Посадова інструкція медичної сестри кабінету інфекційних захворювань

UA RU
Скачайте посадову інструкцію медичної сестри кабінету інфекційних захворювань, яку розробили фахівці, та використовуйте в організації кадрової роботи у вашому закладі

Права і відповідальність медсестри, яка надає невідкладну допомогу

Медична сестра кабінету інфекційних захворювань — це медичний працівник, який допомагає лікарю приймати пацієнтів, обслуговувати їх вдома, проводити призначені пацієнтам лікувально-діагностичні процедури. Окрім того, підтримує професійні зв’язки із стаціонарними відділеннями, санітарно­-епідеміологічною станцією, центром профілактики СНІДу, станцією швидкої медичної допомоги, страховими компаніями, в яких застраховані пацієнти, медичною бібліотекою, базами підвищення кваліфікації, атестаційною комісією.

✎ За Класифікатором професій посада сестри медичної кабінету інфекційних захворювань має код КП 3231.

Посадова інструкція сестри медичної кабінету інфекційних захворювань

Посадова інструкція медичної сестри кабінету інфекційних захворювань

Скачати

✅✅✅Периферичні венозні катетери: встановлення та догляд за місцем введення

Посадові обов'язки

Орієнтовний перелік посадових обов'язків месестри інфекційного кабінету може виглядати так:

 • готувати перед амбулаторним прийомом пацієнтів робоче місце лікаря, контролювати наявність необхідного медичного інструментарію, інвентарю, документації, перевіряти справність апаратури та засобів оргтехніки
 • регулювати потік пацієнтів шляхом забезпечення позачергового прийому пацієнтів із важким станом та таких, які мають на це право
 • допомагати за необхідності пацієнтам підготуватися до огляду
 • готувати та передавати в реєстратуру листки самозапису пацієнтів на прийом, талони на прийом до лікаря на поточний тиждень
 • стежити за своєчасним одержанням результатів діагностичних обстежень та вклеювати їх у медичні карти амбулаторних пацієнтів
 • роз’яснювати пацієнтам способи та порядок підготовки до лабораторних, рентгенологічних, функціональних (інструментальних) досліджень
 • вести облік диспансерних пацієнтів і своєчасно викликати їх на прийом до лікаря
 • здійснювати відповідно до призначення лікаря лікувальні маніпуляції
 • здійснювати по закінченню амбулаторного прийому пацієнтів обробку та прибирання медичних іструментів, впорядковувати медичну документацію та робочі місця
 • вести облік пацієнтів з інфекційними хворобами
 • забезпечувати зберігання, облік, раціональне використання та списання лікарських засобів
 • організовувати поточне та заключне прибирання кабінету

Кваліфікаційні вимоги

Для роботи на посаді медсестри інфекційного кабінету працівник повинен мати:

 • неповну вищу освіта (молодший спеціаліст) або базова вища освіта (бакалавр) за напрямом підготовки «Медицина», спеціальністю «Сестринська справа», «Лікувальна справа» або «Акушерська справа». Спеціалізацію за профілем роботи
 • підвищення кваліфікації (курси удосконалення тощо)
 • стаж роботи за фахом відповідно до наявної кваліфікаційної категорії

Вимоги до знань

Відповідно до положень посадової іструкції сестра медична інфекційного кабінету повинна володіти положеннями чинного законодавства, вміти надавати першу та невідкладну медичну допомогу при відповідних станах, знати і чітко виконувати правила призначення та обліку наркотичних, отруйних, токсичних та сильнодіючих препаратів, правила трудового розпорядку, правила користування апаратурою й обладнанням, правила виписування рецептів. Крім того медсестра повинна знати і використовувати в практиці принципи медичної етики та деонтології та правила оформлення медичної документації.зміст

Зміни у ліцензуванні медичної практики у 2024 році

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді