Щодо підвищення окладів у зв’язку зі шкідливими і важкими умовами праці окремим працівникам закладів охорони здоров’я

Посадові оклади лікарів, незалежно від їх найменування, підвищуються на 25% у зв’язку зі шкідливими і важкими умовами праці.

Міністерство охорони здоров’я України (МОЗ) підготувало лист «Щодо підвищення окладів у зв’язку зі шкідливими і важкими умовами праці» від 30.04.2013 № 10.01.07/1471/12778.

Так, відповідно до пункту 1.5 додатка 3 до спільного наказу Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства охорони здоров’я України «Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення» від 05.10.2005 № 308/519 (далі — Умови № 308/519) посадові оклади лікарів, незалежно від їх найменування, у т. ч. для обслуговування хворих у виробничих (трудових) майстернях та підсобних господарствах (за винятком посад лікарів відділень, кабінетів, палат, які не передбачені для лікування психічно хворих та осіб, які страждають хронічним алкоголізмом та наркоманією), заступників головного лікаря з економічних питань, завідувачів господарства, професіоналів, фахівців та технічних службовців, у т. ч. бібліотечних та соціальних працівників, фахівців з базовою та неповною вищою медичною освітою, незалежно від їх найменування, у т. ч. для обслуговування хворих у лікувально-виробничих (трудових) майстернях та підсобних господарствах (за винятком посад фахівців з базовою та неповною вищою медичною освітою відділень, кабінетів, палат, не передбачених для лікування), молодших медичних сестер усіх найменувань, сестер-господарок, реєстраторів медичних, у т. ч. для обслуговування хворих у лікувально-виробничих (трудових) майстернях та підсобних господарствах; робітників, які зайняті обслуговуванням хворих психіатричних (психоневрологічних), наркологічних закладів, їх структурних підрозділів, за винятком відділень, кабінетів, палат, що не призначені для лікування психічно хворих та осіб, які страждають хронічним алкоголізмом і наркоманією, підвищуються на 25% у зв’язку зі шкідливими і важкими умовами праці.

Підвищення не поширюється на лікарів та фахівців з базовою та неповною вищою медичною освітою відділень, кабінетів, палат, що не призначені для лікування осіб, які страждають хронічним алкоголізмом і наркоманією, у т. ч. на працівників, які проводять медичні огляди (пп. 2.4.5 (12) Умов № 308/519).

Конкретний перелік посад працівників, яким посадові оклади підвищуються у зв’язку зі шкідливими і важкими умовами праці, затверджується керівником закладу за погодженням з профспілковим комітетом залежно від функціональних обов’язків та обсягу роботи у шкідливих та важких умовах.

З огляду на зазначене керівник закладу охорони здоров’я за погодженням з профспілковим комітетом має право включити до переліку посад працівників, яким посадові оклади підвищуються у зв’язку зі шкідливими і важкими умовами праці, посади працівників адміністративно-господарського підрозділу, які за своїми функціональними обов’язками обслуговують хворих, зайняті обслуговуванням та упорядкуванням території, ремонтом та експлуатацією будівель, медичного і технологічного обладнання, працівників пральні та кухні у зв’язку з тим, що вони мають територіальні контакти з психічно хворими та особами, які страждають хронічним алкоголізмом і наркоманією.

Атестація робочих місць для встановлення підвищення не проводиться.

Ефективний керівник медсестринського персоналу

Статті за темою

Усі статті за темою

Антибіотикотерапія: коли доцільно призначати та як уникнути побічних реакцій

З’ясуйте, за яких умов доцільно призначати антибіотиотерапію, як мінімізувати ризик алергічної реакції унаслідок застосування антибіотиків і чи доцільно проводити пробу на індивідуальну чутливість до ЛЗ
119614

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді