Заступник медичного директора з медсестринства: зразок посадової інструкції

UA RU
Ознайомтеся з посадовою інструкцією заступника директора з медсестринства, скачайте її та адаптуйте до свого медзакладу

Медичний директор: як призначити й оплатити працю

Заступник директора з медсестринства — це посадовець, який організовує роботу середнього медичного персоналу та сприяє підвищенню її якості. Посаду «заступник директора з медсестринства» ви не знайдете у класифікаторі професій. Та з огляду на правила утворення назв похідних посад її код має збігатися з кодом посади медичного директора — 1210.1. Відповідно заступник з медсестринства належить до керівного складу ЛПЗ.

Ієрархічно заступник меддиректора з медсестринства підпорядковується медичному директору, а його діяльність регулює чинне законодавство в медичній галузі, локальні накази, колективний договір, правилам внутрішнього розпорядку та посадова інструкція.

✅✅✅ Вища школа головної медсестри: як навчатися

Заступник медичного директора з медсестринства — посадова інструкція

Посадова інструкція заступника медичного директора з медсестринства: зразок

Скачати

Заступник директора з медсестринства: посадові обов’язки

Заступник директора з медсестринства повинен:

 • організовувати роботу середнього та молодшого медичного персоналу, контролювати виконання ними посадових обов’язків та розпоряджень адміністрації
 • раціонально розміщувати середній та медичний персонал по робочих місцях
 • регулярно обходити структурні підрозділи й оцінювати якість роботи підпорядкованого персоналу, дотримання ними положень трудової дисципліни, розгляду скарг пацієнтів та оперативного на них реагування
 • організовувати облік:
  • наркотичних препаратів, лікарських засобів, що містять спирт
  • бланків спеціального обліку
 • забезпечувати дотримання положень санітарно-протиепідемічного режиму, правил асептики й антисептики тощо
 • організовувати облік наявних у закладі контрольно-вимірювальних приладів, забезпечувати регулярне проведення державної метрологічної повірки медичного устаткування, контролювати своєчасне проведення планового технічного і поточного ремонту медичної апаратури
 • брати участь у роботі комісії щодо списання несправних приладів та устаткування
 • організовувати навчання середнього медичного персоналу щодо правил ведення медичної документації, ознайомлювати прийнятих на роботу медсестер з правилами внутрішнього розпорядку тощо
 • вживати заходів щодо підвищення кваліфікації та проведення атестації середнього медичного персоналу
 • організовувати практичне навчання студентів профільних спеціальностей медичних ВНЗ
 • організовувати та скеровувати роботу Ради медичних сестер
 • контролювати своєчасність та правильну підготовку обліково-звітної та статистичної документації
 • спільно з адміністрацією лікарні оцінювати роботу середнього та молодшого медичного персоналу

Вимоги до знань заступника директора з медсестринства

Особа, яку призначають на посаду заступника з медсестринства, має знати:

Також важливо вміти раціонально складати графіки роботи медперсоналу, працювати на ПК; знатися на правилах ведення меддокументації й основах інформаційних технологій.

Заступник директора з медсестринства: вимоги до кваліфікації

Згідно з посадовою інструкцією заступник медичного директора з медсестринства має мати вищу освіту II рівня за ступенем магістра (спеціаліста) у галузі знань «Охорона здоров’я» за спеціальністю «Медсестринство», спеціалізацію за фахом «Організація і управління охороною здоров’я» та щонайменше 5 років стажу за основною спеціальністю.зміст

Нові вимоги до ліцензування медичної практики