Чи можна працювати за спеціальністю медпрацівнику, якому призначено пенсію за вислугу років

Згідно зі статтею 10 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 9 липня 2003 р. № 1058-­IV  (далі — Закон № 1058) особі, яка має одночасно право на різні види пенсії (за віком, по інвалідності, у зв’язку з втратою годувальника), призначається один із цих видів пенсії за її вибором.

Відповідно до пункту 3 статті 45 Закону № 1058 переведення з одного виду пенсії на інший провадиться з дня подання заяви з усіма необхідними документами.

Крім того, згідно зі статтею 7 Закону України «Про пенсійне забезпечення» від 5 листопада 1991 р. № 1788-­XII пенсія за вислугу років призначається при залишенні роботи, яка дає право на цю пенсію.

Пунктом 11 Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», затвердженого постановою Правління Пенсійного фонду України від 25 листопада 2005 р. № 22-­1, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2005 р. за № 1566/11846, передбачено, що пенсія за вислугу років призначається у разі звільнення з роботи, що дає право на цей вид пенсії. У разі зарахування після призначення пенсії за вислугу років на роботу, яка дає право на цей вид пенсії, виплата пенсії припиняється і поновлюється з дня, що настає за днем звільнення з роботи.

Отже, перш ніж іти працювати за спеціальністю, необхідно звернутися до управління Пенсійного фонду за місцем проживання із заявою про переведення з пенсії за вислугу років на пенсію за віком.

Нові вимоги до ліцензування медичної практики