Із 2023 року в Україні діє нове положення про післядипломну освіту й заходи БПР для медиків

Наказ МОЗ № 2016 затверджує положення про заходи безперервного професійного розвитку. Які саме?

З 2023 року в Україні діє нове положення про післядипломну освіту й заходи БПР для медиків

Із 2023 року в Україні діє наказ МОЗ «Про подальше удосконалення системи післядипломної освіти та безперервного професійного розвитку фахівців з фаховою передвищою, початковим рівнем (короткий цикл) та першим (бакалаврським) рівнем вищої медичної і фармацевтичної освіти та магістрів з медсестринства» від 10.11.2022 № 2016 (далі — Наказ № 2016).

Особисте освітнє портфоліо: сервіс

Старий наказ МОЗ «Про підвищення кваліфікації молодших спеціалістів з медичною та фармацевтичною освітою» від 07.09.1993 № 198 вже не відповідав сучасним вимогам освітнього законодавства та тенденціям розвитку медпрацівників. Тому МОЗ затвердило новий документ.

Передусім Наказ № 2016 затверджує положення про заходи безперервного професійного розвитку. Які саме?

Цикли спеціалізації

Положення передбачає, що фахівці проходять цикли спеціалізації в закладах фахової передвищої/вищої (післядипломної) освіти (п. 1 розд. ІІ Положення про деякі заходи післядипломної освіти та безперервного професійного розвитку фахівців з фаховою передвищою, початковим рівнем (короткий цикл) та першим (бакалаврським) рівнем вищої медичної і фармацевтичної освіти та магістрів з медсестринства, затверджене Наказом № 2016; далі — Положення № 2016). Навчання може бути очним або дистанційним у теоретичній частині. Водночас практичні й лабораторні заняття передбачають лише особисту присутність фахівців у тренінгових центрах. Після успішного оцінювання фахівець отримує свідоцтво про проходження спеціалізації.

Окрім того, фахівці мають право проходити спеціалізацію з кількох спеціальностей, якщо є така необхідність.

Цикли тематичного удосконалення

Спеціалісти мають проходити цикли тематичного удосконалення. Це навчання за професійними програмами з метою оновлення та отримання нових знань. Від циклів спеціалізації воно відрізняється тим, що його можна проводити поза закладами освіти — як, наприклад, різноманітні тренінги.

Важливо, щоб програми циклів тематичного удосконалення відповідали принципам доказової медицини, галузевим стандартам у сфері охорони здоров’я та вимогам до компетентностей, передбачених кваліфікаційними характеристиками працівників. Тривалість циклу — від 45 до 75 навчальних годин. Фахівці, які закінчили навчання та успішно пройшли підсумкову атестацію, отримують посвідчення.

Визначення потреби фахівців для навчання

Під час формування переліків циклів спеціалізації та тематичного удосконалення розробники Наказу № 2016 враховували сучасні потреби галузі охорони здоровʼя та пропозиції професійних спільнот. Переліки не є вичерпними, тому заклади освіти в межах своєї автономії можуть змінювати й розширювати їх. 

Особливої уваги заслуговує запровадження циклу спеціалізації за фахом «Фізична та реабілітаційна медицина» для підготовки медсестер із реабілітації. Також впроваджуються цикли тематичного удосконалення з двох актуальних в умовах воєнного часу напрямів: «Догляд за ранами» й «Психологічні і духовні аспекти сестринського догляду».

Як саме заклади освіти визначають потребу фахівців, котрі будуть там навчатися? Положення № 2016 говорить, що заклади охорони здоров’я, а також медичні фахівці, котрі працюють як ФОП, повинні інформувати заклади освіти про свої потреби. Відтак заклади освіти складають календарно-тематичні плани.

Відрядження на навчання

Заклад освіти надсилає путівку до закладу охорони здоров’я, де працює фахівець. Після цього керівник фахівця видає наказ про відрядження. Фахівець, що прибув на навчання, показує документи:

  • путівку на навчання;
  • копію наказу про направлення на навчання;
  • паспорт;
  • диплом або його засвідчену копію;
  • свідоцтво про проходження спеціалізації, посвідчення про проходження циклів тематичного удосконалення (за наявності).
  МОЗ повідомляє, що нині триває робота над наказом, який врегулює питання БПР медсестер та інших фахівців з медичною і фармацевтичною освітою. Міністерство закликає долучатися до спільної роботи і надсилати пропозиції.

 

Раніше МОЗ провело онлайн-зустріч з провайдерами БПР щодо змін в безперервному професійному розвитку медичних працівників.

 

За матеріалом Експертус Медзаклад

 

Зміни у ліцензуванні медичної практики у 2024 році

Статті за темою

Усі статті за темою

Що відомо про електронну систему БПР

Що таке електронна система БПР, для кого і коли її впроваджуватимуть? Хто буде надавати освітні послуги через електронну систему БПР? Читайте про це в статті
747

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді