Чи може лікар працювати найманим працівником у лікаря — приватного підприємця і отримувати пенсію за вислугу років?

До спеціального стажу, який дає право на пенсію за вислугу років, зараховуються періоди роботи у закладах і на посадах, які дають право на такий вид пенсії (згідно з Переліком закладів і установ освіти, охорони здоров’я та соціального захисту і посад, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років, затвердженим постановою КМУ від 4 листопада 1993 р. № 909; далі — Перелік № 909)(див. с. 36).

Згідно зі статтею 7 Закону «Про пенсійне забезпечення» від 5 листопада 1991 р. № 1788-­XII пенсія за вислугу років призначається при залишенні роботи, яка дає право на цю пенсію. Отже, у період отримання цього виду пенсії працювати можна лише на посадах і в закладах, які не передбачені Переліком № 909.

Крім того, робота за спеціальністю у закладах, установах і на посадах, передбачених вказаним вище Переліком № 909 та наказом Міністерства охорони здоров’я «Про затвердження переліків закладів охорони здоров’я, лікарських, провізорських посад та посад молодших спеціалістів з фармацевтичною освітою у закладах охорони здоров’я» від 28 жовтня 2002 р. № 385, дає право на пенсію незалежно від форми власності або відомчої належності закладів і установ.

Отже, якщо лікар працює у підприємця — фізичної особи (без створення одного із зазначених закладів (установ), тобто без створення юридичної особи), цей лікар має право працювати і водночас отримувати пенсію за вислугу років.

Проте якщо підприємець на власні кошти створив заклад охорони здоров’я у визначеному законодавством порядку і особа, яка отримує пенсію за вислугу років, зарахована лікарем до цього закладу, виплату пенсії за вислугу років цій особі буде припинено.

Нові вимоги до ліцензування медичної практики