Зазначення у штатному розписі назви кабінету «Довіра»

Записи у трудових книжках працівників здійснюють відповідно до Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої спільним наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України від 29 липня 1993 р. № 58 (із змінами), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17 серпня 1993 р. за № 110 (далі — Інструкція № 58).

Зазначення у штатному розписі назви кабінету «Довіра»Читайте: "Організовуємо діяльність кабінету «Довіра»"

Пунктом 2.14 Інструкції № 58 передбачено, що у графі 3 розділу «Відомості про роботу» слід писати: «Прийнятий або призначений до такого-­то цеху, відділу, підрозділу, на дільницю, виробництво» із зазначенням його конкретного найменування, а також роботи, професії або посади і присвоєного розряду. Записи про найменування роботи, професії або посади, на яку прийнято працівника, виконуються для робітників та службовців відповідно до найменування професій і посад, зазначених у «Класифікаторі професій».

Зазначення у штатному розписі назви кабінету «Довіра»Читайте: "Медична документація кабінету інфекційних захворювань: форми та інструкції"

Отже, у нашому випадку назва кабінету має бути записана у трудовій книжці повністю — «кабінет профілактики та лікування хворих на ВІЛ-­інфекцію/СНІД», оскільки вона відображає і конкретне найменування і виконувану працівником роботу.

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді