Посадова інструкція стоматолога-хірурга: зразок ОНОВЛЕНИЙ

Автор
Експертна редакція порталу
Скачайте посадову інструкцію стоматолога-хірурга, оновлено відповідно до стандарту оформлення документів, та дізнайтеся, які посадові обов’язки та кваліфікаційні вимоги до стоматолога-хірурга

♔ PREMIUM-курс для керівника стоматології

Метою діяльності лікаря-стоматолога-хірурга є надання стоматологічної допомоги населенню. Своєю чергою керівництво закладу повинно забезпечити для цього працівника умови, в яких він зможе безпечно й ефективно виконувати свої робочі обов’язки.

✎ За Класифікатором професій спеціальність «Лікар–стоматолог-хірург» має код КП 2222.2.

Робочий кабінет стоматолога-хірурга повинен бути обладананий згідно з табелем оснащення стоматологічних кабінетів. Технічне оснащення має відповідати нормам безпеки, своєчасно оновлюватися та згідно з графіком чи за потреби перевірятися на справність. Так само важливо, щоб використання сучасних методів лікування і діагностики було невідривно пов’язано зі своєчасним оновленням стоматологічного та іншого обладнання.

УВАГА! З 1 вересня 2021 року оформлювати посадові інструкції працівників потрібно відповідно до вимог Національного стандарту ДСТУ 4163:2020 «Державна уніфікована система документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлення документів», прийнятого наказом ДП «Український науково-дослідний i навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» від 01.07.2020 № 144.

Лікар-стоматолог-хірург: посадова інструкція

Посадова інструкція стоматолога-хірурга

Скачати

✅✅✅ Інформована згода пацієнта на стоматологічне втручання

Посадові обов’язки лікаря-стоматолога-хірурга

Лікар-стоматолог-хірург зобов’язаний:

  • надавати кваліфіковану медичну допомогу за своєю спеціальністю, використовуючи сучасні методи профілактики, діагностики, лікування і реабілітації, дозволені для застосування у медичній практиці
  • встановлювати (або підтверджувати) діагноз на підставі клінічних спостережень та обстеження, збору анамнезу, даних клініко-лабораторних та інструментальних досліджень
  • здійснювати нагляд за побічними діями лікарських засобів
  • вносити зміни до плану лікування залежно від стану пацієнта і визначати необхідність додаткових методів обстеження
  • керувати роботою підлеглого йому середнього та молодшого медичного персоналу (за його наявності), сприяти виконанню ним посадових обов’язків
  • систематично підвищувати свою кваліфікацію
  • дотримуватися правил внутрішнього розпорядку, протипожежної безпеки і техніки безпеки, санітарно-епідеміологічного режиму. Знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримуватися норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт

☀ Як застосовувати тарифну систему оплати праці?

Лікар-стоматолог-хірург: кваліфікаційні вимоги

Лікар-стоматолог-хірург повинен мати:

  • повну вищу освіту (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки «Медицина», спеціальністю «Стоматологія». Спеціалізація за фахом «Стоматологія хірургічна» (інтернатура, курси спеціалізації)
  • наявність сертифіката лікаря-спеціаліста
  • стаж роботи за фахом має відповідати наявній кваліфікаційній категорії з цієї спеціальності

✅✅✅ Документація стоматологічного кабінету

Вимоги до знань лікаря-стоматолога-хірурга

Згідно з посадовою інструкцією лікаря-стоматолога-хірурга для успішного виконання посадових обов’язків спеціаліст повинен керуватися чинним законодавством України, основами медичного права та нормативно-правовими документами, які регламентують діяльність закладів охорони здоров’я.

Стоматолог-хірург має знати завдання, організацію, структуру, штати і оснащення хірургічної стоматологічної служби; сучасні методи профілактики, діагностики, лікування і реабілітації; основи фармакотерапії та методи фізіотерапії; порядок проведення експертизи тимчасової непрацездатності та медико-соціальної експертизи; правила оформлення медичної документації.зміст

Зміни у ліцензуванні медичної практики у 2024 році

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді