Порядок приймання, зберігання, відпуску, списання використаних лікарських засобів та медичних виробів: скачати зразок СОП

Розгляньте алгоритм дій медичних працівників щодо поводження з лікарськими засобами та медичними виробами. Завантажте зразок оформлення СОП «Порядок приймання, зберігання, відпуску, списання використаних лікарських засобів та медичних виробів» та адаптуйте його до умов свого закладу

 

СОП Скачати

Діагностична та лікувальна робота медзакладу потребує використання лікарських засобів (ЛЗ) та медичних виробів (МВ).

 

Як підготуватися до перевірки обігу лікарських засобів

 

ЛЗ та МВ підлягають обліку, тобто кожен етап взаємодії з ними — приймання, зберігання, відпуск та списання — має свої правила та фіксується у відповідних документах. Щоб уніфікувати ці процедури, рекомендуємо розробіть та впровадьте у своєму медзакладі стандартну операційну процедуру (СОП) «Порядок приймання, зберігання, відпуску, списання використаних лікарських засобів та медичних виробів».

Нормативна база

 1. Постанова КМУ «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров’я» від 17.03.2011 № 298
 2. Наказ МОЗ «Про затвердження Правил зберігання та проведення контролю якості лікарських засобів у лікувально-профілактичних закладах» від 16.12.2003 № 584
 3. Наказ МОЗ «Про затвердження Методичних рекомендацій ведення обліку лікарських засобів та медичних виробів у закладах охорони здоров’я» від 09.09.2014 № 635

Заходи безпеки

 1. Використовуйте ЛЗ і МВ з дотриманням умов зберігання та строків придатності
 2. Проводьте інструктажі для медпрацівників щодо застосування ЛЗ і МВ
 3. Здійснюйте вхідний контроль якості не пізніше наступного дня з дати отримання ЛЗ на медичному складі
 4. Контролюйте та додавайте до договору про постачання документи, що підтверджують факт купівлі ЛЗ та МВ, і супровідні документи, що засвідчують їх якість
 5. Зберігайте супровідні документи, що підтверджують якість ЛЗ та МВ, на медичному складі п’ять років або до закінчення строку придатності

 

 

Необхідне оснащення

 1. Обладнане термометрами та гігрометрами приміщення для зберігання ЛЗ
 2. Холодильне обладнання з термометрами для зберігання ЛЗ
 3. Журнал обліку температури та відносної вологості
 4. Інструкції для медичного застосування ЛЗ і МВ
 5. Книга складського обліку ЛЗ та МВ
 6. Журнал обліку отриманих і використаних ЛЗ та МВ

✅✅✅ Скористайтеся зразками СОП:

Алгоритм дій

 1. Уповноважена особа лікарні під час надходження до медичного складу лікарні ЛЗ і МВ оформлює письмовий висновок вхідного контролю

  ЛЗ та МВ необхідно розміщувати та зберігати в умовах, які визначив виробник в інструкціях для медичного застосування.

 2. Фармацевт медичного складу на підставі прибуткових накладних і видаткових накладних (вимог) вносить записи до реєстру отриманих прибуткових накладних та реєстру виданих накладних (вимог), які подає до бухгалтерської служби не пізніше 25-го числа поточного місяця
 3. Фармацевт медичного складу видає ЛЗ та МВ лише згідно з накладною (вимогою) старших медичних сестер відділень
 4. Старші медичні сестри відділень:
 1. Медичні сестри постів (маніпуляційних кімнат):
  • ведуть Журнал обліку фактично отриманих і використаних лікарських засобів та медичних виробів постами (маніпуляційними кімнатами)
  • подають старшій медичній сестрі відділення до 25-го числа поточного місяця Звіт про надходження і використання лікарських засобів та медичних виробів
 1. Бухгалтерська служба лікарні:
  • списує використані ЛЗ та МВ за балансовою вартістю (за вартістю, відображеною у бухгалтерському обліку) згідно зі звітами про фактичне використання, які складають старші медичні сестри відділень
  • виводить на кінець місяця за кожним найменуванням ЛЗ і МВ залишки цих запасів за кількістю та сумою

Зверніть увагу працівників, що вони несуть відповідальність за дотримання правил зберігання та контролю якості ЛЗ у медзакладі, які регламентує ця СОП. 

 

 зміст

Як створити наглядову раду ЗОЗ: алгоритм дій від розробників постанови

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді