Посадова інструкція лікаря-психотерапевта: зразок

Автор
Експертна редакція порталу
Скачайте посадову інструкцію лікаря-психотерапевта та застосовуйте у своїй роботі

Лікар-психотерапевт — це професіонал у галузі охорони, який проводить лікування в пацієнтів депресивних, тривожних, адаптаційних, гострих та посттравматичних стресових розладів, що виникли внаслідок захворювання/травми, надзвичайних ситуацій, участі в бойових діях, перебування в місцях позбавлення волі, полоні тощо та проводить реабілітацію таких пацієнтів.

Базова медична документація ЗОЗ

✎ Психотерапевт дотримує прав пацієнтів та надає їм об’єктивну й правдиву інформацію про їхній стан та методи лікування.

У роботі лікар-психотерапевт керується законодавством України про охорону здоров’я, принципами та правилами медичної етики й деонтології, Положенням про відділення психотерапії і медичної психології, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, цією посадовою інструкцією та іншими локальними нормативними актами лікарні.

Роботу лікаря-психотерапевта оцінює медичний директор за поданням завідувача відділення за показниками діяльності, якістю виконання посадових обов’язків та виявленими недоліками в роботі.

✅✅✅ Семінари та вебінари для медиків

Лікар-психотерапевт: посадова інструкція

image23

Скачати

Функціональні обов’язки лікаря-психотерапевта

Згідно посадової інструкції лікар-психотерапевт:

  • Діагностує, лікує та реабілітує пацієнтів із психічними, психосоматичними й поведінковими розладами та в життєвих кризових станах
  • Опитує пацієнта, вивчає медичну та іншу документацію, виявляє особливості його соматичного й неврологічного стану, визначає мотивацію та показання до психотерапії
  • Виявляє психологічні та психосоціальні етіопатогенетичні механізми, що спричиняють виникнення і збереження хворобливого стану пацієнта
  • Розробляє план та програму психотерапевтичного лікування
  • Визначає форму психотерапевтичного процесу, його спрямованість (медичну й немедичну) та обсяг/тривалість психотерапевтичного лікування
  • Інформує пацієнта про альтернативні методи терапії чи медикаментозного лікування, обговорює можливі причини переривання процесу терапії
  • Здійснює психотерапевтичне лікування з огляду на проблеми пацієнта, його можливості та обмеження, найближче оточення тощо
  • Обґрунтовує тактику медикаментозної терапії з огляду на індивідуальні особливості пацієнта й загальні закономірності перебігу захворювання/стану, контролює побічні реакції/дії лікарських засобів
  • Надає швидку та невідкладну психотерапевтичну й медико-психологічну допомогу, зокрема телемедичні консультації

Вимоги до знань психотерапевта

Щоб займати посаду лікаря-психотерапевта спеціаліст повинен керуватися чинним законодавством про охорону здоров’я та основами права в медицині. Також від лікаря вимагається знати специфіку й форми індивідуальної, групової та сімейної психотерапії, основні психопатологічні симптоми та синдроми, методи встановлення та підтримання психотерапевтичних відносин із пацієнтами.

Кваліфікаційні вимоги до лікаря-психотерапевта

На посаду лікаря-психотерапевта призначають особу, яка має вищу освіту другого (магістерського) рівня в галузі знань «Охорона здоров’я» за спеціальністю «Медицина» або «Педіатрія» або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст (магістр) у галузі знань «Медицина» за спеціальністю «Лікувальна справа» або «Педіатрія»; пройшла інтернатуру за спеціальністю «Психіатрія» або «Неврологія» або «Внутрішні хвороби» або «Загальна практика — сімейна медицина» з наступною спеціалізацією за фахом «Психотерапія»; якщо особа здобула вищу освіту другого (магістерського) рівня в галузі знань «Охорона здоров’я» за спеціальністю «Медична психологія» або «Медична та психологічна реабілітація» або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст (магістр) у галузі знань «Медицина» за спеціальністю «Медична психологія», то вимагають пройти інтернатуру за спеціальністю «Медична психологія» зі спеціалізацією за фахом «Психіатрія» з наступною спеціалізацією за фахом «Психотерапія»; має сертифікат лікаря-спеціаліста з цієї спеціальності; виконує вимоги до безперервного професійного розвитку. Вимоги до стажу роботи відсутні.

Людмила Шевченко головний редактор журналу «Управління закладом охорони здоров'я»
Облікуйте набрані бали безперервного професійного розвитку онлайн. Для цього скористайтеся електронним сервісом «Особисте освітнє портфоліо» від журналу «Управління закладом охорони здоров’я». Нагадаємо, щорічно до 1 березня лікарі звітують до відділу кадрів про набрані бали за попередній рік


зміст

Зміни у ліцензуванні медичної практики у 2024 році

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді