Донорство у закладі охорони здоров’я: документація

На сьогодні в Україні існує вкрай складна ситуація із забезпеченням продуктами донорської крові закладів охорони здоров’я. По-перше, можна помітити значне зменшення кількості донорських кадрів. Це призводить до дефіциту продуктів крові. По-друге, не менш важливою є проблема недостатнього обстеження донорської крові на небезпечні інфекції, що призводить до інфікування пацієнтів в процесі її переливання.

Кожен заклад охорони здоров’я намагається власними силами розв’язати вищенаведені проблеми.Наприклад, у багатьох закладах, де є власне відділення переливання крові і банк крові, кожен, хто бажає здати кров або її компоненти, може звернутися до реєстратури відділення з документом, що засвідчує його особу (наприклад, паспорт). Відповідальні особи служби крові (медичні реєстратори) проводять ідентифікацію особи та вносять її дані у форму первинного обліку № 430/о «Картка донора резерву», затверджену наказом Міністерства охорони здоров’я України від 22.08.2002 № 323 (Наказ № 323).

Картка донора резерву заповнюється перед кожною здачею крові або її компонентів. У верхньому лівому кутку вказують найменування міністерства, іншого центрального органу, у сфері управління якого перебуває заклад охорони здоров’я, його найменування, повну поштову адресу та ідентифікаційний код відповідно до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України.

Донорство у закладі охорони здоров’я: документаціяЧитайте: "Комісія з інфекційного контролю: положення та плани роботи"

Після заголовка обов’язково слід вказати дату заповнення Картки донора резерву.

З правого боку від назви картки у пункті «Марка крові» вказуються група крові та її резус-приналежність.

Надалі реєстратор вносить дані донора у такій послідовності:

 • прізвище, ім’я та по батькові;
 • стать;
 • кількість повних років, що виповнилося донору на момент запов-нення картки;
 • число, місяць та рік звернення до закладу охорони здоров’я з приводу здавання крові (у цифровій формі);
 • повна поштова адреса постійного місця проживання;
 • де мешкає донор — у місті чи в селі;
 • найменування закладу, в якому працює або навчається донор (для тих, хто не працює та не навчається, проставляється прочерк);
 • спеціальність донора, яку він має на момент заповнення картки (для тих, хто не працює і не навчається, указується, чи є ця особа пенсіонером, утриманцем, звільненим з місць позбавлення волі тощо).

Донорство у закладі охорони здоров’я: документаціяЧитайте: "Поширення ВЛІ через руки медиків - масштаби проблеми"

Після внесення цих даних реєстратор власним підписом засвідчує те, що перевірив наявність прізвища донора у картотеках відведень, та вписує своє прізвище, ім’я та по батькові.

Із заповненою Карткою донора резерву працюють лаборанти та лікар-терапевт, які вирішують, чи допускати особу до здачі крові. Якщо рішення було позитивним, після здачі крові Картка донора резерву повертається до реєстратора, який передає її до картотеки.

Варто звернути увагу, що Картка донора резерву має зберігатися протягом 5 років з дати її заповнення безпосередньо у тому закладі, де здійснювався забір крові, а потім передаватися в архів медичного закладу.

Картки мають бути класифіковані у картотеці закладу охорони здоров’я, де особа виявила бажання здати кров:

 • за групою крові;
 • усередині кожної групи — за резус-приналежністю;
 • усередині кожної із зазначених груп — в алфавітному порядку.

Після здачі крові або її компонентів реєстратор виписує донору «Довідку щодо надання донорам пільг» згідно з формою № 435/о, затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України від 07.07.2003 № 301 (Наказ № 301). У разі якщо кров або її компоненти з будь-яких причин не було забрано в донора, видається «Довідка про обстеження донора» за формою медичної документації № 436/о, затвердженою Наказом № 301.

Медичний персонал закладу охорони здоров’я має пам’ятати, що відображена у Картці донора резерву інформація є лікарською таємницею і без згоди особи, яка виявила бажання здати кров чи її компоненти, не може розголошуватися.

Донорство у закладі охорони здоров’я: документаціяЧитайте:"Контроль якості стерилізації відповідно до вимог МОЗ"

_____________________________________________________________________________

Приклад оформлення форми первинного обліку № 430/о «Картка донора резерву», затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 22.08.2002 № 323

КАРТКА ДОНОРА РЕЗЕРВУ

« 10 » листопада 2016 р.

Марка крові (вписати) A(II)

№ з/п 26.30.1000002

1. Прізвище, ім’я, по батькові донора       Іванов Іван Федорович

2. Стать чоловіча — 1, жіноча — 2           1

3. Вік  30

4. Дата звернення (огляду) « 10 » листопада 20 16 р.

5. Поштова адреса місця проживання донора, країна    Україна

регіон (область) − , район − , населений пункт   м. Зразкове,вулиця Ленінградська , будинок № 1 , кв. № 1

6. Мешкає у: місті — 1, селі — 2    1

7. Найменування закладу, де працює (навчається) донор         ТОВ «Дружба»

8. Спеціальність       водій

9. Особу перевірено за картотеками відведень    у картотеці відсутній

Реєстратор     Мацько Галина Іванівна

10. Лабораторні дослідження:

узято крові для дослідження, мл    20

група крові    A(II)

контроль групи крові          A(II)

Rh фактор      Rh+

гемоглобін     150 г/л

резус-приналежність           Rh+

Обстеження на:

сифіліс           не виявлено

гепатит C       не виявлено

гепатит B       не виявлено

білірубін        10,5 мкмоль/л

АЛТ    30 од./л

ВІЛ/СНІД      не виявлено

Дата проведення аналізу     10/11/2016

Лікар-лаборант         Фещенко Федір Михайлович

11. Дата попереднього здавання крові/плазми    10/01/2013

12. Під час опитування донор повідомив, чи хворів він на (необхідне підкреслити):

гепатити — так, ні;

туберкульоз — так, ні;

сифіліс — так, ні;

малярію — так, ні;

переносив:

операції — так, ні;

гемотрансфузії — так, ні.

13. Чи перебував донор протягом останніх 21 дня у контакті з хворими на інфекційні хвороби: так, ні (необхідне підкреслити).

14. Чи перебуває донор на обліку з приводу шкірно-венеричних захворювань: так, ні (необхідне підкреслити).

15. Висновок лікаря-дерматовенеролога: допущений до здавання крові — так, ні (необхідне підкреслити).

Лікар-дерматовенеролог     Загній Олег Володимирович

16. Пульс       80

АТ       130/90 мм рт. ст.

17. Дозволено здавання крові/плазми в дозі 250 мл — 1, 440 мл — 2 2

18. Кров придатна: для переливання — 1, для переробки — 2, бракується — 3       1

19. Висновок лікаря-терапевта: здоровий(а) — так, ні (необхідне підкреслити).

20. Причина відведення донора     −

Лікар-терапевт                     Мірошніченко Аркадій Федорович

_________________________________________________________________

На звороті доцільно розмістити

Анкету особи, яка виявила бажання здати кров та (або) плазму:

Я, Іванов Іван Федорович, ознайомлений(а) зі статтею 21 «Відповідальність донорів» Закону України «Про донорство крові та (або) її компонентів», у якій визначено: «У разі навмисного приховування інформації або подання неправдивих відомостей про стан свого здоров’я особою, яка виявила бажання стати донором, якщо його дії спричинили або могли спричинити шкоду здоров’ю реципієнтів, яким перелито взяті від донора кров, її компоненти чи виготовлені з них препарати, така особа притягається до адміністративної, цивільно-правової або кримінальної відповідальності, встановленої законодавством».

Я повністю усвідомлюю, що будь-яка невірна інформація або приховування фактів може завдати шкоду моєму здоров’ю або стану здоров’я реципієнта, який отримає заготовлену від мене кров.

Я ніколи раніше не хворів і не хворію зараз на:

 • сифіліс;
 • ВІЛ/СНІД;
 • інфекційні гепатити;
 • туберкульоз, бруцельоз, туляремію, токсоплазмоз, малярію;
 • інфаркт міокарда, ревмокардит, вади серця;
 • онкологічні захворювання;
 • виразкову хворобу шлунка та дванадцятипалої кишки;
 • хвороби нирок, печінки;
 • розлади психіки та поведінки;
 • хвороби нервової системи;
 • бронхіальну астму та алергічні захворювання.

Протягом останнього місяця не хворів на ГРВІ та грип.

Травм голови та хребта не було протягом останніх 5 років — і так далі. В кінці донор ставить особистий підпис та дату.

Нові вимоги до ліцензування медичної практики