Види лабораторних досліджень

Автор
Експертна редакція порталу
Розглянемо види медичних лабораторій та основні види лабораторних аналізів

Лабораторні дослідження крові ► ТЕСТ

 

Залежно від виконуваних аналізів лабораторії бувають:

► клініко-діагностичні

лабораторії, що проводять загальноклінічні, гематологічні та інколи деякі види біохімічних та цитологічних аналізів тощо

► біохімічні

лабораторії, що проводять загальні біохімічні, гормональні, ферментні, коагулогічні види аналізів

► цитологічні

лабораторії, які проводять цитологічні види аналізів (ексфоліативна і пункційна цитологія)

► бактеріологічні (мікробіологічні)

лабораторії, які проводять мікробіологічні (бактеріологічні), іноді імунологічні (серологічні) види аналізів

► серологічні (імунологічні)

лабораторії, які проводять імунологічні (серологічні) види аналізів

 

✅✅✅ Робочий журнал мікробіологічних досліджень: форма № 253/о

 У лабораторіях виконують аналізи:

 • загальноклінічні
 • гематологічні
 • цитологічні
 • біохімічні
 • мікробіологічні (бактеріологічні)
 • імунологічні (серологічні)
 • генетичні
 • токсикологічні

Основні види лабораторних досліджень

 

 

Група дослідження

Види

Загальноклінічні

 

Клінічні дослідження сечі

 • опис фізичних властивостей (кількість, колір, прозорість)
 • визначення відносної щільності
 • визначення pH сечі
 • реакція на кров
 • виявлення білка
 • виявлення глюкози
 • мікроскопічне дослідження осаду сечі
 • виявлення кетонових тіл
 • виявлення уробіліноїдів (уробіліну, уробіліногену)
 • виявлення білірубіну
 • виявлення жовчних кислот
 • виявлення індикану
 • визначення білка
 • визначення глюкози
 • визначення білка Бенс-Джонса

 

Клінічні дослідження калу

 • опис фізичних властивостей (форма, колір, консистенція)
 • виявлення прихованої крові
 • виявлення стеркобіліну
 • виявлення білірубіну
 • мікроскопічне дослідження калу (копрологічне дослідження)
 • виявлення найпростіших
 • виявлення гельмінтів (яйця та личинки)

 

Клінічні дослідження харкотиння

 • опис фізичних властивостей (кількість, колір, характер, консистенція, запах)
 • мікроскопія нативного препарату
 • мікроскопія забарвленого препарату
 • дослідження на мікобактерії туберкульозу

 

Клінічні дослідження блювотних мас

 • опис фізичних властивостей
 • дослідження на приховану кров
 • визначення соляної кислоти
 • мікроскопію

 

Клінічні дослідження спинномозкової рідини

 • опис фізичних властивостей (колір, прозорість, рН, відносна щільність)
 • підрахунок кількості формених елементів (лейкоцитів, еритроцитів)
 • диференціація клітинних елементів (у лічильній камері, забарвленому препараті)
 • визначення білка
 • визначення глюкози
 • визначення хлору тощо

 

Клінічні дослідження ексудатів, транссудатів

 • опис фізичних властивостей (характер, колір, прозорість, відносна щільність)
 • визначення білка
 • проба Рівальта
 • мікроскопічне дослідження нативного препарату
 • мікроскопічне дослідження забарвленого препарату

 

Гематологічні

 • визначення ШОЕ
 • визначення гемоглобіну
 • підрахунок кількості лейкоцитів
 • підрахунок кількості еритроцитів
 • підрахунок кількості тромбоцитів
 • підрахунок лейкоцитарної формули з описом морфології формених елементів крові
 • визначення гематокритної величини
 • визначення тромбокриту
 • визначення середнього об'єму еритроцитів (МСV)
 • визначення середнього об'єму тромбоцитів (МРV)
 • визначення середньої концентрації гемоглобіну в еритроциті (МСН)
 • визначення вмісту гемоглобіну в еритроцитарній масі (МСНС)
 • визначення індексу варіацій розміру еритроцитів (RDW)
 • визначення індексу варіацій розміру тромбоцитів (PDW)
 • підрахунок кількості ретикулоцитів
 • визначення часу кровотечі
 • визначення часу згортання цільної крові
 • дослідження крові на наявність малярійного плазмодія
 • дослідження крові на наявність LE клітин
 • тромбоцитограма
 • підрахунок клітин кісткового мозку
 • визначення осмотичної резистентності еритроцитів тощо

 

Біохімічні

 • аналіз на гормони
 • ферменти
 • показники згортувальної та протизгортувальної систем
 • показники водно-сольового обміну, зокрема дослідження щодо визначення іонів калію, натрію, кальцію, хлору, магнію, загального кальцію, неорганічного фосфору
 • показники кислотно-лужного стану

 

Бактеріологічні

 • бактеріоскопія (мікроскопія)
 • посіви
 • чутливість до антибактеріальних препаратів

 

Імунологічні

 • серологічні реакції на сифіліс, а саме: мікрореакція з кардіоліпіновим антигеном, реакція зв’язування комплементу, реакція Кана, постановка реакцій із сироваткою крові і спинномозковою рідиною,
 • специфічні реакції для серо- та ліквородіагностики сифілісу, а саме: РІБТ, РІФ, ІФА, РПГА
 • дослідження на ВІЛ-інфекцію
 • гепатити
 • інші TORCH-інфекції (токсоплазмоз, краснуха, цитомегалія, хламідіоз, урео- та мікоплазмоз, папіломатоз, герпетична та стрептококова інфекції тощо)
 • визначення групи крові за системою ABO та резус-належності
 • визначення імунних антитіл

 

Генетичні

 • молекулярно-генетичні, зокрема на фенілкетонурію, уроджений гіпотиреоз, туберкульоз
 • цитогенетичні, у тому числі визначення статевого хроматину, каріотипу тощо
 • біохімічні (визначення спектра амінокислот у біологічному матеріалі методом тонкошарової хроматографії (ТШХ), визначення лізосомних ферментів тощо)
 • масовий скринінг новонароджених

 

Токсикологічні

 • визначення побутової та сільськогосподарської отрути
 • промислової отрути та розчинників
 • медичної отрути (ліків)
 • наркотичних та психотропних речовин

NB! До групи токсикологічних досліджень не належать дослідження щодо визначення концентрації лікарських засобів при терапевтичному моніторингу ліків. Вони належать до групи біохімічних досліджень

Примітка. Таблицю розроблено відповідно до Інструкції щодо заповнення форми звітності № 20 «Звіт юридичної особи незалежно від її організаційно-правової форми та фізичної особи - підприємця, які провадять господарську діяльність із медичної практики, за 20__ рік», затвердженої наказом МОЗ від 10.07.2007 № 378.

Зміни у ліцензуванні медичної практики у 2024 році

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді