Право біологів пологового будинку на скорочену тривалість робочого тижня та на щорічну додаткову відпустку

Право на скорочену тривалість робочого тижня за роботу зі шкідливими умовами праці визначається точно відповідно до Переліку виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого тижня, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2001 р. № 163 (далі — Постанова № 163).

Право на щорічну додаткову відпустку за особливий характер праці визначається згідно зі Списком виробництв, робіт, професій і посад працівників, робота яких пов’язана з підвищеним нервово-­емоційним та інтелектуальним навантаженням або виконується в особливих природних географічних і геологічних умовах та умовах підвищеного ризику для здоров’я, що дає право на щорічну додаткову відпустку за особливий характер праці, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17 листопада 1997 р. № 1290 (у редакції постанови КМУ від 13 травня 2003 р. № 679).

Оскільки біологи лабораторій лікарень (у т. ч. пологового будинку) зазначеними нормативними документами не передбачені, тому права на скорочену тривалість робочого тижня та щорічну додаткову відпустку за особливий характер праці вони не мають.

Водночас відповідно до пункту 1 Постанови № 163 пропозиції про внесення змін і доповнень до зазначеного вище Переліку подаються до Кабінету Міністрів України Міністерством праці та соціальної політики на підставі обгрунтованих клопотань зацікавлених міністерств, інших центральних і місцевих органів виконавчої влади та об’єднань підприємств, установ і організацій тільки за неможливості ліквідації шкідливих виробничих факторів після вжиття організаційно-­технічних заходів або у разі введення в експлуатацію нових підприємств, виробництв, запровадження нових технологій, а також після попередньої експертизи обгрунтованості таких пропозицій місцевими органами Державної експертизи умов праці і погодження з Міністерством охорони здоров’я.

Пунктом 2 постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Списків виробництв, робіт, цехів, професій і посад, зайнятість працівників в яких дає право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер праці» від 17 листопада 1997 р. № 1290 (далі — Постанова № 1290) встановлено, що внесення пропозицій Кабінету Міністрів України щодо змін і доповнень до Списків, затверджених пунктом 1 цієї постанови, провадиться Міністерством праці та соціальної політики України на підставі обгрунтованих та погоджених з Міністерством охорони здоров’я України клопотань відповідних міністерств, інших центральних органів виконавчої влади тільки за неможливості ліквідації шкідливих виробничих факторів організаційно-­технічними заходами або у разі введення в експлуатацію нових підприємств, виробництв, запровадження нових технологій та після попереднього розгляду матеріалів місцевими органами Державної експертизи умов праці.

Також повідомляємо, що пунктом 2 Постанови № 163 та пунктом 3 Постанови № 1290 встановлено, що право надавати роз’яснення щодо застосування відповідних Переліку та Списків покладено на Міністерство праці та соціальної політики України.

Як створити наглядову раду ЗОЗ: алгоритм дій від розробників постанови

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді