Договір щодо сурогатного материнства

Аби уникнути можливих юридичних проблем, що можуть виникнути після виконання замовлення та нашкодити народженій сурогатною матір’ю дитині, юристи рекомендують тим подружжям, що таки вирішили вдатися до застосування технології сурогатного материнства, укладати договір із сурогатною матір’ю максимально повно. Також — оформити договір про надання послуг із закладом охорони здоров’я, в якому буде застосовуватися технологія.

Договір щодо сурогатного материнстваЧитайте: "Низкотемпературная плазменная стерилизация"

Однак нині правова природа такого договору є нез’ясованою. Дехто вважає, що за своєю специфікою договір сурогатного материнства у частині особистих майнових відносин тотожний договору про надання послуг, згідно з яким одна сторона (виконавець) зобов’язується за завданням другої сторони (замовника) надати послугу, що споживається в процесі вчинення певної дії або здійснення певної діяльності, а замовник зобов’язується оплатити виконавцеві зазначену послугу, якщо інше не встановлено договором (ст. 901 ЦК).

Договір, укладений між біологічними батьками дитини та сурогатною матір’ю, також містить елементи договору підряду, оскільки біологічних батьків перш за все цікавить результат — народження дитини. У такому договорі передбачено порядок виконання «надання послуг», графік і режим певних дій при його виконанні (обов’язки сурогатної матері щодо дотримання рекомендацій лікарів, виключення шкідливих звичок тощо). Тобто, у ньому наявні елементи трудового договору.

Отже, жоден передбачений у законодавстві договір не відображає сутність відносин, що мають бути врегульовані у процесі застосування технології сурогатного материнства. Розв’язати зазначену проблему можна, звернувшись до абзацу 1 пункту 3 статті 6 ЦК, згідно з яким сторони в договорі можуть відступити від положень актів цивільного законодавства та врегулювати свої відносини на власний розсуд. Тобто, укласти договір, навіть не передбачений нормами цивільного законодавства.

Договір щодо сурогатного материнстваЧитайте: "Использование бактерицидных ламп: виды и условия применения"

Разом з тим, сторони не мають права відступати від імперативних норм, які у ньому закріплені. При укладанні такого договору слід керуватися загальними положеннями дійсності правочинів.

Також варто зауважити, що процедури народження дитини за допомогою допоміжних репродуктивних технологій, зокрема сурогатного материнства, не можуть регулюватися лише договором, тому що окремі відносини підпадають під дію норм, які є відмінними від норм цивільного права.

Рекомендації з оформлення договору щодо сурогатного материнства

У договорі щодо сурогатного материнства мають бути чітко прописані:

 • предмет договору;
 • умови виплати грошової допомоги сурогатній матері;
 • місце проживання сурогатної матері у період вагітності;
 • медичний заклад, де буде відбуватися запліднення;
 • права та обов’язки сторін;
 • санкції за невиконання чи неналежне виконання умов договору.

Права та обов’язки сторін

1. Біологічні батьки мають право на інформацію про фізичний і психічний стан сурогатної матері, її вік та про перебіг вагітності.

2. Сурогатна мати має право на відшкодування своїх особистих і побутових витрат, пов’язаних з вагітністю, тощо.

Договір щодо сурогатного материнстваЧитайте: "Внутрибольничные инфекции: распространение, классификация, профилактика"

3. До обов’язків сурогатної матері відносять:

 • надання письмової згоди на запис подружжя батьками дитини;
 • передання дитини після народження її біологічним батькам;
 • дотримання рекомендацій лікарів (наприклад, щодо харчування, виключення шкідливих звичок тощо);
 • збереження конфіденційності;
 • незаподіяння дитині шкоди;
 • обов’язок не переривати вагітність тощо.

4. Обов’язками біологічних батьків є:

 • прийняття дитини;
 • оплата витрат сурогатної матері, пов’язаних з народженням дитини тощо.

5. Штрафні санкції для сторін договору мають бути істотними задля того, щоб стимулювати сторони виконувати усі його умови.

6. У договорі мають бути зазначеними форс­мажорні обставини, тобто обставини, на які сторони не можуть вплинути при виконанні умов договору. До таких обставин можна віднести, зокрема, переривання вагітності з обставин, що не залежать від жінки, коли всі вказівки лікаря було виконано. У такому разі подружжя не має права вимагати від сурогатної матері відшкодування збитків.

Договір щодо сурогатного материнстваЧитайте: "Медичні ризики у закладі охорони здоров'я — правове вивчення"

Укладання договору із закладом охорони здоров’я

Для захисту прав та законних інтересів обох сторін заклад охорони здоров’я, в якому проводитимуться процедури запліднення та народження дитини, вносять у договір як третю сторону.

Іншим варіантом є укладання договору з закладом охорони здоров’я окремо кожною зі сторін, чітко зазначивши умови проведення операцій. У такому договорі також слід прописувати предмет договору, вартість послуг, права та обов’язки сторін, відповідальність сторін, штрафні санкції за виконання та неналежне виконання умов договору, форс­мажорні обставини, термін виконання умов договору тощо.

Точно прописані умови договору допоможуть сторонам захистити свої права.

Зміни у ліцензуванні медичної практики у 2024 році

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді