Стерилізація медичних виробів у ЦПМСД

Вироби медичного призначення багаторазового застосування, які у процесі експлуатування можуть спричинити ушкодження шкіри, слизової оболонки, контактувати з раною, кров’ю тощо, підлягають передстерилізаційному очищенню, стерилізації та дезінфікуванню.

Порядок дезінфікування, передстерилізаційного очищення медичних виробів та їх стерилізації врегульовано Державними санітарними нормами та правилами «Дезінфекція, передстерилізаційне очищення та стерилізація медичних виробів в закладах охорони здоров’я», затвердженими наказом МОЗ від 11.08.2014 № 552 (далі — Правила № 522).

Правила № 522 регламентують проведення дезінфекції, передстерилізаційного очищення та стерилізації медичних виробів із застосуванням обладнання, приладів, устаткування, дезінфекційних та мийних засобів, тест-індикаторів для контролю, зареєстрованих в установленому порядку відповідно до вимог постанови КМУ «Про затвердження Порядку державної реєстрації (перереєстрації) дезінфекційних засобів» від 03.07.2006 № 908.

Не можна проводити стерилізацію медичних виробів у кабінетах, де надають медичну допомогу пацієнтам, або в інших приміщеннях, в яких відсутні умови для дотримання санітарно-гігієнічних вимог та протиепідемічного режиму, необхідних для стерилізації. Аби уникнути негативного впливу на медичні вироби, методи та засоби для дезінфікування, передстерилізаційного очищення і стерилізації обирають відповідно до інструкції з експлуатації. Ємності, які використовують для дезінфікування та стерилізації, мають бути з кришками, які щільно закриваються. На етикетках цих ємностей потрібно вказати назву засобу, концентрацію, дату виготовлення та кінцевий термін придатності розчину.

При проведенні дезінфекції, передстерилізаційного очищення та стерилізації розчинами хімічних засобів медичні вироби занурюють у робочий розчин засобу так, щоб заповнилися канали та порожнини. Розбірні вироби занурюють розібраними, інструменти із замковими частинами замочують розкритими. Товщина шару дезінфекційного розчину над медичними виробами має бути не менше 1 см.

Стерилізація медичних виробів у ЦПМСДЧитайте: "Списание лекарственных средств: документация, материальная ответственность"

Стерилізацію медичних виробів здійснюють фізичним (паровим, повітряним) і хімічним (розчинами хімічних засобів, газовим, плазмовим) методами, використовуючи для цього відповідні стерилізаційні засоби та типи обладнання. Вибір методу та засобів стерилізації залежить від особливостей медичних виробів, які стерилізують, відповідно до інструкції з експлуатації. Контроль параметрів режимів стерилізації проводять фізичним (за допомогою термометрів, манометрів, вакуумметрів тощо), хімічним (із використанням хімічних індикаторів) і бактеріологічним (із використанням біологічних індикаторів зі споровими культурами мікроорганізмів) методами. Ефективність стерилізування оцінюють на підставі результатів бактеріологічних досліджень, що проводять при контролі стерильності медичних виробів, які пройшли повний цикл стерилізування.

Слід нагадати, що відповідно до Правил № 522, які є обов’язковими для всіх закладів (незалежно від форми власності та відомчого підпорядкування), у складі яких є стерилізаційне відділення, виробничий контроль якості передстерилізаційного очищення персонал закладу має проводити щодня (контролю підлягає 1% одночасно оброблених медичних виробів кожного найменування, але не менше трьох одиниць).

Внутрішній контроль стерильності медичних виробів має проводитися не менше ніж один раз на три місяці (не менше 3-5 одиниць медичних виробів одного найменування), а якщо у закладі є відділення хірургічного профілю з операційним блоком — один раз на місяць (при цьому контролю на стерильність підлягає 1%, але не менше 3-5 одиниць, одночасно простерилізованих медичних виробів одного найменування). Усі дані виробничого контролю обов’язково документуються.

Нові вимоги до ліцензування медичної практики