Організовуємо «холодовий ланцюг» у закладі охорони здоров’я

Питання профілактики інфекційних захворювань активно обговорюється чи не у всіх засобах масової інформації. Саме вакцинація вважається найефективнішим способом запобігання небезпечним інфекціям. Проте при організації її у закладах охорони здоров’я може виникнути низка проблем, адже вакцини надзвичайно чутливі до зовнішніх чинників, особливо — температурного режиму.

Головна медична сестра контролює, щоб обіг вакцин у закладі охорони здоров’я відбувався відповідно до Порядку забезпечення належних умов зберігання, транспортування, приймання та обліку вакцин, анатоксинів та алергену туберкульозного в Україні, затвердженого наказом від 16.09.2011 № 595 (далі — Порядок № 595). Згідно з цим нормативним документом забезпечити схоронність цих препаратів можливо за умови організації системи «холодовий ланцюг».

Організовуємо «холодовий ланцюг» у закладі охорони здоров’яЧитайте: "Медичні ризики у закладі охорони здоров'я — правове вивчення"

Що таке «холодовий ланцюг» та хто відповідає за його організацію?

Систему, яка забезпечує оптимальний температурний режим зберігання і транспортування вакцин, анатоксинів та алергену туберкульозного, прийнято називати «холодовий ланцюг». Він організовується на декількох рівнях та має специфічну структуру, наведену у Схемі 1.

Організовуємо «холодовий ланцюг» у закладі охорони здоров’я

Дотримання належного режиму зберігання вакцин контролюють працівники, на яких цю функцію покладено посадовою інструкцією. Слід зазначити, що медичний працівник, який відповідає за зберігання, транспортування, приймання та облік вакцин, анатоксинів та алергену туберкульозного, які потребують особливих температурних умов, повинен бути ознайомлений із посадовою інструкцією (складеною у двох примірниках) під підпис. У разі недотримання або порушення Порядку № 595 медичного працівника може бути притягнуто до дисциплінарної, матеріальної, адміністративної або кримінальної відповідальності.

Якщо особа, відповідальна за зберігання та транспортування вакцин, не дотримується правил поводження з цими препаратами, це може призвести не лише до зниження їх лікувально-профілактичних властивостей, а й до виникнення непередбачених побічних проявів.

Організовуємо «холодовий ланцюг» у закладі охорони здоров’яЧитайте: "Профілактика вірусних інфекцій у медичному закладі: алгоритми для працівників"

Якщо в результаті порушення медичним працівником своєї посадової інструкції (тобто порушення покладених на нього трудових обов’язків) закладу спричинено матеріальну шкоду (неналежне збереження або втрата препаратів, виплата компенсацій за шкоду здоров’ю громадян тощо), працівник може бути притягнутий до матеріальної відповідальності.

Саме тому відповідальна особа повинна детально вивчити правила зберігання та транспортування таких препаратів. Зокрема, відповідно до Порядку № 595 не можна зберігати препарати за підвищеної температури. Це призведе до істотного зменшення вмісту життєздатних мікробних клітин у живих бактеріальних та вірусних вакцинах. З другого боку, заморожування сорбованих препаратів зумовить десорбцію антигенів, значне зниження їх імуногенності, порушення фізико-хімічної структури білків. Отже, найбільш оптимальна температура для зберігання і транспортування вакцин, анатоксинів та алергену туберкульозного — +2…+8 °C.

Основне правило, яким має керуватися відповідальна особа, — стежити за дотриманням інструкцій тих чи тих препаратів, адже деякі з них потребують специфічних умов зберігання та транспортування:

 • пероральну вакцину для профілактики поліомієліту потрібно зберігати в замороженому стані за температури –15…–25 °C;
 • категорично заборонено заморожувати адсорбовані вакцини, вакцини проти гепатиту B, розчинники для ліофілізованих вакцин;
 • вакцини потрібно зберігати у захищеному від світла місці;
 • ліофілізовані вакцини потрібно використовувати разом з розчинником одного виробника.

Організовуємо «холодовий ланцюг» у закладі охорони здоров’яЧитайте: "Накривання стерильного стола — алгоритм"

Головна медична сестра має простежити, чи відповідальна особа проводить реєстрацію у спеціальних журналах обліку отримання, умов зберігання і подальшого переміщення вакцин, анатоксинів та алергену туберкульозного на всіх рівнях «холодового ланцюга», як наведено на Схемі 2.

Організовуємо «холодовий ланцюг» у закладі охорони здоров’я

Також варто перевірити реєстрацію вакцини, анатоксину та алергену туберкульозного за торговельною назвою, кількістю доз, номером серії, кінцевим терміном придатності, датою отримання, умовами зберігання та транспортування, показниками карток-індикаторів, індикаторів заморожування та показниками спеціальних приладів (термореєстраторів, термотестерів).

Разом з журналом реєстрації температури для подальшої звітності зберігають показники термотестерів, термореєстраторів та термографів (у вигляді температурних графіків чи таблиць).

Важливим аспектом зберігання вакцин є наявність у закладі охорони здоров’я такого обладнання, як холодильні та морозильні камери, морозильники, побутові холодильники, термоконтейнери, медичні сумки-холодильники, холодоелементи тощо (табл. 1).

Організовуємо «холодовий ланцюг» у закладі охорони здоров’яЧитайте: "Санітарний одяг для медичних працівників операційної: нормативи"

Організація роботи з холодильним обладнанням

Вакцини, анатоксини та алерген туберкульозний зазвичай зберігають у морозильних та холодильних камерах, холодильних шафах. Важливо простежити, щоб середній медичний персонал не використовував холодильне обладнання, призначене для зберігання вакцин, анатоксинів та алергену туберкульозного, у своїх цілях. Зокрема, недопустимим є зберігання цих препаратів з іншими лікарськими засобами та виробами медичного призначення.

Не можна зберігати вакцини, анатоксини та алерген туберкульозний у дверях холодильників.

Таблиця 1

Обладнання «холодового ланцюга»

Вид обладнання

Характеристика

Холодильна кімната (камера)

Призначена для зберігання та пакування вакцин, анатоксинів та алергену туберкульозного. У камері має забезпечуватися вільна циркуляція повітря

Морозильна камера

Призначена для вакцин, які потрібно зберігати в замороженому стані,
а також для заморожування та зберігання холодоелементів

Морозильник

Використовується для заморожування холодоелементів

Побутовий холодильник

Призначений для зберігання препаратів на 3-му та 4-му рівнях «холодового ланцюга»

Термоконтейнер

Герметично закритий кришкою контейнер різних розмірів з термоізольованого матеріалу. Термоконтейнери ємністю понад 10 дм3 забезпечують температурний режим зберігання та транспортування +2…+8 °C:

протягом 48 годин при постійному впливі навколишнього середовища до +43 °C;

протягом 10 годин при постійному впливі температури навколишнього середовища до –30 °C.

Термоконтейнери ємністю менше 10 дм3 забезпечують температурний режим зберігання та транспортування +2…+8 °C :

протягом 24 годин при постійному впливі температури навколишнього середовища до +43 °C;

протягом 10 годин при постійному впливі температури навколишнього середовища до –20 °C

Медична

сумка — холодильник

Забезпечує температурний режим +2…+8 °C. Внутрішня поверхня сумки виготовляється з матеріалу, що дає змогу проводити дезінфекцію

Холодоелемент

Це ємність з герметично закритою пробкою, яка заповнюється водою або спеціальною рідиною. Застосовується для транспортування вакцин, анатоксинів та алергену туберкульозного протягом 1 години. Для цього його попередньо протягом 1−3 годин зберігають у холодильнику (температура холодоелемента має становити +2…+8 °C). Якщо час транспортування препаратів — понад 1 годину, холодоелемент заморожують у морозильній камері (температура холодоелемента має становити –18…–20 °C)

Організовуємо «холодовий ланцюг» у закладі охорони здоров’яЧитайте: "Клініко-­економічний аналіз: принципи, етапи та методи"

  

Відповідно до Порядку № 595 при організації роботи з холодильним обладнанням необхідно пам’ятати:

 • розчинники для вакцин зберігаються за температури +2…+8 °C;
 • вакцини, що зберігаються в замороженому стані, мають перебувати у морозильних камерах за температури –15…–25 °C;
 • вакцини, анатоксини та алерген туберкульозний мають розміщуватися таким чином, щоб до кожної упаковки був доступ охолодженого повітря;
 • вакцини, анатоксини та алерген туберкульозний мають розміщуватися так, щоб насамперед використовувався препарат з меншим строком придатності.

Будь-які порушення у роботі холодильного обладнання чи проблеми з електропостачанням оцінюються керівництвом закладу охорони здоров’я як аварійна ситуація. Головна медична сестра та головний лікар несуть особисту відповідальність за затвердження плану екстрених заходів на випадок порушення «холодового ланцюга» на кожному з його рівнів.

Організовуємо «холодовий ланцюг» у закладі охорони здоров’яЧитайте: "Введення інсуліну: алгоритм для медсестер

Перевірка дотримання умов «холодового ланцюга»

Відповідальна особа зобов’язана стежити за дотриманням умов «холодового ланцюга». Контроль проводиться відповідно до:

 • показників приладів стаціонарного холодильного обладнання і рефрижераторного транспорту;
 • показників карток-індикаторів;
 • показників температурних індикаторів;
 • показників індикаторів заморожування;
 • показників термотестерів;
 • записів у журналах реєстрації температури.

Детальну характеристику приладів для контрою температури під час зберігання та транспортування вакцин наведено у Таблиці 2.

Організовуємо «холодовий ланцюг» у закладі охорони здоров’яЧитайте: "Стерилізаційне відділення: вимоги до облаштування"

Таблиця 2

Прилади для контролю температурного режиму

Вид приладу

Характеристика

Термоіндикатори

Контрольна
картка — індикатор

Часовий інтегратор температури, що застосовується для моніторингу та фіксації температурного впливу на вакцину. Має чотири термочутливі віконця (A, B, C, D), місце для запису інформації про препарати (торговельної назви, найменування підприємства-виробника, дати відправлення, дати отримання та видачі, найменування закладу охорони здоров’я, показів віконець). Віконця змінюють свій колір з білого на блакитний, реагуючи на підвищення температури

Індикатор заморожування

Засіб для контролю за температурним режимом транспортування і зберігання препаратів, чутливих до заморожування. Індикатор містить спеціальну капсулу з фарбувальним розчином. Якщо температура більше години становила 0 °С, капсула руйнується

Електронний індикатор заморожування «Freez-teg»

Прилад, що контролює температуру навколишнього середовища та відображає на дисплеї, якщо вплив температури нижче 0 °C становить більше 10 хвилин

Термореєстратор

Прилад допомагає контролювати температурний режим на всіх рівнях «холодового ланцюга». Застосовується як при зберіганні, так і при транспортуванні вакцин, анатоксинів та алергену туберкульозного

Термограф

Прилад для безперервної реєстрації температури в холодильному обладнанні

Термометр

Засіб для контролю температурного режиму при зберіганні препаратів. Термометри мають бути сертифіковані та повірені

Термотестер

Електронний пристрій багаторазового застосування для незалежного контролю температури. Дає змогу задокументувати отримані дані в електронному, паперовому або іншому вигляді. Робочий діапазон температур становить –
30…+50 °C. Термотестер має етикетку з інформацією про дату виготовлення та серійний номер, який має збігатися з номером, зафіксованим у «пам’яті» цього пристрою

Відповідальна особа має проводити перевірку за наведеними вище показниками двічі на добу та ставити свій підпис у відповідних журналах.

Щодо транспортування та приймання препаратів, які вимагають дотримання «холодового ланцюга» (див. Додатки 1, 2), то потрібно перевірити, чи забезпечена кожна транспортна тара необхідними засобами контролю; чи правильно розміщено картки-індикатори та індикатори заморожування тощо.зміст

Безперервний професійний розвиток медичних сестер у 2024 році

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді