Професійний розвиток освітян, лікарів та медсестер в нових умовах: час для діалогу?

Швейцарська агенція з розвитку та співробітництва (SDC) та МОЗ започаткували проект «Розвиток медичної освіти в Україні» з метою сприяння систематичному розвитку кадрових ресурсів з акцентом на працівниках первинної ланки медичної допомоги (включаючи лікарів, медсестер) та відповідних керівників. Проект реалізується Swiss TPH, Базель.

Організатори проекту:

Тетяна Степурко — PhD, керівниця проектного офісу україно–швейцарського проекту «Розвиток медичної освіти»

Контакти:

Мартін Рааб — керівник україно–швейцарського проекту «Розвиток медичної освіти»

Олена Ігнащук — к.м.н., доцент, координаторка медичної освіти проекту

Питання потреби в реформі медичної освіти та запровадження інноваційних підходів до розвитку кадрового потенціалу вже раніше піднімалося в Україні, але донедавна Міністерство охорони здоров’я не займалося ним систематично. Після тривалого процесу, який включав опитування та оцінку даних, в липні 2018 року було оприлюднено проект «Стратегії розвитку медичної освіти в Україні до 2028 року».

Одним з найважливіших завдань проекту «Розвиток медичної освіти» є підтримка всієї реформи системи охорони здоров’я з розвитком відповідних кадрових ресурсів. Особлива увага приділятиметься представникам первинної ланки медико-санітарної допомоги, а також удосконаленню вмінь та навичок керівного персоналу.

Загальна мета та очікуваний результат проекту «Розвиток медичної освіти» (MED) сформульовані у результаті консультацій, що проводилися в квітні-червні 2018 року.

Мета проекту «Розвиток медичної освіти» (MED) — покращення якості охорони здоров’я в Україні шляхом удосконалення системи медичної освіти для представників первинної ланки медичної допомоги.

Очікувані результати:

 • Вміння та навички надавачів на первинній ланці (сімейних лікарів та медичних сестер), покращені шляхом удосконалення державної системи медичної освіти;
 • Підвищення результативності та ефективності послуг охорони здоров’я шляхом удосконалення управлінського потенціалу.

Проект визначив декілька рівнів та площин діяльності, розуміючи, що для реалізації «Стратегії розвитку медичної освіти в Україні до 2028 року» Міністерству охорони здоров’я, ключовим національним інституціям та закладам освіти потрібна підтримка в досягненні амбітних цілей з одного боку, а з іншого, що реформа потребує комплексних заходів.

В грудні 2018 року у результаті відкритого конкурсу Проектом обрані заклади вищої медичної освіти, які продемонстрували готовність до змін. Протягом чотирьох років діяльності проекту (2018-2022) пілотні заклади вищої медичної освіти будуть працювати над змінами навчальної програми, удосконалення викладання клінічних навичок та сучасних підходів до викладання. Очікується, що підтримка проектом додипломної та післядипломної підготовки лікарів та медсестер удосконалить професійні навички та вміння майбутніх професіоналів. В результаті буде підвищено якість послуг охорони здоров’я, що краще пристосовані до потреб пацієнтів.

Діяльність проекту в освітніх закладах:

 • покращення освітнього середовища;
 • підвищення ефективності навчання завдяки сучасній комп’ютеризованій системі управління навчанням (в тому числі, онлайн навчання) та інвестиціям в медичну літературу;
 • просування студентоцентрованих підходів в медичній освіті та посилення педагогічних компетенцій викладачів;
 • оновлення навчальних програм трьох медичних університетів з акцентом на а) гармонізацію зі стандартами об'єктивного структурованого клінічного іспиту та б) навчанні, орієнтованому на вміння (клінічні навички);
 • інвестування в інфраструктуру викладання клінічних навичок трьох медичних університетів та забезпечення необхідного розвитку організаційної структури для забезпечення загальної результативності та сталості;
 • підтримка кафедр загальної практики та сімейної медицини в університетах шляхом стимулювання дослідницьких компетенцій, знання англійської мови та інших заходів підтримки (наприклад, інформаційні системи).

Інший рівень діяльності проекту стосується оновлення політик в медичній освіті. Проект надасть потужну підтримку МОЗ у реформуванні цього важливого періоду, коли випускникам потрібна клінічна практика. Оскільки в березні 2018 року МОЗ видало указ про відміну застарілої системи, орієнтованої на теорію, проект представить нові схеми навчання в різних медичних закладах. Частину зусиль буде сфокусовано на програмі «тренінг тренерів» та створенні симуляційних навчально-тренувальних центрів.

Більше того, будуть визначені різні механізми постійного підвищення кваліфікації (наприклад, групи зворотного зв’язку від колег (групи рівних), семінари, конференції, онлайн курси, тощо) і підв’язані до нової системи кредитів. В подальшому МОЗ України має намір створити професійну раду з постійного підвищення кваліфікації, що керуватиме новою системою безперервного підвищення кваліфікації. Проект надасть підтримку у розробці законодавства та буде залучений до діяльності з розвитку компетенцій.

Очікується, що діяльність проекту, направлена на підтримку МОЗ, в першу чергу посилить планування та управління ресурсами в секторі охорони здоров’я та підготовку медичних працівників і, по-друге, сприятиме удосконаленню вмінь національних та регіональних управлінців з впровадження ключових кадрових ресурсів для проведення реформ в галузі охорони здоров’я, наприклад, визначення комплектування кадрів та рівня навичок, необхідних для надання послуг охорони здоров’я. Планування і управління ресурсами надалі можна посилити шляхом встановлення належних зв’язків між МОЗ та іншими відповідними гравцями, наприклад, Міністерством освіти і науки України та медичними навчальними закладами, щоб більш ефективно управляти розвитком кадрового потенціалу в Україні. Очікується, що проведення науково-дослідницької роботи та цільових досліджень надасть МОЗ і, особливо, новоствореній Національній службі здоров’я України, та медичним навчальним закладам інформацію про важливі аспекти планування та управління кадровими ресурсами охорони здоров’я та допоможе поширити досвід застосування успішних підходів на національну та міжнародну аудиторію.

Щодо посилення управлінських спроможностей, то переваги Літньої школи «Трансформація систем охорони здоров’я», що була заснована як ініціатива попереднього україно-швейцарського проекту «Здоров’я матері та дитини», очевидні і продемонстрували позитивні результати.

Щоб продовжити:

 • розвиток навчання керівного персоналу, в тому числі, на інші актуальні теми;
 • розширені можливості для охоплення більшого діапазону потреб;
 • започаткування навчального продукту, що добре закріпиться в системі освіти зі сталими механізмами фінансування, проект провадитиме різноманітну діяльність для підтримки зазначених вище цілей (вимагаючи освітні події для закладів, які співпрацюють з НСЗУ).

Окрім загального посилення формування управлінського потенціалу, проект прагне запровадити нову магістерську програму з менеджменту охорони здоров’я.

Осіння Школа з медичної освіти: запрошуємо!

Досягнення результатів в таких напрямках та площинах неможливе без спілкування ключових учасників, без обміну досвідом, досягненнями та ідеями. Так, в українській медичній освіті відсутня платформа для обміну передовою практикою та комунікацією про досягнення світових стандартів (наприклад, впровадження стандартів Світової Федерації з медичної освіти). Тож, україно-швейцарський проект спільно з МОЗ України та Буковинським державним медичним університетом організовує Осінню Школу з медичної освіти. Школа запланована як майданчик для підтримки та комунікації реформи медичної освіти в Україні, для вивчення успішного досвіду та для мультисекторальної співпраці між медичними освітянами, надавачами допомоги та фахівцями інших галузей.

Школа надає можливість закладам вищої медичної освіти покращити якість освіти через розвиток викладачів та управлінців, через відкриття нових можливостей співпраці з міжнародними інституціями. З огляду на середовище, що змінюється, Школа сприятиме й змінам в медичній освіті та допоможе впроваджувати студенто-орієнтовані підходи та принципи академічної доброчесності у навчання.

Осіння Школа з медичної освіти здобула натхнення від успішних освітніх заходів таких як Літня Школа «Трансформація системи охорони здоров’я: Східна Європа» та Літня Школа з питань політики, економіки та управління громадським здоров’ям у Лугано, Швейцарія. Ці освітні платформи були створені за підтримки Швейцарської агенції розвитку та співробітництва та інших партнерів.

Осіння школа відбуватиметься 7 – 9 жовтня 2019 року в м. Чернівці й участь в Школі можлива лише через подачу електронної заявки про участь за посиланням: https://tinyurl.com/y26ywg4k. Заявки приймаються з 7 травня до 7 червня 2019 року й включають наступні частини:

 1. Освіта та досвід роботи апліканта.
 2. Професійні досягнення та подальші цілі.
 3. Мотиваційна заява для участі в Осінній школі 2019 року.
 4. Подача тез та інформація про співавторів, у випадку, коли аплікант обрав опцію – участь зі стендовою чи усною доповіддю.

Зареєструватися

Організатори оцінюватимуть лише повні заявки, подані до закінчення терміну й за результатами відбору (15 липня) буде надано стипендії 90 найвмотивованішим учасникам.

Перш за все, ми запрошуємо подавати заявки на Школу тих фахівців, які відкриті для свіжих поглядів на медичну освіту (в Україні), які готові до нових ідей та їх реалізації, які хочуть отримати знання та навички у сфері медичної освіти та які вже мають досвід внесення змін задля покращення медичної освіти (в Україні).

Осіння Школа включатиме освітні формати:
 • пленарні сесії з загальним лекціями для всіх учасників від ключових спікерів;
 • дебати з обговоренням нагальних тем в медичній освіті України;
 • паралельні секції з воркшопами від визнаних фахівців у відповідних галузях;
 • надихаючі виступи освітян, лікарів, студентів та ректорів;
 • конференційна сесія з медичної освіти, де учасники зможуть поділитись їх власним досвідом чи результатами досліджень.

Робочі мови — англійська та українська. Забезпечуватиметься синхронний переклад.

Спікерами Школи є провідні професори, експерти та фахівці з українських та європейських інституцій, міжнародних організацій. Доповідачі діляться своїми знаннями, думкою та досвідом у сфері медичної освіти та охорони здоров'я для професійного розвитку та змін.

Ефективний керівник медсестринського персоналу

Статті за темою

Усі статті за темою

Фінансування БПР медичних працівників — 2024

Як держава фінансуватиме безперервний професійний розвиток працівників сфери охорони здоров’я у 2024 році? Чи змінився розмір відшкодування з минулого року, і хто може на нього розраховувати? Читайте про це у статті
283

Підвищення кваліфікації медичних працівників у Вищій школі безперервного професійного розвитку

Хочете опанувати нові знання, розібратися в складних питаннях медичного законодавства та підвищити кваліфікацію? Обирайте потрібну програму та починайте проходити навчання онлайн у Вищій школі БПР
29674

Атестація лікарів під час війни: актуальні зміни

Впродовж дії воєнного стану лікарі не проходять атестацію. Утім це не означає, що не треба підвищувати кваліфікацію і набирати бали БПР. Читайте у статті докладно про атестацію лікарів під час війни
202752

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді