Робочий журнал досліджень на стерильність: форма № 258/о

UA RU
Перегляньте форму медичної документації № 258/о та скачайте для застосування в роботі

Права і відповідальність медсестри, яка надає невідкладну допомогу

Форма медичної облікової документації № 258/о «Робочий журнал досліджень на стерильність» використовується в лабораторіях лікувально-профілактичних закладів.

Форма 258/0 затверджена наказом МОЗ від 04.01.2001 № 1. Цю та інші медичні форми ввели у зв'язку з переходом ЗОЗ на міжнародну статистичну класифікацію хвороб десятого перегляду (МКХ-10).

✅✅✅ Деонтологія: вимоги до середнього медичного персоналу

Медична документація: форма no 258/о

Робочий журнал досліджень на стерильність: форма № 258/о

Скачати

Форма 258/о: як заповнювати

Журнал призначений для реєстрації методів відбору зразків та запису результатів лабораторних досліджень.

На титульній сторінці журналу форми № 258/о вказують:

  • назву закладу, в якому проводять дослідження
  • дати, коли почали і закінчили заповнювати журнал
  • перелік медичної документації, згідно з якою проводять відбір зразків та лабораторні дослідження

На другій сторінці журналу вказують:

  • графи 1—7 — порядковий номер та дату надходження досліджуваного матеріалу, реєстраційний номер, матеріал, назву об’єкта дослідження, дату посіву та обробки матеріалу
  • графи 8—15 — умови, в яких проводять дослідження (аеробні чи анаеробні з датою появи росту)
  • графи 16—17 — результат дослідження, дату закінчення дослідження та підпис особи, яка проводила дослідження

Зразок СОП в журналі «Довідник головної медичної сестри»

Чи існує електронна версія журналу

Багато облікових форм ведуть в електронному форматі. Однак форму n 258/о можна оформлювати лише на папері. Така вимога прописана в додатку до наказу МОЗ «Про запровадження ведення електронного варіанта облікових статистичних форм в лікувально-профілактичних закладах» від 05.07.2005 № 330 — Переліку облікових статистичних форм, які мають вестись на паперових носіях.зміст

Нові вимоги до ліцензування медичної практики