Посадові оклади медичних працівників: останні зміни

Із травня 2016 року підвищилися посадові оклади медичних працівників бюджетних лікувально-профілактичних закладів. Проте багатьом медпрацівникам не зрозуміло, чи вплине це на розмір доплат і надбавок

Оплату праці медпрацівникам проводять відповідно до Умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення (далі — Умови оплати праці), затверджених наказом Мінпраці, МОЗ від 05.10.2005 № 308/519.

Зразки планів на 2020-й: скачайте

Здійснюють оплату праці за фактично відпрацьований час, зважаючи на посадовий оклад та враховуючи підвищення, доплати і надбавки, передбачені Умовами оплати праці. Відповідно до пункту 1.6 Умов оплати праці, керівник закладу затверджує конкретні розміри доплат, надбавок та інших виплат в межах фонду заробітної плати.

Розміри посадових окладів працівників визначають за тарифними розрядами Єдиної тарифної сітки.

Тарифний розряд працівника залежить від кваліфікаційної категорії, присвоєної за результатами атестації.

Відповідно до постанови КМУ від 06.04.2016 № 288 (далі — Постанова № 288), із 1 травня 2016 року передбачене підвищення посадових окладів медичних працівників. Зокрема, для медичних сестер встановлено такі розміри посадових окладів:

Посада

Розмір посадового окладу до 01.05.2016, грн.

Розрахунок нового посадового окладу

Розмір посадового окладу з 01.05.2016, грн.

Сестра медична вищої категорії

(9-й тарифний розряд)

1925

1185 грн. × 1,73

2050

Сестра медична першої категорії

(8-й тарифний розряд)

1825

1185 грн. × 1,64

1943

Сестра медична другої категорії

(7-й тарифний розряд)

1714

1185 грн. × 1,54

1825

Сестра медична без категорії

(6-й тарифний розряд)

1614

1185 грн. × 1,45

1718

Посадові оклади медичних працівників: останні зміниЧитайте: "Медична етика: складні ситуації та поради на щодень"

 

Зазначимо, що збільшено посадовий оклад працівника 1-го тарифного розряду, відповідно до якого обчислювалися розміри посадових окладів бюджетників, тепер він становить 1185 грн. (був — 1113 грн.).

Варто зауважити, що під час розрахунку заробітної плати медичних працівників використовують такі нормативні документи:

  • Умови оплати праці;
  • постанову КМУ «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 30.08.2002 № 1298;
  • постанову КМУ «Про затвердження Порядку виплати надбавки за вислугу років медичним та фармацевтичним працівникам державних та комунальних закладів охорони здоров’я» від 29.12.2009 № 1418;
  • постанову КМУ «Про упорядкування структури заробітної плати, особливості проведення індексації та внесення змін до деяких нормативно-правових актів» від 09.12.2015 № 1013;
  • Постанову № 288.

Керівники лікувально-профілактичних закладів мають внести зазначені зміни до штатних розписів, тарифікаційних списків із урахуванням нових розмірів ставок заробітної плати (посадових окладів), визначених Постановою № 288, враховуючи, що підвищення заробітної плати здійснюють в межах видатків на оплату праці, передбачених у кошторисах.

Посадові оклади медичних працівників: останні зміниЧитайте: "Внутрішньолікарняні інфекції: катетер-асоційовані зараження кровотоку"

 

Нові вимоги до ліцензування медичної практики