Стандартні операційні процедури: як розробити та впровадити в роботу медзакладу

Автор
редактор медичних видань
Усні інструкції щодо виконання тих чи тих маніпуляцій і процедур дуже ненадійні. Щоб надавати медичну допомогу на найвищому рівні, затвердьте стандартні операційні процедури (СОПи)

Стандартна операційна процедура (далі — СОП) — це документально оформлені інструкції / алгоритми з покроковими діями, максимально деталізовані та викладені в тій послідовності, у якій ці процедури треба виконувати. СОП документує рутинну або повторювану діяльність у закладі охорони здоров’я. Цей документ містить усі вимоги, щоб безпечно провести медичні маніпуляції.

Безпечна робота з інструментами: зберігання й санепідрежим

Запровадьте СОП, щоб:

 • стандартизувати технологічні процеси;
 • надати працівникам детальні письмові розпорядження щодо того, як виконувати типові щоденні процеси та процедури;
 • забезпечити відповідність стандартам державного регулювання;
 • підвищити продуктивність праці;
 • сприяти перехресному навчанню;
 • створити більш безпечне робоче оточення;
 • визначити персональну відповідальність;
 • об’єктивно контролювати виробничі процеси;
 • об’єктивно оцінювати результати роботи;
 • мотивувати персонал правильно виконувати дії.

Кого залучати до розробки СОПа та як упровадити документ у роботу, з’ясуємо далі.

Як розробити й упровадити СОП

Розробляє та планує впровадження СОП відділ з інфекційного контролю (далі — ВІК).

Для того щоб забезпечити майбутню прихильність медичного персоналу закладу, залучіть до розробки висококваліфікованих лікарів-клініцистів. Послуговуйтеся досвідом і професіоналізмом членів своєї команди й обов’язково залучіть працівників або делегованих осіб, які виконуватимуть відповідні процедури та маніпуляції.

Як упровадити СОП: покрокова інструкція

1. Видайте наказ по ЗОЗ про необхідність розробити СОПи та визначте відповідальних осіб.

2. Відповідальні особи вивчають нормативно-правові документи і медичну літературу за тематикою СОПів.

3. Відповідальні особи складають СОПи за затвердженим у ЗОЗ шаблоном.

4. Упровадьте пробні СОПи і виявіть недоліки.

5. Усуньте недоліки та затвердіть остаточні варіанти СОПів локальним наказом.

6. Ознайомте працівників ЗОЗ із листом щодо затвердження нових СОПів.

image19

Скачати інструкцію

ВІК також контролює, щоб медичний персонал дотримував вимог СОПа. Для того щоб полегшити такий контроль, СОПи містять розділ «Ключові показники, контроль якості, аудит».

Проте аудит — не кінцевий етап упровадження СОПа. Це складова, що сприяє безперервному підвищенню якості роботи. Завдяки аудиту комісія має змогу помітити помилки персоналу, обмеження та слабкі місця в інструкціях, зміни в повсякденній практиці закладу, щоб урахувати їх під час відповідних процедур, які регламентують СОП. Отже, аудит надає інформацію, що допомагає удосконалювати СОП.

Які види СОПів має розробити медзаклад

СОПи можуть мати як адміністративне спрямування, так і практичне.

Вид СОПа

Функції документів

Приклад

Адміністративні

 • Мають широкий і загальний характер
 • Указують основні напрями діяльності
 • Визначають виконання заходів, що стосуються всього закладу

СОПи, що визначають:

 • перелік рекомендованих для використання антисептичних розчинів
 • порядок використання засобів індивідуального захисту
 • розподіл потоку хворих тощо

Практичні

 • Призначені для конкретних підрозділів ЗОЗ
 • містять інструкції, що відповідають на запитання «Навіщо?», «Хто?», «Коли?», «Що?», «Де?» і «Як?»
 • визначають необхідне оснащення та обладнання

СОПи, що визначають:

 • методи внутрішньовенного введення рідин і лікарських засобів
 • заходи з дезінфекції
 • підходи до ізоляції тощо

 

Наказ МОЗ від 03.08.2021 № 1614 містить перелік СОПів, які стосуються інфекційних хвороб, пов'язаних із наданням медичної допомоги (ІПНМД).

Які СОПи обов’язково мають бути в кожному закладі, дивіться у пам’ятці.

Окрім обов’язкових СОПів, кожен структурний підрозділ ЗОЗ має розробити свої. Насамперед розробіть СОП для тих видів діяльності, які в ЗОЗ застосовують найчастіше, мають різні підходи до виконання або спричиняють суперечки.

Страхування професійної відповідальності медпрацівників

Що зазначати в СОПі

Насамперед оберіть форму для СОПа: алгоритм, таблиця, схема чи звичайний текст. Оскільки єдиної форми для СОПа немає, кожен заклад створює власний шаблон, зручний для його роботи. Важливо, щоб документ був зрозумілим, чітким і щоб використовувати його було просто.

Описуйте процедуру детально, щоб запобігти помилкам від різночитання чи «пробілів». За потреби в СОПі можна посилатися на інші СОПи — це допоможе конкретизувати кожен етап процедури.

Стандартні операційні процедури: як розробити та впровадити в роботу в медзакладі

Кожна СОП складається з обов’язкових розділів та специфічних для певного ЗОЗ. Розгляньмо, які розділи обов’язкові.

Назва розділу

Що зазначати

Опис процедури

Опишіть усе, що вимагаєте від персоналу і що саме мають зробити працівники.

Визначте відповідальних осіб.

За потреби зазначте, як часто виконувати маніпуляцію

Мета

Укажіть, для чого потрібна СОП

Перелік обладнання

Перерахуйте предмети, які потрібні, щоб провести процедуру чи маніпуляцію. Зазначте їх необхідну кількість

Докладні інструкції

Детально опишіть процедуру. Для зручності оформте такий опис як покрокову інструкцію

Упровадження та інформування

Визначте, як інформуватимете працівників та керівництво закладу про СОП, щоб затвердити її. Затвердьте план дій, як упровадити СОП.

План дій потрібен вам, щоб:

 • визначити особу, відповідальну за інформування;
 • обрати методи, якими інформуватимете працівників;
 • визначити дату, коли СОП почне діяти;
 • обрати відповідальних осіб за впровадження СОПа

Навчання, підготовка й перевірка знань персоналу

Перш ніж упровадити СОП, організуйте навчання персоналу за нею. Заздалегідь розробіть план заходів, який визначає:

 • перелік працівників, які потребують навчання;
 • особу, відповідальну за навчання, підготовку та перевірку знань (зазвичай координатор програми з навчання й підготовки);
 • період часу, що необхідний для навчання;
 • методи перевірки знань і практичних навичок

Джерела інформації

Додайте посилання на джерела, що підтверджують зміст СОПа. Джерелами інформації можуть бути накази МОЗ, керівництва ЗОЗ, CDC (центри з контролю та профілактики захворювань у США, федеральна агенція міністерства охорони здоров’я США), ECDC (Європейський центр із профілактики та контролю захворюваності) та ВООЗ

 

Оформте документ так, щоб він був доступним, дієвим, а персонал не мав змоги його підробити чи замінити. Затвердьте СОП локальним наказом по закладу. Затверджена СОП — не просто рекомендації, які допомагають персоналу виконувати певні завдання. Це комплекс аналітично-нормативної документації, приписів якої зобов’язаний дотримуватися весь персонал.

Зберігайте СОП на робочому місці, пов’язаному з процедурою. Завдяки цьому працівники зможуть у будь-який момент перевірити, чи правильно її виконують.

Увага! Зберіть усі СОПи, що стосуються процедури, в один файл, роздрукуйте інформацію та покладіть біля робочого місця особи, яка цю процедуру проводитиме.

Щоб працівники завжди правильно виконували процедури та маніпуляції, розробляйте СОПи, ураховуйте обов’язкові розділи, інформуйте та навчайте персонал. Завдяки цьому ваш ЗОЗ надаватиме якісну медичну допомогу, а робота команди стане більш злагодженою та продуктивною.зміст

Як створити наглядову раду ЗОЗ: алгоритм дій від розробників постанови

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді