Фельдшер з медицини невідкладних станів: морально-етичні вимоги до фаху

Саме фельдшер з медицини невідкладних станів, як правило, опиняється поряд з людиною, якій необхідна негайна медична допомога. Читайте, які особисті та професійні риси характеризують такого працівника як фахівця.

Повага до прав пацієнта, професійна компетентність та розуміння ступеня відповідальності характеризує фельдшера з медицини невідкладних станів як професіонала.

У 1981 році Вірджинія Хендерсон — медична сестра, викладач та науковець з США, охарактеризувала головне завдання сестринської  праці як надання допомоги людині, незалежно від стану її здоров’я, за наявності необхідних знань, сил та волі у тому, що стосується хвороби, одужання з наміром якомога швидше зробити людину самостійною. Але й серед середнього медичного персоналу вирізняється група людей, що несуть на собі чи не найбільшу відповідальність — фельдшери з медицини невідкладних станів. Їх робота — виявлення проблем зі здоров’ям у пацієнта у межах своєї компетенції, а також кваліфікована медична допомога, спрямована на розв’язання проблеми, чи, принаймні, полегшення стану пацієнта.  

Фельдшер з медицини невідкладних станів: морально-етичні вимоги до фахуЧитайте: "Профілактика ВІЛ-інфікування в лікарні"

Вимоги до роботи фельдшера з медицини невідкладних станів

Професійна компетентність як невід’ємна складова успішної фельдшерської діяльності

Фельдшер з медицини невідкладних станів завжди повинен дотримуватися високого рівня професіоналізму при виконанні своєї роботи, керуючись при цьому стандартами надання екстреної медичної допомоги хворим та потерпілим.

До цієї категорії медичного персоналу середньої ланки висуваються такі вимоги:

  • сумлінність та точність у ставленні до роботи;
  • навички швидкого орієнтування в інформації та виокремлення пріоритетів;
  • постійне підвищення рівня компетентності.

Фельдшер з медицини невідкладних станів повинен дотримуватися найвищих стандартів у сфері обслуговування населення та нести відповідальність у межах своїх професійних обов’язків. Не можна забувати про фундаментальний принцип в етиці та деонтології — «не нашкодь». Керуючись ним, медичний персонал має докладати максимальних зусиль, щоб мінімізувати негативні наслідки від проведення діагностичних та лікувальних маніпуляцій. Якщо є ризик завдати шкоди пацієнту внаслідок певної процедури, фельдшер має передбачити та запобігти негативним наслідкам будь-яким можливим способом.

Невід’ємною складовою фельдшерської справи є постійне підвищення фахової кваліфікації, що полягає у вивчення наукової та довідкової професійної літератури.

У своїй професійній діяльності фельдшер з медицини невідкладних станів має користуватися лише узгодженими із вітчизняним законодавством методами лікування, а у випадку виявлення пацієнтом незаконної чи неетичної медичної діяльності стати на захист прав пацієнта. У цьому разі медичний працівник має право звернутися за підтримкою в державні органи охорони здоров’я.

Фельдшер з медицини невідкладних станів: морально-етичні вимоги до фахуЧитайте: "Застосування грілки: алгоритм для медсестер"

Ставлення до виконання посадових обов’язків та атмосфера в робочому колективі

Фельдшер з медицини невідкладних станів у своїй роботі повинен: мати розвинені навички самоконтролю, бути пунктуальним, дотримуватися правил особистої гігієни, підтримувати авторитет своєї професії. Для найліпшого виконання професійних обов’язків не завадить і професійна психологічна підготовка, а також вміння орієнтуватися та швидко приймати рішення в умовах надання екстреної медичної допомоги.  

Фельдшер з медицини невідкладних станів повинен відстоювати своє законне право на надання йому від держави можливостей для провадження, підтримання та поліпшення професійних стандартів фельдшерської справи.

Не можна також забувати про сприятливу атмосферу в колективі станції швидкої допомоги, запорукою чого є, насамперед, культура спілкування. Повага у ставленні до колег, їх поглядів, знань, досвіду, переконань, а також чуйність, делікатність — основа плідних професійних стосунків на робочому місці. Також бажано допомагати колегам відповідно до своїх знань і навичок.

Ще одним аспектом професійної діяльності фельдшера з медицини невідкладних станів є його спілкування з лікарем у дусі колегіальності та довіри. Фельдшер має точно і кваліфіковано виконувати призначення лікаря та підтримувати авторитет колег серед пацієнтів та населення.

Фельдшер з медицини невідкладних станів: морально-етичні вимоги до фахуЧитайте: "Самоосвіта медичних сестер: як стимулювати працівників?"

 Взаємодія фельдшера з медицини невідкладних станів з пацієнтом

Повага до прав пацієнта

Кожна особа, яка звертається до фельдшера з медицини невідкладних станів за медичною допомогою, може вимагати від нього не лише своєчасної та кваліфікованої медичної допомоги, але й чуйності, ввічливості, терпіння, уваги та щирості. Важливо виправдати очікування пацієнтів, діючи на основі стандартів медичної практики у галузі невідкладної допомоги, та поводитись згідно з загальноприйнятими нормами етики та деонтології.

Якість та своєчасність надання медичної допомоги не повинні залежати від віросповідання, соціального статусу, національності пацієнта тощо. Медичний працівник несе моральну відповідальність за свої дії перед пацієнтом, його родичами та суспільством загалом.

Фельдшер з медицини невідкладних станів повинен захищати права пацієнта, проголошені Всесвітньою організацією охорони здоров’я та Всесвітньою медичною асоціацією, та виявляти повагу до життя та здоров'я пацієнта як до найбільшої цінності.

Фельдшер з медицини невідкладних станів: морально-етичні вимоги до фахуЧитайте: "Утилизация и уничтожение лекарственных средств общие правила и формы"

Також слід пам’ятати, що кожній особі, що отримує медичну допомогу, гарантується збереження в таємниці інформації про стан її здоров’я, особистих даних. Присутніми під час проведення медичного огляду можуть бути лише особи, безпосередньо залучені до процедури.

Винятком можуть бути тільки невідкладні стани, коли діагностичні та лікувальні процедури, операції можуть проводитися всупереч волі уповноважених пацієнтами осіб. У цьому разі фельдшер з медицини невідкладних станів керується невід’ємними правами людини, законами України та інтересами хворого.

Повага до людської гідності, потреб та цінностей пацієнта

Під час виконання посадових обов’язків фельдшер з медицини невідкладних станів має бути висококультурним, ввічливим, скромним та акуратним, а також дбати про сприятливий психологічний стан хворих, бути чуйним та уважним у ставленні до них, звертатися до них ввічливо, зрозуміло висловлюватися. Агресія щодо пацієнтів неприпустима, навіть якщо вона зумовлена втомою, поганим самопочуттям тощо.

Під час виконання лікувальних та діагностичних маніпуляцій фельдшер з медицини невідкладних станів повинен ставитися з повагою до  індивідуальних потреб і цінностей пацієнта, а медичні процедури не мають принижувати його особисту гідність. Як було зазначено раніше, національність хворого, приналежність пацієнта до певної релігійної чи етнічної групи, соціальний або сімейний статус, сексуальна орієнтація, вік або стан здоров’я не мають впливати на якість медичної допомоги.

Слід мінімізувати втручання в особисте життя пацієнта понад міру, якої вимагає винятково професійна необхідність.

Фельдшер з медицини невідкладних станів: морально-етичні вимоги до фахуЧитайте: "Завантажте: алгоритм внутрішньовенного уведення ліків"

Паліативна допомога

У випадках, коли життя пацієнта не може бути врятовано, фельдшер з медицини невідкладних станів повинен надати йому паліативну допомогу, тобто полегшити страждання безнадійно хворого. Особливу увагу при цьому слід приділити саме психологічній підтримці важкохворого та його родини.

Кожна особа має право на гідну смерть, зокрема:

  • на застосування усіх наявних засобів, що здатні зменшити передсмертні страждання;
  • на морально-психологічну підтримку близьких людей;
  • на проведення ритуалів духовним служителем будь-якої віросповідання.


зміст

Зміни у ліцензуванні медичної практики у 2024 році

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді