Яка тривалість робочого тижня провізорів і фармацевтів, не зайнятих у виробництві лікарських засобів?

Згідно зі статтею 51 Кодексу законів про працю України від 10 грудня 1971 р. (із змінами і доповненнями) скорочена тривалість робочого часу встановлюється для працівників, зайнятих на роботах із шкідливими умовами праці, — не більш як 36 годин на тиждень.

Перелік виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого тижня, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2001 р. № 163; далі — Перелік № 163).

Відповідно до розділу 33 «Роздрібна торгівля фармацевтичними товарами» Переліку № 163 тривалість робочого тижня провізора, укладальника-­пакувальника, фармацевта аптеки, крім зайнятих тільки відпусканням ліків без рецептів лікаря та інших товарів аптечного асортименту, становить 36 годин на тиждень.

Згідно з пунктом 7 Порядку застосування Переліку № 163, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 23 березня 2001 р. № 122, скорочена тривалість робочого часу встановлюється працівникові лише в ті дні, коли він фактично був зайнятий в шкідливих умовах праці не менше половини тривалості робочого часу, встановленого для працівників цих професій, посад.

Скорочена тривалість робочого тижня встановлюється колективним договором залежно від результатів атестації робочих місць за умовами праці, відповідно до Порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 1992 р. № 442.

Підтвердження цього права працівникові можливе тільки при віднесенні його робочого місця до категорії із шкідливими умовами праці за результатами атестації робочих місць за умовами праці.

Нові вимоги до ліцензування медичної практики