Право заступника головного лікаря санаторію-профілакторію на пенсію за вислугу років

Теми:
Працівник обіймає посаду заступника головного лікаря санаторію­-профілакторію. Це його єдине місце роботи. Санаторій має ліцензію Міністерства охорони здоров’я України надавати медичні послуги. Чи має цей працівник право на пенсію за вислугу років на пільгових умовах як медичний працівник закладу охорони здоров’я?

Згідно з пунктом «е» статті 55 Закону України «Про пенсійне забезпечення» від 05.11.1991 № 1788­-XII право на пенсію за вислугу років незалежно від віку мають працівники освіти, охорони здоров’я та соціального забезпечення за наявності спеціального стажу роботи від 25 до 30 років за переліком, що затверджується у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
Перелік закладів і установ освіти, охорони здоров’я та соціального захисту і посад, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 04.11.1993 № 909 (далі — Перелік № 909).
Відповідно до розділу «Охорона здоров’я» Переліку № 909 право на пенсію за вислугу років мають лікарі та середній медичний персонал (незалежно від найменування посад) закладів охорони здоров’я. У примітці до Переліку № 909 зазначено, що робота за спеціальністю у закладах, установах і на посадах, передбачених цим переліком, дає право на пенсію незалежно від форми власності або відомчої належності закладів і установ.
Перелік закладів охорони здоров’я, затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я України від 28.10.2002 № 385 (далі — Наказ № 385; Перелік № 385). Відповідно до нього санаторій-­профілакторій віднесено до закладів охорони здоров’я (п. 1.4 Пе­ре­­ліку № 385), а посаду заступника головного лікаря (з числа лікарів) — до Переліку лікарських посад у закладах охорони здоров’я, теж затвердженого Наказом № 385.
Із огляду на це, заступник головного лікаря санаторію­-профілакторію має право на пенсію за вислугу років за наявності стажу роботи понад 25 років.

Лідія ГАВРИЛЕНКО,

головний спеціаліст із соціально­економічних питань

Профспілки працівників охорони здоров’я України, Київ

Нові вимоги до ліцензування медичної практики