Профілактичний наркологічний огляд

UA RU
Читайте, хто має право проводити профілактичні наркологічні огляди, як підприємству організувати огляд для своїх працівників та які документи врегульовують ці питання

ТЕСТ: Програма держгарантій 2021

Щорічні медичні огляди деяких категорій осіб включають також профілактичні наркологічні огляди. Роботи в різних сферах людської діяльності передбачають контакт з етиловим спиртом та різноманітними токсичними речовинами. З метою своєчасного виявлення хворих на алкоголізм, токсикоманії, наркозалежних та встановлення наркологічних протипоказань до певних видів діяльності запроваджений профілактичний наркологічний огляд. Основну відповідальність за якість такого огляду несе керівник наркологічної клініки.

Профілактичний наркологічний огляд працівників: нормативні документи

Порядок проведення наркологічного огляду визначають:

 • постанова КМУ «Про обов’язковий профілактичний наркологічний огляд і порядок його проведення» від 06.11.1997 № 1238
 • наказ МОЗ «Про вдосконалення системи профілактичних протиалкогольних та протинаркотичних заходів та обов’язкових профілактичних наркологічних оглядів» від 28.11.1997 № 339
 • наказ МВС «Про медичне забезпечення в закладах охорони здоров’я системи МВС України» від 04.11.2003 № 1296

NB! У 2018 році втратив чинність Порядок навчання лікарів-наркологів сучасним методам проведення профілактичних наркологічних оглядів, затверджений Наказом № 339. Він визначав, що для проведення оглядів лікар повинен мати посвідчення про проходження навчання сучасним методам проведення профілактичних наркологічних оглядів (форма № 146-0).

Отже, станом на сьогодні скасоване необґрунтоване обмеження права проводити обов’язкові профілактичні наркологічні та психіатричні огляди. Це можуть робити всі ЗОЗ, що мають ліцензію на провадження відповідної медичної практики.

Профілактичний наркологічний огляд

    Види наркологічних оглядів

    Нормативні документи передбачають проходження первинного, періодичного та позачергового наркологічного оглядів.

    Первинний наркологічний огляд проходять особи, які працевлаштовуються на певну посаду.

    Періодичний наркологічний огляд проводиться через визначені проміжки часу (різні для різних професій) протягом усього періоду роботи на своїй посаді.

    Питання про позачерговий наркологічний огляд вирішується індивідуально.

    Хто має проходити обов’язковий періодичний наркологічний огляд

    Постанова № 1238 надає інформацію про перелік працівників, котрі мають проходити обов’язкові первинний та періодичний наркологічні огляди. До цього переліку належать:

    Категорія осіб

    Частота наркологічних оглядів

    Особи, які через специфіку виробництва безпосередньо контактують з етиловим спиртом — виробництво косметичної продукції, засобів для стоматологічних потреб, виготовленні лікеро-горілчаних виробів

    Раз на два роки

    Працівники фармацевтичних підприємств та аптечної мережі, котрі контактують з фармакологічними засобами та речовинами, які є основою для синтезу морфіну та його аналогів, анестетиків, сульфаніламідів, гормональних препаратів, протисудомних та снодійних засобів, засобів, що впливають на згортання крові, вітамінів

    Щорічно

    Співробітники медичних закладів (анестезіологи), які контактують з фторотаном та ефіром

    Щорічно

    Під час проходження щорічного медичного огляду вказані працівники повинні надати медичній комісії сертифікат про проходження профілактичного наркологічного огляду за формою 140/о (згідно з наказом МОЗ від 21.05.2007 № 246). Лише після цього працівник отримує висновок про придатність до певного виду робіт.

    Де проводиться профілактичний наркологічний огляд

    Місцем проведення профілактичного наркологічного огляду МОЗ визначило наркологічні заклади (Постанова № 1238). Значна частина громадян України проходить цю процедуру в наркологічному закладі за місцем свого постійного проживання, крім співробітників:

    • Міністерства внутрішніх справ
    • Служби безпеки України
    • Служби зовнішньої розвідки України
    • Державної прикордонної служби України

    Особи, які працюють у цих структурах, проходять наркологічні огляди у відомчих медичних закладах.

    Підприємство має два шляхи організації профілактичних наркологічних оглядів:

    • договір між ним та медичним наркологічним закладом
    • наркоогляд в медичному закладі, з яким договір не укладений

    Підприємство оплачує проходження його співробітниками наркооглядів, про що роблять відповідний запис в спеціальному документі. Управління охорони здоров’я на місцях затверджують вартість такого огляду.

    ✅✅✅ Чи може приватний ЗОЗ користуватися всеукраїнською базою медоглядів, щоб видавати сертифікати нарколога та психіатра

    Порядок проведення наркологічного огляду

    Наркологічний огляд проводить лікар-нарколог за обов’язковою програмою. Програма передбачає:

    • лікарський наркологічний огляд та вивчення меддокументації про лікування особи в наркологічних закладах
    • психологічне тестування
    • медичне лабораторне обстеження

     До огляду допускаються особи, які мають при собі паспорт чи будь-який інший документ з фотокарткою, за яким можна ідентифікувати особу. За цим документом особа реєструється. Особи, які не досягли повноліття, повинні мати при собі свідоцтво про народження.

     До обстеження пацієнт може бути допущеним лише після оплати цієї послуги.

     NB! До огляду не допускають осіб, в яких діагностовано гостре інфекційне захворювання, що може спричинити інфікування інших осіб. Гострий період та загострення при хронічному перебігу неінфекційного захворювання також не дозволять пацієнту пройти наркологічний огляд.

     Результати наркологічного огляду

     Профілактичний наркологічний огляд може мати такі наслідки:

     Якщо за результатами аналізів, психологічного тестування та огляду лікар-нарколог робить висновок, що у обстежуваного відсутні наркологічні протипоказання до виконання певного виду діяльності, огляд закінчується видачею сертифіката.

     Інформація про поточний огляд фіксується в медичній карті профілактичного наркологічного огляду (форма №145/о). Цей документ залишається в медичному закладі, де проводився огляд, та зберігається в архіві протягом 5 календарних років.

     NB! Жодна інша медична документація, крім сертифіката (медична картка, протокол засідання лікувально-контрольної комісії), на руки пацієнту не видається.

     Сертифікат про проходження профілактичного наркологічного огляду має затверджену форму та містить інформацію:

     • наявність чи відсутність у обстежуваного протипоказань до певного виду діяльності, що прописані в Постанові № 1238
     • прізвище лікаря-нарколога, який провадив обстеження
     • підпис лікаря
     • печатка медичного закладу

     Якщо рішення про придатність чи непридатність до певного виду діяльності приймалось на засіданні лікувально-консультативної комісії, висновок підписується головою цієї комісії та завіряється печаткою медзакладу.

     Законодавство передбачає можливість оскарження результатів профілактичного наркологічного огляду та визначає порядок цього оскарження.

     Додатковий наркологічний огляд

     Пацієнт має пройти додатковий наркологічний огляд, психологічне тестування та медичне лабораторне обстеження в умовах стаціонару, якщо:

     • лікар-нарколог виявляє ознаки наркологічного захворювання
     • пацієнт не згоджується з результатами наркологічного огляду

     Остаточний висновок про наявність наркологічного захворювання та придатність/непридатність особи до виконання певної робить лікувально-консультаційна комісія (ЛКК).     зміст

     Ефективний керівник медсестринського персоналу

     Останні новини

     Усі новини

     Гарячі запитання

     Усі питання і відповіді