту

Розроблення та впровадження системи громадського здоров’я «Україна 80+», з метою збільшення тривалості життя громадян України

 

Створення Національного (українського) центру громадського здоров’я

Відповідальний:
перший заступник Міністра В. В. ЛАЗОРИШИНЕЦЬ
Виконавці:
Управління громадського здоров’я
ДЗ «Український центр з контролю та моніторингу захворювань МОЗ України»
ДУ «Український центр контролю за соціально небезпечними захворюваннями МОЗ України»

IV квартал 2015 року

Створення центру

Формування мережі закладів. Оснащення необхідним обладнанням

Відповідальний:
перший заступник Міністра В. В. ЛАЗОРИШИНЕЦЬ
Виконавці:
Управління громадського здоров’я
Департамент медичної допомоги

IV квартал 2015 року

Звіт про формування та оснащення мережі закладів

 

Як створити наглядову раду ЗОЗ: алгоритм дій від розробників постанови

Статті за темою

Усі статті за темою

Вимірювання артеріального тиску: алгоритм

Скачайте алгоритм вимірювання артеріального тиску. Документ стане у пригоді медсестрі в щоденній роботі з пацієнтами й під час підготовки локальних документів
51290

Радіаційна загроза: як підготуватися й уберегтися

26 квітня — річниця техногенної екологічно-гуманітарної катастрофи на Чорнобильській АЕС. З'ясуйте, як підготуватися до можливої радіаційної аварії, які існують ризики й протипоказання йодної профілактики?
3485

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді